Wyszukiwanie

Wielka Brytania i Irlandia Północna

Liczba znalezionych aktów: 105.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 839 obowiązujący Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o wykonaniu Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w zakresie współpracy w sprawach karnych
Dz.U. 2023 poz. 238 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.
Dz.U. 2023 poz. 237 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 2457 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaświadczenia potwierdzającego złożenie niektórych wniosków przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin
Dz.U. 2020 poz. 2450 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin
Dz.U. 2020 poz. 2443 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin
Dz.U. 2020 poz. 2369 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 2264 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 października 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.
Dz.U. 2019 poz. 1516 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Dz.U. 2019 poz. 1114 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkom ich rodzin
Dz.U. 2019 poz. 781 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.
Dz.U. 2019 poz. 780 akt jednorazowy Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.
Dz.U. 2019 poz. 622 uchylony Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
Dz.U. 2019 poz. 621 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
Dz.U. 2019 poz. 620 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
Dz.U. 2018 poz. 2253 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
Dz.U. 2018 poz. 1414 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.
Dz.U. 2017 poz. 1263 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 15 lutego 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r.
Dz.U. 2017 poz. 1262 obowiązujący Umowa z dnia 15 lutego 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r.
Dz.U. 2014 poz. 1110 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r.
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 986 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 140 poz. 985 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 250 poz. 1841 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 250 poz. 1840 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1646 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1915 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczącego planu międzynarodowej obserwacji naukowej prowadzonej przez Komisję do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, sporządzonego w Londynie dnia 28 maja 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1914 obowiązujący Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczące planu międzynarodowej obserwacji naukowej prowadzonej przez Komisję do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, sporządzone w Londynie dnia 28 maja 2003 r.
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 180 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1038 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 94 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 93 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, podpisanej w Londynie dnia 7 listopada 1978 r.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 114 obowiązujący Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, podpisana w Londynie dnia 7 listopada 1978 r.
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r., zmieniającego Konwencję konsularną między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzoną w Londynie dnia 23 lutego 1967 r.
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 91 obowiązujący Protokół zmieniający Konwencję konsularną między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzoną w Londynie dnia 23 lutego 1967 r., sporządzony w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r.
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r.
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 20 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 193 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzonej w Londynie dnia 23 lutego 1967 r.
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 192 obowiązujący Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzona w Londynie dnia 23 lutego 1967 r.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, Iraku i Suazi w Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1970 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o świadczeniach zdrowotnych, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1967 r.
Dz.U. 1970 nr 1 poz. 1 obowiązujący Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o świadczeniach zdrowotnych, sporządzona w Warszawie dnia 21 lipca 1967 r.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1966 nr 33 poz. 202 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1966 r. dotyczące przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Porozumienia w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszącego zmianę do Porozumienia europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1955 r.
Dz.U. 1966 nr 32 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1966 r. dotyczące przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 19 września 1949 r., podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r.
Dz.U. 1966 nr 32 poz. 197 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1966 r. dotyczące przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 19 września 1949 r.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 366 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu w sprawach finansowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną, podpisanego w Londynie dnia 24 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 546 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1937 r. o ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 22 marca 1927 r. w sprawie clenia opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 418 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej z Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 22 marca 1937 r., w sprawie clenia opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 348 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 czerwca 1937 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie wymiany not z dnia 30 stycznia 1937 r. o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej, załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 219 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej z Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 22 marca 1937 r. w sprawie clenia opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1937 r. w sprawie rozciągnięcia na Protektorat Zanzibaru postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.
Dz.U. 1937 nr 13 poz. 91 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie wymiany not z dnia 30 stycznia 1937 r. o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 467 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1936 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii z dnia 26 listopada 1923 r., na Kolonię i Protektorat Kenya.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 102 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1935 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Północnego Borneo postanowień traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 447 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia sfederowanych i niesfederowanych Państw Malajskich do traktatu handlowego z Wielką Brytanją z dnia 26 listopada 1923 r.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 441 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Dominjonu Kanady do konwencji z dnia 26 sierpnia 1931 r. między Polską a Wielką Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1935 r. w sprawie rozciągnięcia na wyspy Kanałowe i wyspę Man konwencji między Polską i Wielką Brytanją z dnia 26 sierpnia 1931 r. o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do układu między Polską a Wielką Brytanją o traktowaniu komiwojażerów, podpisanego w Warszawie dnia 26 października 1933 r.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Wielką Brytanją o wzajemnem uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych, podpisanej w Warszawie dnia 16 kwietnia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 217 obowiązujący Konwencja między Polską a Wielką Brytanją o wzajemnem uznawaniu świadectw rejestracyjnych i innych krajowych dokumentów, dotyczących pomiaru tonnażu statków handlowych, podpisana w Warszawie dnia 16 kwietnia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia sfederowanych i niesfederowanych państw malajskich do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Australji do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu z dnia 26 października 1933 r. między Polską a Wielką Brytanją o traktowaniu komiwojażerów.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 56 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Wielką Brytanją dotyczący traktowania komiwojażerów i ich próbek, podpisany w Warszawie dnia 26 października 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 956 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1934 r. w sprawie przystąpienia Indyj do traktatu między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 731 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie przystąpienia Nowej Fundlandji do traktatu między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Królewską Mością Królem Wielkiej Brytanji, Irlandji i Brytyjskich Dominjów Zamorskich, Cesarzem Indyj, o wydawaniu zbiegłych przestępców.
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 339 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1934 r. w sprawie zastąpienia wyrażenia "law agent" wyrażeniem "solicitor", przy przesyłaniu do Szkocji wniosków o doręczenie lub pism rekwizycyjnych w myśl konwencji między Polską a W. Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 266 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji układu między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością Królem Wielkiej Brytanji, Irlandji i Brytyjskich Dominjonów Zamorskich, Cesarzem Indyj, dotyczącego traktowania komiwojażerów i ich próbek, podpisanego wraz z załącznikami I i II w Warszawie dnia 26 października 1933 r.
Dz.U. 1934 nr 17 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców, podpisanego w Warszawie dnia 11 stycznia 1932 r.
Dz.U. 1934 nr 17 poz. 135 wygaśnięcie aktu Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców, podpisany w Warszawie dnia 11 stycznia 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 469 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie rozciągnięcia na Kolonję i Protektoraty brytyjskie oraz na terytorja pozostające pod mandatem brytyjskim konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Wielką Brytanję i Irlandję Północną oraz przez Włochy dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., i w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Meksyku do powyższej konwencji wraz z protokółem dodatkowym.
Dz.U. 1933 nr 9 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1932 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji do konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 688 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie rozciągnięcia na Szkocję konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 681 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie rozciągnięcia na Północną Irlandję konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 534 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 533 obowiązujący Konwencja między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 324 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością, odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 381 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 1929 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji i Irlandji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 roku, na Brytyjskie Borneo Północne.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 773 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1928 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji i Irlandji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r. na południową Rodezję.
Dz.U. 1926 nr 84 poz. 475 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1926 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r., na terytorjum Osad Cieśninowych (Straits Settlements).
Dz.U. 1925 nr 121 poz. 871 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1925 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r. na terytorjum Północnej Rodezji.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 811 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1925 r. w sprawie rozciągnięcia Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r., na strefę brytyjską Kamerunu.
Dz.U. 1925 nr 102 poz. 721 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1925 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r. na kolonję brytyjską Hong-Kong.
Dz.U. 1925 nr 45 poz. 316 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 1925 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r., na pewne kolonje brytyjskie.
Dz.U. 1925 nr 41 poz. 287 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1925 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanego w Warszawie, dnia 26 listopada 1923 r. na pewne kolonje i protektoraty brytyjskie.
Dz.U. 1924 nr 57 poz. 583 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1924 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego między Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 roku.
Dz.U. 1924 nr 57 poz. 582 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisany w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 457 akt jednorazowy Ustawa z dnia 6 maja 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.
M.P. 2022 poz. 901 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia Jej Królewskiej Mości Elżbiety II, Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
M.P. 2022 poz. 274 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Kanady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 56 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2021 r. nr 110.31.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 1104 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Republiki Estońskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. nr 110.16.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 107 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
M.P. 2019 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Traktatem między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, sporządzonym w Warszawie dnia 21 grudnia 2017 r.
M.P. 2019 poz. 104 obowiązujący Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, sporządzony w Warszawie dnia 21 grudnia 2017 r.
M.P. 2016 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie nr 110.41.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie nr 110.40.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Gwarancyjną między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umową o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulującą procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego
M.P. 2012 poz. 21 obowiązujący Umowa Gwarancyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umowa o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego