Wyszukiwanie

Republika Południowej Afryki

Liczba znalezionych aktów: 19.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 2521 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Południowej Afryki Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1993 r.
Dz.U. 1996 nr 28 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1993 r.
Dz.U. 1996 nr 28 poz. 124 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 10 listopada 1993 r.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 285 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do międzynarodowego porozumienia z dnia 25 stycznia 1924 r. o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii.
M.P. 2023 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.25.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 348 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.17.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 1173 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2020 r. o sprostowaniu błędów
M.P. 2020 poz. 921 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Południowej Afryki o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami, podpisaną w Warszawie dnia 3 września 1993 r.
M.P. 2020 poz. 920 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Południowej Afryki o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami, podpisana w Warszawie dnia 3 września 1993 r.
M.P. 2017 poz. 274 akt indywidualny Postanowienie nr 110.4.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 272 akt indywidualny Postanowienie nr 110.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 550 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki o współpracy gospodarczej, podpisaną w Pretorii dnia 17 października 2013 r.
M.P. 2016 poz. 549 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki o współpracy gospodarczej, podpisana w Pretorii dnia 17 października 2013 r.
M.P. 2013 poz. 197 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-84-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 196 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-83-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-27-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1160 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2004 nr 20 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-11-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej