Wyszukiwanie

administracja państwowa

Liczba znalezionych aktów: 232.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 307 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Dz.U. 2024 poz. 92 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2023 poz. 2514 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Dz.U. 2023 poz. 1632 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2023 poz. 994 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej
Dz.U. 2022 poz. 2632 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2022 poz. 1541 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Dz.U. 2022 poz. 1393 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2021 poz. 2234 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2021 poz. 1381 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2021 poz. 670 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Dz.U. 2020 poz. 560 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
Dz.U. 2020 poz. 399 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników
Dz.U. 2020 poz. 346 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Dz.U. 2020 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej, na których są wykonywane zadania i czynności, dla których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej są szczególnie przydatne
Dz.U. 2019 poz. 1969 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Dz.U. 2019 poz. 1398 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U. 2019 poz. 700 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Dz.U. 2018 poz. 1401 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U. 2018 poz. 452 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2018 poz. 319 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Dz.U. 2017 poz. 2168 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2017 poz. 1824 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Dz.U. 2017 poz. 777 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
Dz.U. 2017 poz. 265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2017 poz. 209 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U. 2016 poz. 1821 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
Dz.U. 2016 poz. 1633 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Dz.U. 2016 poz. 1627 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników
Dz.U. 2016 poz. 1626 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Dz.U. 2016 poz. 904 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2016 poz. 814 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2015 poz. 2009 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
Dz.U. 2015 poz. 1728 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2015 poz. 1445 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2014 poz. 1353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
Dz.U. 2014 poz. 822 obowiązujący Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
Dz.U. 2014 poz. 584 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Dz.U. 2013 poz. 1166 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U. 2013 poz. 672 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2012 poz. 822 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
Dz.U. 2012 poz. 799 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2012 r. sygn. akt K 22/09
Dz.U. 2012 poz. 459 obowiązujący Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa
Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622 obowiązujący Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 540 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 173 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1152 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców
Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1060 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II i Systemem Informacji Wizowej
Dz.U. 2010 nr 118 poz. 798 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1613 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1076 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U. 2008 nr 40 poz. 239 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2008 r. sygn. akt K 43/07
Dz.U. 2008 nr 13 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1610 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1546 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1344 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej
Dz.U. 2007 nr 78 poz. 529 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację
Dz.U. 2006 nr 96 poz. 667 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 65 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1748 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1629 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)
Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Dz.U. 2005 nr 31 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 235 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2603 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2531 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2438 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1782 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 11/02
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1323 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 556 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2195 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1721 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2002 r. sygn. akt K. 34/01.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1561 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1177 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1043 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych.
Dz.U. 2002 nr 5 poz. 47 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1298 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1114 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1084 obowiązujący Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1079 uchylony Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 2001 nr 75 poz. 802 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks celny.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 658 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 20/2000.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 657 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 18/2000.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 763 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.
Dz.U. 2000 nr 19 poz. 239 obowiązujący Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 763 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 526 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 518 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 517 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.
Dz.U 1998 nr 76 poz. 501 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 484 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 476 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji, z rezerwy budżetu państwa na 1998 r., na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego "Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej".
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 324 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.
Dz.U. 1998 nr 49 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.
Dz.U. 1998 nr 47 poz. 294 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1052 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 929 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci.
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 775 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 187 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. zmieniająca ustawę o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
Dz.U. 1980 nr 17 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
Dz.U. 1980 nr 5 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody.
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1977 r. w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 82 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 16 czerwca 1977 r. w sprawie zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwie nowosądeckim.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 11 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach krośnieńskim, nowosądeckim, olsztyńskim i piotrkowskim.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bielskim, gdańskim, kaliskim, miejskim krakowskim, krośnieńskim, łomżyńskim, miejskim łódzkim, ostrołęckim, rzeszowskim, szczecińskim, wałbrzyskim, włocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 16 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1976 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 14 wygaśnięcie aktu Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 stycznia 1976 r. o upływie kadencji rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
Dz.U. 1975 nr 37 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1975 nr 26 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych oddziałów Państwowej Komisji Cen.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania terenowych jednostek organizacyjnych do nowego podziału administracyjnego Państwa.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 1974 r. w sprawie określenia rodzajów spraw z zakresu administracji państwowej, które z upoważnienia wojewodów i naczelników powiatów mogą być załatwiane przez kierowników terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1974 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagradzania pracowników niektórych jednostek administracji rolnej w terenowych organach administracji państwowej.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie praw i obowiązków terenowych organów administracji państwowej oraz zasad obsadzania stanowisk pracowniczych.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania koordynacji przez terenowe organy administracji państwowej.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 271 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 22 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 stycznia 1949 r. o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową.
