Wyszukiwanie

Rada Państwa

Liczba znalezionych aktów: 35.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 178 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 100 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 286 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 30 uchylony Obwieszczenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 kwietnia 1980 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 66 uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1988 nr 35 poz. 316 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa.
M.P. 1988 nr 18 poz. 151 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1987 nr 13 poz. 107 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa.
M.P. 1986 nr 22 poz. 156 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa.
M.P. 1986 nr 22 poz. 155 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1985 nr 33 poz. 220 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 32 poz. 215 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wyboru Rady Państwa.
M.P. 1984 nr 22 poz. 147 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 września 1984 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Państwa.
M.P. 1984 nr 10 poz. 65 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 12 poz. 66 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1983 nr 12 poz. 65 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1983 nr 12 poz. 64 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie wyboru sekretarza Rady Państwa.
M.P. 1983 nr 12 poz. 63 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania sekretarza Rady Państwa.
M.P. 1982 nr 18 poz. 146 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 17 poz. 134 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1982 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 15 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1982 nr 15 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1982 nr 15 poz. 111 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1982 nr 15 poz. 110 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1982 nr 15 poz. 109 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1982 nr 13 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 maja 1982 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1981 nr 26 poz. 224 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 września 1981 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dotyczącej powołania Komisji do Spraw Samorządu Pracowniczego Przedsiębiorstw.
M.P. 1981 nr 5 poz. 22 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1981 nr 5 poz. 21 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1980 nr 29 poz. 164 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 grudnia 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 27 poz. 154 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1980 nr 24 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1980 nr 24 poz. 111 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1980 nr 11 poz. 46 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 kwietnia 1980 r. w sprawie wyboru Rady Państwa.