Wyszukiwanie

apteki

Liczba znalezionych aktów: 290.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 688 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich
Dz.U. 2024 poz. 595 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Dz.U. 2024 poz. 588 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki
Dz.U. 2024 poz. 373 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
Dz.U. 2024 poz. 154 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
Dz.U. 2023 poz. 2533 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów
Dz.U. 2023 poz. 1368 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
Dz.U. 2023 poz. 804 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych
Dz.U. 2023 poz. 785 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
Dz.U. 2023 poz. 663 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych
Dz.U. 2023 poz. 69 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki
Dz.U. 2022 poz. 2555 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2022 poz. 2363 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
Dz.U. 2022 poz. 2225 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów
Dz.U. 2022 poz. 1737 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Dz.U. 2022 poz. 1656 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów
Dz.U. 2022 poz. 1621 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
Dz.U. 2022 poz. 1164 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
Dz.U. 2022 poz. 1162 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw
Dz.U. 2022 poz. 852 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych
Dz.U. 2022 poz. 784 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece
Dz.U. 2022 poz. 734 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 463 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2022 poz. 412 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Dz.U. 2022 poz. 208 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów
Dz.U. 2022 poz. 153 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę
Dz.U. 2022 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2022 poz. 38 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Dz.U. 2022 poz. 23 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki
Dz.U. 2021 poz. 2342 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych
Dz.U. 2021 poz. 1035 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Dz.U. 2021 poz. 981 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 523 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2020 poz. 2024 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U. 2020 poz. 577 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2020 poz. 357 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2019 poz. 2301 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
Dz.U. 2019 poz. 2165 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
Dz.U. 2019 poz. 2108 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
Dz.U. 2019 poz. 2096 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
Dz.U. 2019 poz. 2033 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
Dz.U. 2019 poz. 959 obowiązujący Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 943 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych
Dz.U. 2019 poz. 841 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
Dz.U. 2019 poz. 784 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2019 poz. 499 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U. 2018 poz. 2008 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
Dz.U. 2018 poz. 697 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty
Dz.U. 2018 poz. 499 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych
Dz.U. 2017 poz. 2428 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U. 2017 poz. 2211 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U. 2017 poz. 1058 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dz.U. 2017 poz. 1015 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U. 2017 poz. 547 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dz.U. 2016 poz. 2142 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U. 2016 poz. 1960 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek
Dz.U. 2016 poz. 1496 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich
Dz.U. 2016 poz. 1350 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dz.U. 2016 poz. 1044 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego
Dz.U. 2016 poz. 493 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2016 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dz.U. 2015 poz. 1889 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
Dz.U. 2015 poz. 788 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 477 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2015 poz. 345 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2015 poz. 28 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1429 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich
Dz.U. 2014 poz. 765 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
Dz.U. 2014 poz. 122 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dz.U. 2013 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
Dz.U. 2013 poz. 364 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
Dz.U. 2012 poz. 1277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych
Dz.U. 2012 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dz.U. 2012 poz. 95 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1742 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1606 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2011 nr 57 poz. 297 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U. 2010 nr 204 poz. 1353 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U. 2009 nr 171 poz. 1335 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1234 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 788 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 215 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece
Dz.U. 2009 nr 24 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną
Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2008 nr 160 poz. 996 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U. 2008 nr 136 poz. 856 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich
Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1072 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
Dz.U. 2007 nr 97 poz. 647 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 465 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1216 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
Dz.U. 2006 nr 130 poz. 905 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1603 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1032 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu udostępniania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do kontroli recept zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1110 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1109 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 533 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1238 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 903 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
Dz.U. 2003 nr 85 poz. 788 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 770 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji
Dz.U. 2003 nr 76 poz. 682 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 609 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 608 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie warunków przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz warunków przechowywania i wydawania z aptek preparatów zawierających te środki lub substancje
Dz.U. 2003 nr 23 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przez inspektora farmaceutycznego
Dz.U. 2003 nr 21 poz. 181 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R
Dz.U. 2003 nr 9 poz. 108 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 59 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu odbywania rocznej praktyki w aptece
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1770 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1566 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1531 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1395 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki.
Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1338 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.
Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1337 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1316 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.
Dz.U. 2002 nr 152 poz. 1265 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1082 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 778 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za które wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 197 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2002 r. sygn. akt U. 3/2001.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1833 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1382 obowiązujący Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 799 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 782 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1056 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2000 r. sygn. akt K. 16/2000.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 885 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę oraz obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami.
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 599 uchylony Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 15/99.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 778 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 567 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1195 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie recept lekarskich.
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 979 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 908 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 907 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie nadzoru nad obrotem środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz kwalifikacji osób pełniących funkcje kontrolne.
Dz.U. 1998 nr 31 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.
Dz.U. 1998 nr 31 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 873 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie dodatkowych kwalifikacji zawodowych kierownika apteki i hurtowni farmaceutycznej.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 797 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu refundacji, a także sposobu przekazywania przez aptekę danych dotyczących obrotu lekami refundowanymi oraz ich zakresu.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153 uchylony Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 442 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych.
