Wyszukiwanie

Polski Komitet Normalizacyjny

Liczba znalezionych aktów: 76.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 815 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2023 poz. 420 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2022 poz. 811 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2020 poz. 1216 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2020 poz. 926 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2019 poz. 379 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2016 poz. 336 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1577 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 415 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1595 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2049 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2041 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2040 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej.
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1079 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 506 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 351 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1998 nr 77 poz. 509 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1998 nr 41 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 190 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 466 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 85 poz. 388 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 90 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz zasad jego współdziałania z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej.
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i organizacji działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz szczegółowego zakresu spraw wymagających uchwał Komitetu.
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 632 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1995 nr 70 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie sposobu prowadzenia i organizacji działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz rodzajów dokumentów normalizacyjnych dotyczących tej problematyki, a także zasad i trybu opracowywania, ustanawiania i stosowania tych dokumentów.
Dz.U. 1995 nr 6 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie kwot na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 766 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 392 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1994 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie szczegółowego zakresu spraw należących do kompetencji Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu i organizacji działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz szczegółowego zakresu spraw wymagających uchwał Komitetu.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz zasad jego współdziałania z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie powołania członków Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 42 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności.
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.
Dz.U. 1994 nr 37 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 650 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych i innych jednostek Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości, których pracownicy stają się pracownikami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Głównego Urzędu Miar, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub ich jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 633 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1952 nr 45 poz. 306 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie uznania za obowiązującą zmiany do polskiej normy ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny.
M.P. 2023 poz. 871 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2022 poz. 912 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2022 poz. 747 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 220 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2019 poz. 217 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2017 poz. 755 obowiązujący Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2016 poz. 1 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2015 poz. 906 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2015 poz. 445 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2014 poz. 211 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2013 poz. 731 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2013 poz. 379 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2010 nr 42 poz. 605 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2009 nr 21 poz. 267 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2008 nr 46 poz. 416 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2007 nr 19 poz. 231 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2002 nr 61 poz. 874 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.
M.P. 1995 nr 54 poz. 596 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1995 nr 36 poz. 430 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1995 nr 4 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1994 nr 58 poz. 497 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1994 nr 12 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1993 nr 68 poz. 605 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1936 nr 164 poz. 300 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lipca 1936 r. w sprawie stosowania normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PN-B-195