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 61 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej i Skarbu o przekazaniu Zarządowi Miejskiemu m. Łodzi kompetencyj powiatowej władzy administracji ogólnej w sprawach, dotyczących powszechnego obowiązku wojskowego.
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 663 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej, Spraw Zagranicznych i Skarbu o przekazaniu Zarządowi Miejskiemu m. st. Warszawy kompetencyj powiatowej władzy administracji ogólnej w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku wojskowego.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 października 1938 r. o utworzeniu ekspozytury starostwa niżańskiego w Stalowej Woli.
Dz.U. 1936 nr 87 poz. 611 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1936 r. o zniesieniu ekspozytury starostwa rówieńskiego w Korcu, województwie wołyńskim.
Dz.U. 1936 nr 80 poz. 555 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej.
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 264 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1935 r. w sprawie zastępstwa wojewodów.
Dz.U. 1935 nr 21 poz. 121 Ustawa skarbowa z dnia 24 marca 1935 r. na okres od dnia 1 kwietnia 1935 r. do dnia 31 marca 1936 r.
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 98 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lutego 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r.
Dz.U. 1934 nr 87 poz. 796 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1934 r. o wyborach członków izb wojewódzkich w województwach pomorskiem i poznańskiem.
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 823 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie organizacji administracji na obszarze powiatu miejskiego w Gdyni.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 643 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1932 r. o poruczeniu funkcyj starostów grodzkich w miastach Grudziądzu, Toruniu i Radomiu odnośnym starostom powiatowym.
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1931 r. o zespoleniu osobnych urzędów i organów technicznych z władzami administracji ogólnej w zakresie państwowej służby budowlanej.
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o utworzeniu powiatu grodzkiego Śródmiejsko-Warszawskiego.
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 36 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Widzim w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 35 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Małe Radowiska w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 124 Ustawa z dnia 21 lutego 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 749 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 sierpnia 1928 r. przekazujące Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy decyzje w sprawach, dotyczących działalności Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy i Opieki nad wychodźcami w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1928 r. w sprawie kolegjów współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej w zakresie administracji pracy i opieki społecznej.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1928 r. w sprawie utrzymania nadal niektórych kolegjów współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 709 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1928 r. o utrzymaniu nadal kolegjów współdziałających na obszarze województw i powiatów w wykonywaniu zadań administracji ogólnej w zakresie administracji rolnictwa.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie wydzielenia z ogólnej administracji państwowej wojskowych wytwórni umundurowania i oporządzenia przy okręgowych zakładach mundurowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o wydzieleniu z ogólnej administracji państwowej przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Inżynierji" w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 18 poz. 153 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 16 lutego 1927 r. o uprawnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do przedłużania okresu trwania mandatów, członków izb przemysłowo-handlowych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 804 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. w sprawie ustalenia wymagań dla kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie administracyjnej w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 693 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia funkcjonarjuszów niższych dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw, zaliczonych do grup uposażenia: XVII, XVIII i XIX.
Dz.U. 1925 nr 80 poz. 551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 r. o rozciągnięciu na okrąg administracyjny wileński niektórych postanowień rozporządzenia szefa zarządu terenów przyfrontowych i etapowych z dnia 4 listopada 1920 r.
Dz.U. 1924 nr 85 poz. 820 Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów z dnia 24 września 1924 r. do ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 724 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych.
Dz.U. 1923 nr 122 poz. 992 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. o zniesieniu powiatu podgórskiego.
Dz.U. 1923 nr 122 poz. 991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. o utworzeniu powiatu makowskiego.
Dz.U. 1918 nr 1 poz. 1 Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem.
M.P. 2023 poz. 1220 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 1189 akt jednorazowy Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Funduszu Powierniczego Funduszu Adaptacyjnego (TF Nr 069013)
M.P. 2012 poz. 354 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze
M.P. 2012 poz. 353 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2011 nr 50 poz. 551 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2011 nr 18 poz. 185 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno- rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2010 nr 53 poz. 718 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2009 nr 76 poz. 938 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniem karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2009 nr 76 poz. 936 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniem karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2009 nr 32 poz. 477 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2009 r. sygn. akt Kp 2/09
M.P. 2009 nr 12 poz. 144 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika
M.P. 2009 nr 12 poz. 143 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika
M.P. 2009 nr 12 poz. 142 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r.