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie rozliczeń między budżetami wojewodów z tytułu zwrotu wydatków na refundację za leki dla osób uprawnionych, które zrealizowały receptę poza województwem, w którym zameldowane są na pobyt stały.
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 684 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych.
Dz.U. 1995 nr 11 poz. 52 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera leków w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt oraz kontroli seryjnej.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 464 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.
Dz.U. 1994 nr 6 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1993 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie typów aptek, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia aptek.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 635 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 588 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane bez recepty lekarskiej przez apteki działające w resorcie obrony narodowej, oraz szczegółowych zasad wydawania przez te apteki leków i materiałów medycznych.
Dz.U. 1993 nr 119 poz. 532 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami w resorcie obrony narodowej.
Dz.U. 1993 nr 100 poz. 459 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 października 1993 r. w sprawie typów aptek kolejowych, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia tych aptek.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 427 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 395 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1993 r. w sprawie typu aptek w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, określenia wymogów lokalowych i wyposażenia tych aptek, zasad wydawania leków i materiałów medycznych oraz obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
Dz.U. 1993 nr 73 poz. 347 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie zasad odbywania rocznej praktyki w aptekach.
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1993 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1993 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za ekspedycję leków w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 68 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.
Dz.U. 1993 nr 10 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli, zasad i trybu pobierania prób do badań, przeprowadzania badań oraz zasad odpłatności.
Dz.U. 1993 nr 1 poz. 5 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu aptekarza oraz prowadzenia rejestrów aptekarzy i aptek.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 517 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji i zasad działania inspektoratu nadzoru farmaceutycznego oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników inspektoratu.
Dz.U. 1992 nr 95 poz. 472 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 469 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie warunków prowadzenia apteki.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 414 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 października 1992 r. w sprawie warunków prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 467 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie ilości leku recepturowego sporządzonego w aptece, za który wnosi się opłatę ryczałtową.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 422 uchylony Ustawa z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 179 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki zasłużonych honorowych dawców krwi.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 123 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki pracowników służby zdrowia i opieki społecznej.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 482 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki kolejowe leków i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie odpłatności za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1989 r. w sprawie odpłatności za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 września 1989 r. w sprawie bezpłatnego wydawania z aptek otwartych leków przeciwnowotworowych.
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 21 października 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki kolejowe leków i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 269 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania urzędowego spisu leków oraz innych wykazów środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki zakładów służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych leków i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przeprowadzania badań laboratoryjnych i klinicznych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1987 nr 29 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki leków i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.
Dz.U. 1987 nr 3 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1984 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrywania dzieci z karłowatością przysadkową w lek Somatohorm (Credcormon).
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1982 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrywania chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe i testy diagnostyczne.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 86 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 października 1980 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki pracowników służby zdrowia i opieki społecznej.
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 kwietnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z aptek otwartych i kolejowych leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1970 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie wydawania z aptek otwartych i kolejowych leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1962 nr 25 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach oraz specjalnych kwalifikacji wymaganych od pracowników aptek.
Dz.U. 1956 nr 13 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 1956 r. w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach oraz specjalnych kwalifikacji wymaganych od pracowników aptek.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie o obowiązku pracy lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu izb aptekarskich.
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach.
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 1 obowiązujący Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu aptek na własność Państwa.
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Przemysłu i Handlu, Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o obowiązku pracy lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 346 uchylony Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o Izbach Aptekarskich.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1937 r. o Farmakopei Polskiej.
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o określeniu cen aptecznych.
Dz.U. 1934 nr 17 poz. 138 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1934 r. o opuście od cen, oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa, wydawane na koszt ubezpieczalni społecznych.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1933 r. o wyrobie i obrocie preparatów organoterapeutycznych.
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. o przyjmowaniu uczniów na praktykę aptekarską.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 486 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 maja 1931 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1920 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich.
Dz.U. 1930 nr 77 poz. 604 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o określaniu cen aptecznych.
Dz.U. 1929 nr 44 poz. 368 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 maja 1929 r. w sprawie opustu od cen, oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa, wydawane na koszt kas chorych i wydawania tych lekarstw.
Dz.U. 1929 nr 38 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1929 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1926 nr 70 poz. 405 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lipca 1926 r. o rewizji aptek.
Dz.U. 1926 nr 18 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 1926 r. o obowiązkowem utrzymywaniu przez apteki niektórych surowic.
Dz.U. 1925 nr 99 poz. 703 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1925 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1925 nr 53 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 kwietnia 1925 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1925 nr 14 poz. 93 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 1925 r. w sprawie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1924 nr 97 poz. 900 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1924 r. w sprawie taksy aptekarskiej dla ubogich.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 791 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 1924 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 70 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 lipca 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 63 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 16 czerwca 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 40 poz. 277 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 kwietnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 24 poz. 152 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 marca 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 18 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 lutego 1923 r. dotyczące zmian w rozporządzeniach z dnia 20 stycznia i 9 sierpnia 1922 r. w przedmiocie wydawanych z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1019 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 grudnia 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 977 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia na Ziemię Wileńską niektórych rozporządzeń sanitarnych oraz dotyczących aptek.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 931 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 listopada 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 930 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 października 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 840 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 września 1922 r. w przedmiocie zmiany cen w taksie aptekarskiej na obszarze górnośląskim województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 729 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 21 września 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 672 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 10 sierpnia 1922 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie wyrobu i obrotu specyfików farmaceutycznych.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 sierpnia 1922 r. dotyczące zmian w rozporządzeniu z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny.
