Wyszukiwanie

Urząd Regulacji Energetyki

Liczba znalezionych aktów: 26.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1385 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2021 poz. 716 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2020 poz. 833 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2020 poz. 250 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Dz.U. 2019 poz. 755 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2019 poz. 42 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Dz.U. 2013 poz. 820 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
Dz.U. 2010 nr 21 poz. 104 obowiązujący Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1144 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 942 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki.
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 540 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej Oddziału Centralnego i oddziałów terenowych Urzędu Regulacji Energetyki.
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 387 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 860 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Regulacji Energetyki.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 859 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
M.P. 2021 poz. 1088 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2021 poz. 434 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2017 poz. 885 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2016 poz. 891 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2013 poz. 971 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2011 nr 84 poz. 879 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2007 nr 71 poz. 769 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2002 nr 26 poz. 436 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.