Wyszukiwanie

Sąd Najwyższy

Liczba znalezionych aktów: 305.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 806 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2024 poz. 782 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą oraz wysokości i warunków wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę
Dz.U. 2024 poz. 622 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2024 poz. 334 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2024 poz. 52 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2024 r.
Dz.U. 2023 poz. 2748 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 2635 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2023 poz. 1672 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1532 obowiązujący Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1093 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2023 poz. 217 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 181 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1578 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą oraz wysokości i warunków wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę
Dz.U. 2022 poz. 1490 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie sposobu wyboru, składu, struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego
Dz.U. 2022 poz. 1489 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2022 poz. 1259 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1168 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych
Dz.U. 2022 poz. 480 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2022 r. sygn. akt P 10/19
Dz.U. 2021 poz. 1904 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2021 poz. 1193 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowych Sądu Najwyższego
Dz.U. 2021 poz. 1077 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2021 poz. 866 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
Dz.U. 2021 poz. 830 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą oraz wysokości i warunków wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę
Dz.U. 2021 poz. 611 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2021 poz. 154 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2020 poz. 2072 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2020 poz. 365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 190 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 9 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 grudnia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 1049 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2019 poz. 825 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2019 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2019 poz. 236 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku
Dz.U. 2018 poz. 2507 obowiązujący Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2018 poz. 1443 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 848 obowiązujący Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2018 poz. 847 obowiązujący Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2018 poz. 831 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 771 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Dz.U. 2018 poz. 660 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2018 poz. 659 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego
Dz.U. 2018 poz. 658 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
Dz.U. 2018 poz. 653 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sposobu wyboru, składu, struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego
Dz.U. 2018 poz. 5 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2017 poz. 2002 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2017 r. sygn. akt K 3/17
Dz.U. 2017 poz. 1452 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2016 poz. 2261 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 2103 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2016 poz. 1511 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2016 poz. 1254 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2016 poz. 960 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1167 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2015 poz. 1066 obowiązujący Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 564 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów
Dz.U. 2015 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2014 poz. 1166 obowiązujący Uchwała Składu Całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1081 uchylony Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2014 poz. 1031 uchylony Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2014 poz. 504 obowiązujący Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2013 poz. 1529 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 55
Dz.U. 2013 poz. 499 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2013 poz. 427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2012 poz. 637 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1676 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1192 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1307 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 32 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1706 obowiązujący Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1375 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 459 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1966 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 470 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2466 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 oraz w województwie śląskim w okręgach wyborczych: nr 26, nr 30 i nr 31
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1529 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
Dz.U. 2004 nr 38 poz. 349 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
Dz.U. 2004 nr 26 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2318 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 23
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 344 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wysokości mnożnika ustalającego wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego oraz stawek dodatku funkcyjnego
Dz.U. 2003 nr 9 poz. 108 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2052 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 2002 nr 101 poz. 924 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 149 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2002 r. sygn. akt SK. 11/2001.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1571 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 23 września 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 415 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 181 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 595 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów i prezesów Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1107 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i sędziów innych izb Sądu Najwyższego, sędziów Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego, sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sędziów, asesorów, aplikantów sądów wojskowych i sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 782 obowiązujący Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.
Dz.U. 1996 nr 77 poz. 367 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy - Prawo o adwokaturze.
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 218 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie ważności referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r., oraz referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 774 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.
Dz.U. 1995 nr 144 poz. 708 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1995 r. o ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego w dniu 19 listopada 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 487 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum.
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 443 obowiązujący Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 406 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 526 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 29 1 i art. 30 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 251 uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 13 poz. 48 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 213 obowiązujący Ustawa z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 45 poz. 205 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych, przeznaczonych na podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 81 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie wykładni art. 71 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 3 ust. 2 i 3 a ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1993 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 30 grudnia 1992 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1992 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk służbowych sędziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i innych izb Sądu Najwyższego oraz sędziów, asesorów i aplikantów sądów wojskowych i sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń.
Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491 uchylony Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 490 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni przepisów: art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 16 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, art. 59 par. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie.
Dz.U. 1991 nr 100 poz. 443 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 371 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 324 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, I prezesa i prezesów Sądu Najwyższego oraz prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dz.U. 1991 nr 25 poz. 103 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 436 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1990 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 306 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1990 nr 20 poz. 121 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 241 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 132 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 281 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 128 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 116 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1963 nr 44 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1961 nr 57 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1959 nr 31 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1956 nr 24 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 316 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 346 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 238 obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie przepisów postępowania karnego.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 143 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu o Najwyższym Trybunale Narodowym.
Dz.U. 1946 nr 59 poz. 327 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym.
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 45 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym.