Dz.U. 1922 nr 68 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 sierpnia 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 524 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 lipca 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 523 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 czerwca 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 39 poz. 329 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 26 kwietnia 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 39 poz. 328 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 26 kwietnia 1922 r. o uzupełnieniu i częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny.
Dz.U. 1922 nr 34 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 marca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej niektórych rozporządzeń sanitarnych oraz dotyczących aptek na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie i powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 19 poz. 160 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 lutego 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 11 poz. 100 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 stycznia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny.
Dz.U. 1921 nr 102 poz. 739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 grudnia 1921 r. o taksie aptekarskiej oraz wydawaniu środków leczniczych.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 688 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 listopada 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 641 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie prowadzenia przez apteki i składy materjałów aptecznych regestracji personelu fachowego.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 621 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie prowadzenia przez apteki na terenie b. zaboru austrjackiego ksiąg receptowych.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 604 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze.
Dz.U. 1921 nr 78 poz. 539 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 września 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 526 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 24 sierpnia 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 508 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 26 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia taksy aptekarskiej na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 15 lipca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 18 poz. 108 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 19 lutego 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 14 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 5 lutego 1921 r. w przedmiocie cen za naczynia do wydawanych z aptek lekarstw i opłaty za ekspedycję nocną.
Dz.U. 1920 nr 51 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie wyrobu i sprzedaży surowic i szczepionek leczniczych, zapobiegawczych i djagnostycznych, używanych w praktyce lekarskiej.
Dz.U. 1920 nr 46 poz. 284 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie taksy aptekarskiej, oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie sprzedaży kokainy w aptekach i składach materjałów aptecznych.
M.P. 1997 nr 27 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wystawiania recept.
M.P. 1996 nr 57 poz. 521 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu wystawiania recept.
M.P. 1995 nr 46 poz. 526 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane przez apteki bez recepty lekarskiej, oraz szczegółowych zasad wydawania przez apteki leków i materiałów medycznych.
M.P. 1995 nr 46 poz. 525 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie.
M.P. 1994 nr 41 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
M.P. 1994 nr 33 poz. 273 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie.
M.P. 1994 nr 2 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie ewidencji aptekarzy i techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptece.
M.P. 1994 nr 2 poz. 5 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 października 1993 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przyjmowanych i wydawanych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt oraz warunków ich transportowania.
M.P. 1994 nr 2 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 października 1993 r. w sprawie zasad i trybu przedłużania terminu ważności środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.
M.P. 1993 nr 42 poz. 421 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane przez apteki bez recepty lekarskiej oraz szczegółowych zasad wydawania przez apteki leków i materiałów medycznych.
M.P. 1993 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1992 r. o zmianie rezolucji w sprawie refinansowania aptekom należności za leki.
M.P. 1992 nr 39 poz. 291 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 listopada 1992 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia książki kontroli, zasad dokonywania wpisów oraz trybu powiadamiania o usunięciu stwierdzonych uchybień.
M.P. 1992 nr 39 poz. 286 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 1992 r. w sprawie refinansowania aptekom należności za leki.
M.P. 1992 nr 37 poz. 278 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie.
M.P. 1992 nr 37 poz. 277 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie typów aptek, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia aptek.
M.P. 1991 nr 40 poz. 286 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie.
M.P. 1988 nr 28 poz. 253 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie produkcji leków gotowych w aptekach.
M.P. 1987 nr 30 poz. 237 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być wydawane ubezpieczonym za opłatą 10% obowiązującej ceny.
M.P. 1973 nr 46 poz. 265 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 października 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być wydawane ubezpieczonym za opłatą 10% obowiązujących cen aptecznych.
M.P. 1969 nr 26 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1969 r. w sprawie typów aptek oraz zakresu ich czynności.
M.P. 1958 nr 96 poz. 528 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie dyżurów nocnych i pogotowia pracy w aptekach społecznych.
M.P. 1958 nr 13 poz. 81 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1958 r. w sprawie sposobu wystawiania recept przez lekarzy.
M.P. 1956 nr 35 poz. 427 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 1956 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być wydawane ubezpieczonym za opłatę 10% obowiązujących cen aptecznych.
M.P. 1955 nr 65 poz. 859 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 1955 r. o zasadach i trybie postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia farmaceutów prawa wykonywania czynności fachowych w aptekach.
M.P. 1931 nr 136 poz. 204 Instrukcja Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 czerwca 1931 r. dla wojewódzkich władz administracji ogólnej w sprawie udzielania koncesyj na zakładanie aptek na obszarze b. zaboru rosyjskiego, wydana na podstawie p. 13 art. 2 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz.Pr.P.P. Nr 63, poz. 371) w związku z art. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 10 lipca 1920 r. w przedmiocie udzielania koncesyj na zakładanie aptek (Dz.U.R.P. Nr. 62, poz. 411).