M.P. 2008 nr 53 poz. 468 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2008 nr 51 poz. 453 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2008 nr 14 poz. 144 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2008 nr 5 poz. 51 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2008 r. o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r.
M.P. 2004 nr 22 poz. 396 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie terminu przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
M.P. 2002 nr 33 poz. 504 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie wezwania organów administracji państwowej do przeprowadzenia kontroli w supermarketach i hipermarketach.
M.P. 2002 nr 13 poz. 223 obowiązujący Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.
M.P. 2002 nr 13 poz. 221 uchylony Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 36 poz. 727 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych.
M.P. 1998 nr 45 poz. 638 obowiązujący Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia siedzib jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.
M.P. 1998 nr 12 poz. 202 uchylony Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 10 poz. 182 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu prac nad reformą administracji publicznej i zasad jej wdrażania.
M.P. 1997 nr 69 poz. 685 uznany za uchylony Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 1997 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Repatriacji.
M.P. 1997 nr 54 poz. 513 uchylony Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.
M.P. 1995 nr 4 poz. 62 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 58 poz. 498 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 12 poz. 102 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1993 nr 28 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1993 nr 2 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1992 nr 24 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1982 nr 27 poz. 247 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 1982 r. zmieniające wykaz urzędów terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, których pracownikom inne terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego powierzyły prowadzenie spraw dotyczących niektórych zobowiązań podatkowych i egzekucji administracyjnej.
M.P. 1982 nr 6 poz. 37 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie ogłoszenia wykazu urzędów terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, których pracownikom inne terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego powierzyły prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań podatkowych i egzekucji administracyjnej.
M.P. 1981 nr 18 poz. 151 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1981 nr 6 poz. 46 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1980 nr 4 poz. 15 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1974 nr 40 poz. 233 uchylony wykazem Uchwała nr 271 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie właściwości organów do ustalania cen oraz trybu postępowania przy ich ustalaniu.
M.P. 1972 nr 42 poz. 230 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 16 sierpnia 1972 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Ministrów w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1945 nr 52 poz. 118 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 18 października 1945
M.P. 1945 nr 35 poz. 85 uznany za uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o wyłączeniu Departamentu Dróg Wodnych z zakresu kompetencji Ministerstwa Komunikacji i włączenie go do zakresu kompetencji Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego
M.P. 1945 nr 35 poz. 84 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o powołaniu Delegata Rządu dla spraw wybrzeża
M.P. 1945 nr 32 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 września 1945 r. wydane w porozumieniu z Dyrektorem Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej o organizacji i zakresie działania Inspektoratu Głównego Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
M.P. 1945 nr 11 poz. 45 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Informacji i Propagandy i Ministrem Skarbu o utworzeniu Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych
M.P. 1945 nr 11 poz. 44 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1945 r. o ustaleniu Statutu Organizacyjnego Głównego Urzędu Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady Ministrów
M.P. 1932 nr 188 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie zniesienia ekspozytury Starostwa morskiego w Pucku w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
M.P. 1932 nr 135 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1932 r. o stosunku Straży Granicznej do władz administracji ogólnej.
M.P. 1932 nr 67 poz. 92 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1932 r. o utworzeniu w Skolem, w powiecie stryjskim, województwie stanisławowskim ekspozytury starostwa stryjskiego.
M.P. 1932 nr 2 poz. 4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia ekspozytury starostwa sokalskiego w Bełzie w powiecie sokalskim, województwie lwowskiem.
M.P. 1932 nr 2 poz. 3 Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. o przechowywaniu akt w urzędach administracji publicznej.
M.P. 1931 nr 207 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1931 r. w sprawie zniesienia ekspozytury starostwa brzozowskiego w Dynowie w powiecie brzozowskim, województwie lwowskiem.
M.P. 1931 nr 196 poz. 273 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o przepisach kancelaryjnych w administracji publicznej.
M.P. 1931 nr 142 poz. 217 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie zniesienia ekspozytury starostwa bielskiego w Siemiatyczach w powiecie bielskim, województwie białostockiem
M.P. 1931 nr 134 poz. 202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1931 r. w sprawie zniesienia ekspozytury starostwa rohatyńskiego w Bursztynie w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskim
M.P. 1930 nr 156 poz. 239 Instrukcja Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 czerwca 1930 r. wydana w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o prawach i obowiązkach Konserwatorów, jako fachowych organów wojewódzkich władz administracji ogólnej