Wyszukiwanie

Straż Przemysłowa

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1994 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 97 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie zasad użycia jednostek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz formacji powołanych do ochrony porządku publicznego lub mienia społecznego, a także zasad użycia przez członków (pracowników) tych jednostek i formacji środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Dz.U. 1978 nr 22 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1978 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.
Dz.U. 1973 nr 48 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zasad i trybu użycia broni przez osoby spoza Straży Przemysłowej, wyznaczone do pełnienia z bronią służby ochrony mienia społecznego.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu użycia broni przez pracowników Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 42 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej.
M.P. 1992 nr 33 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1992 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach służbowych w Straży Przemysłowej.
M.P. 1984 nr 20 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1984 r. w sprawie uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.
M.P. 1961 nr 92 poz. 394 uchylony Uchwała nr 514 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1961 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach służbowych w Straży Przemysłowej.