Wyszukiwanie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Liczba znalezionych aktów: 47.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 925 obowiązujący Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz.U. 2018 poz. 2047 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej
Dz.U. 2018 poz. 1930 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej
Dz.U. 2017 poz. 1063 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej
Dz.U. 2017 poz. 816 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dz.U. 2016 poz. 475 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dz.U. 2013 poz. 290 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
Dz.U. 2012 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 887 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dz.U. 2009 nr 20 poz. 109 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 939 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 938 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 936 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kontroli w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1775 obowiązujący Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2467 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1380 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1153 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 8 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców.
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 28 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1030 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 723 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 938 uchylony Ustawa z dnia 22 października 1998 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1997 nr 12 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
M.P. 2023 poz. 271 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2021 poz. 995 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 231 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2020 poz. 498 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2019 poz. 1198 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2019 poz. 750 uznany za uchylony Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2018 poz. 659 uznany za uchylony Zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2018 poz. 208 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2017 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2015 poz. 716 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2014 poz. 454 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2010 nr 99 poz. 1169 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2008 nr 97 poz. 846 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2007 nr 39 poz. 451 uchylony Zarządzenie Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2004 nr 2 poz. 47 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2002 nr 48 poz. 705 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
M.P. 2001 nr 47 poz. 779 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.