Wyszukiwanie

Polski Związek Motorowy

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczania należności za usługi świadczone krajowcom dewizowym za granicą w ramach międzynarodowej pomocy samochodowej.
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 50 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1979 r. w sprawie rozliczania należności za usługi świadczone krajowcom dewizowym za granicą w ramach międzynarodowej pomocy samochodowej.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1975 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Motorowego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1974 r. w sprawie realizacji niektórych płatności w stosunkach z zagranicą za pośrednictwem Polskiego Związku Motorowego.
Dz.U. 1969 nr 20 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.
Dz.U. 1957 nr 50 poz. 245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Komunikacji oraz rozgraniczenia właściwości Ministra Komunikacji i innych ministrów.
M.P. 1992 nr 11 poz. 76 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego w zakresie międzynarodowej pomocy samochodowej.
M.P. 1989 nr 20 poz. 139 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1989 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego w zakresie międzynarodowej pomocy samochodowej.
M.P. 1989 nr 9 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".
M.P. 1986 nr 17 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego w zakresie międzynarodowej pomocy samochodowej.
M.P. 1980 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 1979 r. w sprawie przysposobienia wojskowego młodzieży pozaszkolnej.
M.P. 1979 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".
M.P. 1975 nr 9 poz. 47 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".