Wyszukiwanie

Tunezja

Liczba znalezionych aktów: 29.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tunezyjską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Tunisie dnia 29 marca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 358 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1994 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Tunisie dnia 29 marca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 357 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Tunisie dnia 29 marca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 8 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Tunisie dnia 29 marca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 8 poz. 28 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Tunisie dnia 29 marca 1993 r.
Dz.U. 1987 nr 11 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 11 poz. 71 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 22 marca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską, podpisanej w Tunisie dnia 6 marca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 194 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską, podpisana w Tunisie dnia 6 marca 1985 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 236 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję i Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1970 nr 24 poz. 201 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Mauritius i Tunezję Konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1970 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej, podpisanej w Tunisie dnia 27 kwietnia 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 173 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej, podpisana w Tunisie dnia 27 kwietnia 1966 r.
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Arabską Republikę Syryjską, Brazylię i Tunezję Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
M.P. 2022 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.27.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.26.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 740 akt indywidualny Postanowienie nr 110.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 739 akt indywidualny Postanowienie nr 110.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-44-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1158 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2004 nr 37 poz. 653 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w dziedzinie transportu morskiego, podpisanej w Tunisie dnia 4 października 2002 r.
M.P. 2004 nr 37 poz. 652 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w dziedzinie transportu morskiego, podpisana w Tunisie dnia 4 października 2002 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. nr Z.110-29-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 20 poz. 346 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-8-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 49 poz. 759 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 7 lipca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o zmianie artykułu 14 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tunisie dnia 24 grudnia 1980 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 758 obowiązujący Porozumienie z dnia 7 lipca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o zmianie artykułu 14 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tunisie dnia 24 grudnia 1980 r.
M.P. 2003 nr 29 poz. 404 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tunisie dnia 24 grudnia 1980 r.
M.P. 2003 nr 29 poz. 403 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tunisie dnia 24 grudnia 1980 r.