Wyszukiwanie

Polski Czerwony Krzyż

Liczba znalezionych aktów: 30.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 179 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2017 poz. 1371 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi
Dz.U. 2014 poz. 332 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi
Dz.U. 2012 poz. 845 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1284 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2372 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1835 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do wywozu towarów rolno-spożywczych w ramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 425 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie częściowego przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu.
Dz.U. 1993 nr 100 poz. 458 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1993 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1985 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1979 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1966 nr 15 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1964 nr 41 poz. 276 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 371 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu na ziemie odzyskane, włączone do województwa śląskiego, ustawy o opłatach od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 12 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzyża oraz godła Związku Szwajcarskiego.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 138 Ustawa z dnia 8 marca 1933 r. o przekazaniu na własność Stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż" niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1932 nr 43 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu w sprawie opłat od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1932 nr 18 poz. 111 uchylony Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o opłatach od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
M.P. 1994 nr 65 poz. 585 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości w wojsku.
M.P. 1990 nr 42 poz. 327 uznany za uchylony Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1990 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
M.P. 1985 nr 13 poz. 99 uchylony Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
M.P. 1979 nr 28 poz. 146 uchylony Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
M.P. 1951 nr 1 poz. 7 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie szkolenia sanitarnego i ustanowienia "Odznaki Przysposobienia Sanitarnego".
M.P. 1949 nr 94 poz. 1127 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 1949 r. o zaliczeniu Sanatorium Polskiego Czerwonego Krzyża w Zakopanem do zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1013 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa szkół pielęgniarstwa, położnych i piastunek utrzymywanych przez stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż", Zakład Ubezpieczeń Społecznych, związki samorządu terytorialnego i inne osoby prawne.
M.P. 1949 nr 22 poz. 359 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie zaliczenia stacji konserwacji i przetaczania krwi prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż do zakładów społecznych służby zdrowia.