Wyszukiwanie

Powszechna Kasa Oszczędności

Liczba znalezionych aktów: 78.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2014 poz. 1866 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 55 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna.
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 189 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie uzupełnienia postanowień statutu Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminu, w jakim banki, którym zostaną przekazane środki finansowe na podstawie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, są zobowiązane sprzedać nie zaspokojone wierzytelności.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie uzupełnienia postanowień statutu Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego.
Dz.U. 1987 nr 29 poz. 159 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1987 r. w sprawie wydzielenia powszechnych kas oszczędności z Narodowego Banku Polskiego i utworzenia Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Powszechnej Kasie Oszczędności.
Dz.U. 1973 nr 42 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1973 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Powszechnej Kasie Oszczędności.
Dz.U. 1970 nr 24 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 1970 r. w sprawie ustanowienia Powszechnej Kasy Oszczędności płatnikiem opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1969 r. w sprawie ustanowienia Powszechnej Kasy Oszczędności płatnikiem opłaty skarbowej od niektórych weksli.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 508 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Powszechnej Kasie Oszczędności przez Pocztową Kasę Oszczędności agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Pocztowej Kasy Oszczędności w stan likwidacji.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 507 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1993 nr 48 poz. 461 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 września 1993 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1993 r.
M.P. 1993 nr 29 poz. 314 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 31 maja 1993 r. w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1993 r.
M.P. 1993 nr 12 poz. 78 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r.
M.P. 1992 nr 32 poz. 221 uchylony Uchwała Nr 105 Rady Ministrów z dnia 30 września 1992 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.
M.P. 1992 nr 29 poz. 203 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 sierpnia 1992 r. w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r.
M.P. 1992 nr 16 poz. 120 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r.
M.P. 1991 nr 43 poz. 305 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.
M.P. 1991 nr 29 poz. 212 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.
M.P. 1991 nr 18 poz. 124 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.
M.P. 1991 nr 13 poz. 85 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1991 r.
M.P. 1987 nr 32 poz. 275 uznany za uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 7 września 1987 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.
M.P. 1985 nr 46 poz. 299 uznany za uchylony Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1985 r. w sprawie wpłat powszechnych kas oszczędności Narodowego Banku Polskiego do budżetów wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1982 nr 15 poz. 122 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia premiowych bonów oszczędnościowych.
M.P. 1981 nr 33 poz. 308 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności oprocentowanych bonów oszczędnościowych.
M.P. 1981 nr 19 poz. 169 uchylony Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności.
M.P. 1979 nr 23 poz. 130 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności lokacyjnych wkładów oszczędnościowych.
M.P. 1978 nr 13 poz. 46 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.
M.P. 1976 nr 43 poz. 214 uchylony Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności.
M.P. 1976 nr 38 poz. 171 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia oprocentowanych bonów oszczędnościowych.
M.P. 1976 nr 35 poz. 156 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wprowadzenia terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.
M.P. 1976 nr 35 poz. 155 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności lokacyjnych wkładów oszczędnościowych.
M.P. 1975 nr 35 poz. 212 uchylony Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1975 nr 16 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1975 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wprowadzenia terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.
M.P. 1975 nr 13 poz. 77 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży samochodów osobowych "Polski Fiat 126p" w trybie przedpłat przyjmowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności.
M.P. 1975 nr 4 poz. 21 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży samochodów osobowych "Polski Fiat 126p" w trybie przedpłat przyjmowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności.
M.P. 1974 nr 3 poz. 19 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1973 nr 13 poz. 80 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży samochodów osobowych "Polski Fiat 126p" w trybie przedpłat przyjmowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności.
M.P. 1972 nr 53 poz. 281 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1972 r. w sprawie zasad sprzedaży samochodów osobowych "Polski Fiat 126p" w trybie przedpłat przyjmowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności.
M.P. 1972 nr 51 poz. 272 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1972 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia oprocentowanych bonów oszczędnościowych.
M.P. 1972 nr 38 poz. 209 uchylony Uchwała nr 202 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1972 nr 36 poz. 200 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 1972 r. w sprawie udzielania przez Powszechną Kasę Oszczędności pożyczek gotówkowych ludności.
M.P. 1971 nr 60 poz. 400 uchylony Uchwała nr 284 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1971 nr 33 poz. 210 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1971 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia premiowych bonów oszczędnościowych.
M.P. 1970 nr 13 poz. 112 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1970 r. w sprawie przejęcia przez Powszechną Kasę Oszczędności niektórych agend Banku Gospodarstwa Krajowego.
M.P. 1969 nr 50 poz. 383 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1969 nr 48 poz. 370 uchylony Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. w sprawie zadań Powszechnej Kasy Oszczędności oraz przejęcia przez Powszechną Kasę Oszczędności zadań i czynności przedsiębiorstwa Obsługa Ratalnej Sprzedaży "ORS".
M.P. 1968 nr 37 poz. 262 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1968 r. w sprawie ponoszenia opłat od wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych, Powszechnej Kasy Oszczędności i spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych na rachunki niektórych instytucji finansowych.
M.P. 1968 nr 35 poz. 247 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ponoszenia opłat od niektórych wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych i Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1968 nr 25 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1968 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1967 nr 18 poz. 92 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1967 r. w sprawie ponoszenia opłat od niektórych wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych i Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1965 nr 32 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1965 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1965 nr 30 poz. 163 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1965 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek Powszechnej Kasy Oszczędności, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek obsługujących obrót oszczędnościowy Powszechnej Kasy Oszczędności oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych o zajęciu na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1965 nr 27 poz. 144 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie zasad obsługi przez Powszechną Kasę Oszczędności mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych.
M.P. 1965 nr 27 poz. 136 uchylony Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1964 nr 38 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1964 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1963 nr 78 poz. 384 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1963 nr 33 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1963 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1963 nr 21 poz. 112 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie zasad obsługi mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1963 nr 13 poz. 69 uchylony wykazem Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1962 nr 28 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1961 nr 26 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 1961 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1961 nr 9 poz. 52 uchylony Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1961 nr 9 poz. 51 uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia podstawowych zadań Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1960 nr 33 poz. 164 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1959 nr 19 poz. 83 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1959 r. w sprawie premiowych wkładów oszczędnościowych w Powszechnej Kasie Oszczędności z przeznaczeniem na wypoczynek i turystykę w kraju i za granicą.
M.P. 1958 nr 94 poz. 514 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie dalszego usprawnienia systemu oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 73 poz. 424 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 70 poz. 407 uchylony Uchwała nr 328 Rady Ministrów z dnia 1 września 1958 r. zmieniająca uchwałę nr 65 z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zapewnienia realnej wartości wkładów na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 57 poz. 328 obowiązujący Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1958 r. w sprawie zasad współpracy państwowych zakładów pracy z placówkami Powszechnej Kasy Oszczędności w zakresie obsługi mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych oraz książeczek z wkładem przeznaczonym na kaucję mieszkaniową.
M.P. 1958 nr 28 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 26 poz. 156 uchylony Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zapewnienia realnej wartości wkładów na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1956 nr 100 poz. 1159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie prowadzenia przez gminne kasy spółdzielcze czynności zastępczych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1952 nr 15 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie prowadzenia przez gminne kasy spółdzielcze czynności zastępczych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1950 nr 119 poz. 1470 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950 r. w sprawie Powszechnej Kasy Oszczędności.