Wyszukiwanie

Rada Polityki Pieniężnej

Liczba znalezionych aktów: 60.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2013 poz. 908 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2035 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2003 r. sygn. akt K 26/03
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 648 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 25/99.
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
M.P. 2022 poz. 972 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej 202
M.P. 2022 poz. 971 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej 202
M.P. 2022 poz. 874 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2022 poz. 717 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2022 poz. 546 akt jednorazowy Uchwała nr 10/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2021
M.P. 2022 poz. 545 akt jednorazowy Uchwała nr 9/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2021
M.P. 2022 poz. 282 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2022 r. nr 1131.8.2022 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2022 poz. 231 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Polityki Pieniężnej w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2022 poz. 212 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2022 poz. 39 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2022 poz. 12 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 1/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2021 poz. 1043 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 12/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2021 poz. 531 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 7/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2020 poz. 471 akt jednorazowy Uchwała Nr 8/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019
M.P. 2016 poz. 1141 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2016 poz. 981 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2016 poz. 947 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2017
M.P. 2016 poz. 512 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 440 akt jednorazowy Uchwała nr 2/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2015
M.P. 2016 poz. 282 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2016 poz. 268 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. nr 1131.4.2016 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2016 poz. 117 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2016 poz. 116 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2016 poz. 79 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2014 poz. 365 akt jednorazowy Uchwała Nr 2/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013
M.P. 2014 poz. 38 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 1131-27-2013 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2013 poz. 832 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. nr 1131-21-2013 o odwołaniu członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2013 poz. 811 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2013 poz. 779 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2014
M.P. 2011 nr 16 poz. 180 akt posiada tekst jednolity Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2010 nr 56 poz. 764 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. o sprostowaniu błędów
M.P. 2010 nr 43 poz. 614 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2009
M.P. 2010 nr 15 poz. 152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2010 r. nr 1131-4-2010 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2010 nr 8 poz. 72 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2010 nr 4 poz. 23 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2010 nr 3 poz. 14 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2008 nr 77 poz. 689 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2008
M.P. 2005 nr 64 poz. 884 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
M.P. 2004 nr 17 poz. 290 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2004 nr 10 poz. 143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2004 r. nr 113-4-04 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2004 nr 4 poz. 56 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2004 nr 4 poz. 54 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2004 nr 4 poz. 53 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2003 nr 43 poz. 636 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2002 nr 12 poz. 205 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych.
M.P. 2000 nr 31 poz. 652 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2001.
M.P. 2000 nr 10 poz. 193 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 marca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 36 poz. 501 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1999.
M.P. 1998 nr 36 poz. 500 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie średniookresowej strategii polityki pieniężnej na lata 1999 - 2003.
M.P. 1998 nr 29 poz. 409 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 14 poz. 213 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1998.
M.P. 1998 nr 7 poz. 159 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 6 poz. 139 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 10 lutego 1998 r. o treści oświadczeń członków Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 5 poz. 53 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 5 poz. 52 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 1 poz. 1 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej.