Wyszukiwanie

antydumpingowe postępowanie

Liczba znalezionych aktów: 24.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1998 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 807 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia krajów o gospodarce nierynkowej na potrzeby postępowania antydumpingowego
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1724 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 407 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1352 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 664 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wzoru kwestionariusza postępowania antydumpingowego przeznaczonego dla producentów lub eksporterów.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wzoru wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1028 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.
M.P. 2016 poz. 190 obowiązujący Postanowienie Ministra Rozwoju z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2016 poz. 189 obowiązujący Postanowienie Ministra Rozwoju z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2003 nr 30 poz. 414 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2003 r. z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym przeglądowym w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu
M.P. 2000 nr 35 poz. 719 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2000 nr 35 poz. 718 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dniem 25 października 2000 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego przeglądowego w celu poddania przeglądowi dotychczasowych rezultatów stosowania ustanowionego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych lub kieszonkowych gazowych do wielokrotnego napełniania, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowego lub z Tajwanu.
M.P. 1999 nr 26 poz. 405 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1999 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1999 nr 22 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z wystąpieniem okoliczności wskazujących na przywóz na polski obszar celny towarów podobnych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 1999 nr 18 poz. 247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z domniemaniem przywozu na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych i wyrządzenia przez ten przywóz szkody przemysłowi krajowemu.
M.P. 1999 nr 18 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z domniemaniem przywozu na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych i wyrządzenia przez ten przywóz szkody przemysłowi krajowemu.
M.P. 1999 nr 9 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 1999 r. o wszczęciu postępowania antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny filmów rentgenowskich pochodzących z Republiki Federalnej Niemiec.
M.P. 1997 nr 84 poz. 848 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 1997 r. o wszczęciu postępowania antydumpingowego w związku z przywozem z Chińskiej Republiki Ludowej na polski obszar celny i wprowadzeniem do obrotu po cenie dumpingowej zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych.
M.P. 1991 nr 18 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania antydumpingowego.
M.P. 1991 nr 7 poz. 54 uchylony Postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 15 lutego 1991 r. o wszczęciu postępowania antydumpingowego.
M.P. 1991 nr 6 poz. 43 uchylony Postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 5 lutego 1991 r. o wszczęciu postępowania antydumpingowego.