Wyszukiwanie

Polska Organizacja Turystyczna

Liczba znalezionych aktów: 35.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1700 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2023 poz. 1608 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2023 poz. 852 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 10 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2022 poz. 2473 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2022 poz. 1751 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych
Dz.U. 2022 poz. 1550 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2022 poz. 1292 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2022 poz. 1015 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2022 poz. 616 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2021 poz. 2389 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2021 poz. 1689 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2021 poz. 1066 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2020 poz. 1281 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2019 poz. 1421 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2019 poz. 903 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2018 poz. 739 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2018 poz. 563 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2017 poz. 1089 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2016 poz. 456 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2016 poz. 156 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2014 poz. 1455 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 833 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1077 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 735 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 559 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2006 nr 18 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1808 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1218 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 978 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 249 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 273 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 217 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 689 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.