Wyszukiwanie

Rzecznik Praw Obywatelskich

Liczba znalezionych aktów: 51.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 696 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. sygn. akt K 20/20
Dz.U. 2020 poz. 627 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U. 2018 poz. 2179 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2017 poz. 958 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U. 2016 poz. 1511 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2016 poz. 677 obowiązujący Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2014 poz. 1648 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1320 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1004 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Rzeczniku Praw Dziecka
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1343 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt K 35/09
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1307 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 147 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 552 obowiązujący Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 1995 r. w sprawie zasad, trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg i meldunków żołnierzy czynnej służby wojskowej oraz określenia właściwości organów wojskowych w tych sprawach.
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 67 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 105 w związku z art. 78 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 92 w związku z art. 65 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa oraz art. 109 w związku z art. 82 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 704 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 457 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 25 ust. 4 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej.
Dz.U. 1991 nr 109 poz. 471 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 371 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 123 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 2021 poz. 678 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 677 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 585 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 557 obowiązujący Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2021 r. sygn. akt P 7/20
M.P. 2021 poz. 481 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 380 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. wyrażająca uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
M.P. 2021 poz. 211 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2015 poz. 727 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2015 poz. 726 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2012 poz. 32 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 50 poz. 670 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2010 nr 49 poz. 656 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2009 nr 5 poz. 47 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 38 poz. 430 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego
M.P. 2006 nr 9 poz. 118 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2006 nr 9 poz. 114 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2005 nr 34 poz. 467 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego
M.P. 2000 nr 20 poz. 410 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.
M.P. 2000 nr 19 poz. 401 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich.
M.P. 1996 nr 30 poz. 306 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich.
M.P. 1993 nr 20 poz. 198 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu.
M.P. 1992 nr 26 poz. 185 akt posiada tekst jednolity Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 2 poz. 11 akt posiada tekst jednolity Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu
M.P. 1987 nr 34 poz. 293 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 listopada 1987 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich.