Wyszukiwanie

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, określenia wykroczeń, za które członkowie ochotniczych straży pożarnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 106 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
M.P. 1989 nr 7 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1989 r. w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych.
M.P. 1984 nr 24 poz. 166 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1984 r. w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasad prowadzenia rejestru tych straży.
M.P. 1975 nr 35 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 października 1975 r. w sprawie zasad powoływania i rozmieszczenia, rejonów działania, norm liczebności i wyposażenia straży pożarnych.