Dz.U. 1929 nr 1 poz. 15 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r., określającem liczbę izb cywilnych w Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1921 r. w sprawie rozciągnięcia na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 200 Dekret w przedmiocie zmian w urządzeniach wymiaru sprawiedliwości w b. zaborze austrjackim.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 199 Dekret w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 64 Dekret o przekazaniu krajowemu sądowi wyższemu w Krakowie niektórych funkcji Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1918 nr 6 poz. 14 Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie zmiany art. 9 Przepisów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskiem
M.P. 2023 poz. 1468 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2023 r. sygn. akt Kp 1/23
M.P. 2023 poz. 1407 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.45.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1112 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 127.4.2023 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2023 poz. 549 obowiązujący Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2023 r. sygn. akt Kpt 1/17
M.P. 2023 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2023 r. nr 1131.18.2023 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2023 poz. 266 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. nr 1131.12.2023 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego
M.P. 2022 poz. 1048 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2022 r. nr 127.7.2022 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2022 poz. 1027 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2022 r. nr 1130.68.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1020 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. nr 1130.57.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 987 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego
M.P. 2022 poz. 924 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2022 r. nr 1130.81.2022 w sprawie wyznaczenia sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego
M.P. 2022 poz. 838 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr 127.5.2022 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2022 poz. 508 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2022 r. nr 1130.26.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. nr 1130.19.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 356 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2022 r. nr 127.1.2022 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2022 poz. 86 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2022 r. nr 1131.2.2022 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
M.P. 2022 poz. 85 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. nr 1131.1.2022 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
M.P. 2021 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. nr 1131.15.2021 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2021 poz. 880 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. nr 1131.11.2021 o powierzeniu wykonywania obowiązków Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej
M.P. 2021 poz. 392 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr 127.4.2021 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2021 poz. 280 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2021 r. nr 127.1.2021 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2020 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2020 r. nr 1131.16.2020 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2020 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2020 r. nr 1131.15.2020 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2020 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. nr 1131.13.2020 o powierzeniu wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2020 poz. 394 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 1131.12.2020 o powierzeniu wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2020 poz. 379 obowiązujący Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2020 r.
M.P. 2020 poz. 376 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2020 r. sygn. akt U 2/20
M.P. 2020 poz. 103 obowiązujący Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2020 r.
M.P. 2019 poz. 675 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 127.1.2019 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2019 poz. 384 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego
M.P. 2019 poz. 242 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2019 r. nr 1131.2.2019 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2019 poz. 241 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2019 r. nr 1131.1.2019 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2018 poz. 1042 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2018 r. nr 1131.14.2018 o powierzeniu kierowania Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
M.P. 2018 poz. 1031 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2018 r. nr 1130.50.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 1030 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2018 r. nr 1130.49.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 831 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. nr 127.3.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2018 poz. 674 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego
M.P. 2018 poz. 664 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania
M.P. 2018 poz. 633 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2018 poz. 319 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania
M.P. 2017 poz. 1109 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2017 poz. 729 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2017 poz. 644 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2017 poz. 230 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2016 poz. 1179 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2016 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. o powołaniu Prezesów Sądu Najwyższego
M.P. 2016 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 462 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2016 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2016 poz. 267 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. nr 1130.3.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 1265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego
M.P. 2015 poz. 969 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2015 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2015 poz. 386 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2015 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2014 poz. 1159 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2014 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. nr 1131-6-2014 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2014 poz. 277 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2014 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2014 poz. 221 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2014 r. nr 1131-1-2014 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2013 poz. 565 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2012 poz. 968 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2012 r. sygn. akt U 3/11
M.P. 2012 poz. 245 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2012 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2012 poz. 130 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2012 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2011 nr 90 poz. 942 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2011 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2011 nr 63 poz. 603 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2011 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2011 nr 28 poz. 311 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2011 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2011 nr 8 poz. 81 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2011 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2010 nr 96 poz. 1116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2010 r. nr 1131-38-2010 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2010 nr 30 poz. 411 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2010 nr 11 poz. 118 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2010 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2009 nr 15 poz. 192 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2008 nr 46 poz. 418 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2008 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2007 nr 95 poz. 1039 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2007 nr 27 poz. 301 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2007 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2006 nr 45 poz. 479 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2006 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2006 nr 30 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu Sądu Najwyższego
M.P. 2006 nr 9 poz. 125 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2006 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2005 nr 69 poz. 962 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2005 r. sygn. akt Kp 2/05
M.P. 2005 nr 26 poz. 368 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2005 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2005 nr 8 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego
M.P. 2004 nr 56 poz. 959 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 grudnia 2004 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2004 nr 43 poz. 747 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2004 r. nr 113-32-04 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2004 nr 29 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2004 r. nr 112-5-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 10 poz. 156 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2004 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2003 nr 57 poz. 898 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego
M.P. 2003 nr 8 poz. 128 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2003 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2001 nr 16 poz. 254 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr 113-3-01 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego.
M.P. 2001 nr 12 poz. 197 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 28 stycznia 2001 r. w województwach: chełmskim i wrocławskim, istniejących do dnia 31 grudnia 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1998 r. o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
M.P. 1997 nr 20 poz. 196 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1996 nr 37 poz. 362 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1996 nr 12 poz. 135 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów Sądu Najwyższego.
M.P. 1995 nr 60 poz. 677 uznany za uchylony Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1995 r. o ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 1 października 1995 r. w okręgach wyborczych obejmujących województwo szczecińskie i województwo wrocławskie.
M.P. 1995 nr 39 poz. 469 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie umundurowania na rozprawie sędziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej oraz sędziów sądów wojskowych i ławników w sądach wojskowych.
M.P. 1995 nr 9 poz. 117 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1994 nr 51 poz. 439 uznany za uchylony Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1994 r. o ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1994 r. w okręgach wyborczych obejmujących województwo chełmskie i województwo elbląskie.
M.P. 1993 nr 65 poz. 579 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1993 r. o ważności wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r. oraz o ważności wyboru senatorów.
M.P. 1993 nr 65 poz. 578 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1993 r. o ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r. oraz o ważności wyboru posłów.
M.P. 1993 nr 52 poz. 485 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 1993 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r.
M.P. 1993 nr 52 poz. 481 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1993 nr 24 poz. 246 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 1993 r.
M.P. 1992 nr 32 poz. 220 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1992 nr 13 poz. 100 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 12 poz. 83 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1991 nr 38 poz. 275 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 listopada 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 30 poz. 219 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1991 nr 8 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz pełniące odpowiedzialne funkcje państwowe.
M.P. 1990 nr 25 poz. 190 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
M.P. 1989 nr 33 poz. 260 obowiązujący Uchwała Połączonych Izb Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 1989 r. zawierająca wytyczne w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa niegospodarności.
M.P. 1989 nr 4 poz. 40 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1989 nr 4 poz. 36 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.
M.P. 1989 nr 1 poz. 6 akt jednorazowy Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie wytycznych w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach rękojmi i gwarancji.
M.P. 1988 nr 28 poz. 247 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1988 nr 28 poz. 243 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.
M.P. 1988 nr 6 poz. 60 akt jednorazowy Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawie wytycznych w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o alimenty.
M.P. 1988 nr 4 poz. 31 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.
M.P. 1987 nr 38 poz. 324 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1987 nr 6 poz. 46 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1987 nr 6 poz. 42 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.
M.P. 1985 nr 43 poz. 275 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1985 nr 43 poz. 272 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.
M.P. 1984 nr 24 poz. 165 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 27 września 1984 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.
M.P. 1984 nr 24 poz. 164 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 27 września 1984 r. w sprawie statutu Sądu Najwyższego.
M.P. 1983 nr 8 poz. 46 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 24 lutego 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.
M.P. 1983 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. Regulamin postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.
M.P. 1978 nr 26 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1978 r. o wytycznych orzecznictwa dla okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1976 nr 10 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1976 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej.
M.P. 1974 nr 42 poz. 246 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 9 grudnia 1974 r. w sprawie terminów wypłaty uposażenia pracownikom Sądu Najwyższego i powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1973 nr 35 poz. 217 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1973 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1973 r. w sprawie uposażenia sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.
M.P. 1973 nr 26 poz. 157 Uchwała Rady Państwa z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego i Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1973 nr 8 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 1973 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej.
M.P. 1971 nr 20 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 1971 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych.
M.P. 1971 nr 15 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1971 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie wykładni i stosowania ustaw karnych dotyczących warunkowego umorzenia postępowania.
M.P. 1971 nr 8 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1971 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie dochodzenia przed sądami powszechnymi odszkodowań za następstwa wypadków przy pracy lub chorób zawodowych po wprowadzeniu systemu świadczeń ustawą z dnia 23 stycznia 1968 r.
M.P. 1970 nr 3 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1970 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne.
M.P. 1970 nr 3 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 stycznia 1970 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w przedmiocie ugodowego załatwiania spraw pracowniczych przed sądem.
M.P. 1968 nr 14 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 1968 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie stosowania przepisów art. 56 oraz art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
M.P. 1967 nr 27 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1967 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie postępowania i orzekania kary względem recydywistów.
M.P. 1966 nr 63 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1966 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej dotyczących ochrony uprawnień pracowniczych w postępowaniu odrębnym.
M.P. 1966 nr 30 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1966 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie przestępstw o charakterze chuligańskim.
M.P. 1963 nr 70 poz. 348 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 1963 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach przestępstw drogowych.
M.P. 1958 nr 64 poz. 376 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1958 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie stosowania art. 510-516 kodeksu postępowania karnego.