Wyszukiwanie

Turcja

Liczba znalezionych aktów: 121.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego, sporządzonej w Ankarze dnia 24 maja 2021 r.
Dz.U. 2023 poz. 267 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego, sporządzona w Ankarze dnia 24 maja 2021 r.
Dz.U. 2021 poz. 773 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 17 października 2017 r.
Dz.U. 2021 poz. 772 obowiązujący Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia 17 października 2017 r.
Dz.U. 2021 poz. 771 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r.
Dz.U. 2021 poz. 770 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 17 października 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 1913 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2018 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2018 poz. 1696 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2017-2020, podpisanym w Warszawie dnia 17 października 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 1695 obowiązujący Program realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2017-2020, podpisany w Warszawie dnia 17 października 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 1437 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r.
Dz.U. 2013 poz. 1455 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 2013 poz. 1454 akt jednorazowy Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 2005 nr 12 poz. 95 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej przestępczości, podpisanej w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 12 poz. 94 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej przestępczości, podpisana w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1365 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych umów normujących stosunki handlowe, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1362 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji, sporządzonej w Ankarze dnia 4 października 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 384 Oświadczenie rządowe z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisanym w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 383 obowiązujący Program realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1834 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 września 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 2003 nr 53 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1895 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1200 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1699 uznany za uchylony Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1610 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 4/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska-Turcja umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, dotyczącej tymczasowego skompensowania koncesji na bydło domowe żywe ustanowionej w załączniku B do Protokołu 2.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1609 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 3/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska-Turcja Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 225 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1280 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2000 nr 57 poz. 681 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzonej w Ankarze dnia 4 października 1999 r.
Dz.U. 2000 nr 57 poz. 680 uchylony Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzona w Ankarze dnia 4 października 1999 r.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 362 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 278 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przewóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1222 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego Wysokiego Szczebla między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisanego w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r.
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 60 obowiązujący Protokół o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego Wysokiego Szczebla między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisany w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r.
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 58 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 567 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzonego w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 566 obowiązujący Układ o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzony w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 522 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzonej w Ankarze dnia 24 października 1990 r.
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 521 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzona w Ankarze dnia 24 października 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 540 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Ankarze dnia 11 sierpnia 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 539 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Ankarze dnia 11 sierpnia 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 3 poz. 14 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r.
Dz.U. 1992 nr 3 poz. 13 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r.
Dz.U. 1991 nr 52 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Ankarze dnia 9 stycznia 1989 r.
Dz.U. 1991 nr 52 poz. 224 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych, podpisana w Ankarze dnia 9 stycznia 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką, podpisanej w Ankarze dnia 5 czerwca 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 303 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką, podpisana w Ankarze dnia 5 czerwca 1987 r.
Dz.U. 1978 nr 10 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 1978 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 26 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 94 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1977 r. dotyczące wejścia w życie Protokołu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turcji w sprawie uchylenia postanowień dotyczących handlu zawartych w Konwencji handlowej i nawigacyjnej z dnia 29 sierpnia 1931 r., podpisanego w Warszawie dnia 23 kwietnia 1974 r.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 93 obowiązujący Protokół między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turcji w sprawie uchylenia postanowień dotyczących handlu zawartych w Konwencji handlowej i nawigacyjnej z dnia 29 sierpnia 1931 r., podpisany w Warszawie dnia 23 kwietnia 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie wycofania przez Turcję zastrzeżenia do rozdziału IV Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Turcję Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1966 r. w sprawie złożenia przez Chile i Turcję dokumentów akceptacyjnych Poprawki, przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 r., zmieniającej pierwsze zdanie artykułu VI, paragrafu A-3 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1966 r. dotyczące ratyfikacji przez Turcję Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r., oraz uzupełnienia dokumentu ratyfikacyjnego Szwajcarii dodatkowym oświadczeniem.
Dz.U. 1956 nr 45 poz. 206 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1956 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., oraz do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie przystąpienia Estonii, Turcji, Kostariki, Egiptu, Czechosłowacji i Holandii do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 stycznia 1938 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-tureckim.
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 512 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 421 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1937 r. w sprawie przystąpienia Turcji do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 236 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 205 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1937 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.
Dz.U. 1936 nr 82 poz. 571 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Turcji do układu dotyczącego sygnałów morskich i układu dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 297 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie przystąpienia Turcji do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1935 nr 12 poz. 68 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 stycznia 1935 r. o sprostowaniu błędu w tłumaczeniu polskiem tekstu francuskiego konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Turcją.
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 957 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Turcją, z dnia 29 sierpnia 1931 roku.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 899 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Turecki dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1934 nr 82 poz. 754 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką.
Dz.U. 1934 nr 82 poz. 753 obowiązujący Konwencja handlowa i nawigacyjne między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisana w Ankarze w dniu 29 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 359 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 7 uchylony Konwencja osiedleńcza między Polską a Turcją, podpisana w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 567 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 348 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r. wraz z protokółem podpisania, listami A i B oraz załącznikiem C.
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 326 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1929 nr 54 poz. 432 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1929 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Turecki umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 roku.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 907 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1928 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum W.M. Gdańska umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 906 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1928 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum W.M. Gdańska konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 39 poz. 412 Oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1924 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 39 poz. 411 wygaśnięcie aktu Konwencja Osiedleńcza między Polską a Turcją, zatwierdzona ustawą z dnia 5 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 39 poz. 410 Oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1924 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 roku.
Dz.U. 1924 nr 39 poz. 409 wygaśnięcie aktu Umowa Handlowa między Polską a Turcją, zatwierdzona ustawą z dnia 5 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 39 poz. 408 Oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1924 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Przyjaźni między Polską a Turcją, podpisanego w Lozannie dnia 23 lipca 1923 roku.
Dz.U. 1924 nr 39 poz. 407 obowiązujący Traktat Przyjaźni między Polską a Turcją (zatwierdzony ustawą z dnia 5 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1924 nr 1 poz. 3 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji traktatu przyjaźni pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Turcją, podpisanego w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.
M.P. 2023 poz. 1401 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2023 poz. 609 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2023 poz. 137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.52.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1254 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2022 poz. 635 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2021 poz. 1196 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2021 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2021 r. nr 110.19.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 594 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2020 poz. 1207 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2020 poz. 802 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2020 poz. 219 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.6.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.65.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 958 akt indywidualny Postanowienie nr 110.61.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 957 akt indywidualny Postanowienie nr 110.60.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 600 obowiązujący Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
M.P. 2014 poz. 267 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sześćsetlecie nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
M.P. 2014 poz. 64 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-47-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 448 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-10-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 64 uchylony Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
M.P. 2012 poz. 630 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, podpisaną w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 629 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r.
M.P. 2008 nr 53 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2008 r. nr 110-13-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 36 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 34 poz. 597 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 22 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym
M.P. 2004 nr 34 poz. 596 obowiązujący Umowa z dnia 22 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym
M.P. 2003 nr 40 poz. 584 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy sporządzonej w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej o zmianie Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.
M.P. 2003 nr 40 poz. 583 obowiązujący Umowa sporządzona w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej o zmianie Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.
M.P. 2003 nr 34 poz. 442 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. uchylające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji
M.P. 2003 nr 17 poz. 260 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2003 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji
M.P. 2003 nr 4 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.
M.P. 2003 nr 4 poz. 46 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r.
M.P. 1937 nr 43 poz. 59 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1937 r. o zmianie obwieszczenia z dnia 15 maja 1936 r. w sprawie specjalnej kontroli wywozu towarów z polskiego obszaru celnego do Bułgarii, Jugosławii, Rumunii, Turcji i Węgier.