Wyszukiwanie

cło

Liczba znalezionych aktów: 878. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 93 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach
Dz.U. 2023 poz. 2009 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Dz.U. 2023 poz. 1598 obowiązujący Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 19 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku
Dz.U. 2022 poz. 2865 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach
Dz.U. 2022 poz. 2530 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2022 poz. 2073 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2022 poz. 1049 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2022 poz. 233 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia
Dz.U. 2021 poz. 2392 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2021 poz. 2258 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2021 poz. 1856 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2021 poz. 802 obowiązujący Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 538 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej
Dz.U. 2021 poz. 48 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2020 poz. 2102 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia
Dz.U. 2020 poz. 1382 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2020 poz. 969 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2020 poz. 765 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Dz.U. 2019 poz. 1169 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2018 poz. 2201 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.
Dz.U. 2018 poz. 2022 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmian do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r.
Dz.U. 2018 poz. 2021 obowiązujący Protokół zmian do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzony w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r.
Dz.U. 2018 poz. 426 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2018 poz. 425 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Dz.U. 2018 poz. 170 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2017 poz. 2130 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2017 poz. 1231 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r.
Dz.U. 2017 poz. 1021 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą
Dz.U. 2017 poz. 433 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych
Dz.U. 2016 poz. 1890 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach
Dz.U. 2016 poz. 1774 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych
Dz.U. 2016 poz. 521 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach
Dz.U. 2015 poz. 2227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania
Dz.U. 2015 poz. 1411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego
Dz.U. 2014 poz. 237 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2013 poz. 1356 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia
Dz.U. 2013 poz. 1295 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych
Dz.U. 2013 poz. 1289 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Dz.U. 2013 poz. 917 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta
Dz.U. 2013 poz. 729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2012 poz. 1495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin
Dz.U. 2012 poz. 1145 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania
Dz.U. 2012 poz. 1116 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1579 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1325 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1610 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1395 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2007 r. sygn. akt SK 70/06
Dz.U. 2007 nr 48 poz. 321 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1054 Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1053 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 879 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1246 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego Konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, sporządzonego w Brukseli dnia 8 maja 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1245 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do Konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 12 marca 1999 r.
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1244 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego wykładni Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych dokonywanej w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r.
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1243 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1242 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 972 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów
Dz.U. 2004 nr 22 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych
Dz.U. 2004 nr 20 poz. 180 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2235 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1514 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od cła paliw przewożonych w standardowych zbiornikach przeznaczonych do działalności gospodarczej naczep lub przyczep, wyposażonych w układy chłodzenia
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1455 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1122 uznany za uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 966 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie warunków zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku, które nie mają zastosowania wobec osób fizycznych przyjeżdżających na polski obszar celny na pobyt stały na podstawie wizy repatriacyjnej
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 704 obowiązujący Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalający porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej
Dz.U. 2003 nr 77 poz. 684 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2084 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1724 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1562 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej.
Dz.U. 2002 nr 168 poz. 1380 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzony w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1199 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2002 nr 125 poz. 1063 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych.
Dz.U. 2002 nr 89 poz. 804 obowiązujący Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 569 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2002 nr 38 poz. 355 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła nieprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej substancji biologicznych lub chemicznych nadających się głównie do celów naukowych przywożonych w ilościach, które nie wskazują na przeznaczenie handlowe.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1820 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.
Dz.U. 2001 nr 155 poz. 1813 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym zwolnionych od cła bez względu na osobę i cel, dla których są przywożone.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1748 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1687 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1667 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1666 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy służących do wyposażenia mieszkania lub domu osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1665 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła przyrządów i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych, diagnozowania lub leczenia.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1664 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz przyrządów i aparatury naukowej.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1651 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1650 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych w przesyłkach.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1523 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1386 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1352 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.
Dz.U. 2001 nr 117 poz. 1250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1239 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 810 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru.
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 629 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2001 nr 58 poz. 604 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 1 z 1997 r., przyjętej w dniu 30 czerwca 1997 r. w Genewie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.
Dz.U. 2001 nr 55 poz. 574 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001.
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 268 obowiązujący Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzony w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 58 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1272 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 993 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2000 r. w sprawie ustanowienia składów wolnocłowych na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 893 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych paliw płynnych.
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 656 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych olejów przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 501 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 971 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 908 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 806 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 797 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia minimalnej łącznej wartości zakupów, wynikającej z dokumentów wystawionych przez sprzedawców, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 796 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 787 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.
Dz.U. 1999 nr 24 poz. 215 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1200 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 837 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1998 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1998 nr 108 poz. 687 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre nasiona buraków cukrowych przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1998 nr 102 poz. 646 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 579 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 525 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.
Dz.U. 1998 nr 48 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lutego 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 maja 1996 r.
Dz.U. 1998 nr 48 poz. 300 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 maja 1996 r.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 137 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórymi towarami.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1075 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1073 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby żeglugi morskiej.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1070 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1061 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1057 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier i Rumunii.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1056 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1050 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1028 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1023 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych osób fizycznych.
Dz.U. 1997 nr 147 poz. 989 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych i procedur uproszczonych.
Dz.U. 1997 nr 142 poz. 949 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową.
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 936 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 830 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 695 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 644 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 66 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 65 poz. 415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 27 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 27 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1997 nr 27 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 742 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 670 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 567 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 września 1996 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od róż ciętych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 483 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre gatunki papieru przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 427 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z krajów i regionów rozwijających się.
Dz.U. 1996 nr 68 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 318 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych.
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma Państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 209 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzone w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 160 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż.
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.
Dz.U. 1996 nr 8 poz. 50 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego obejmujących obszary Republiki Bośni i Hercegowiny będące pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 762 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 753 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 752 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 747 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 746 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 745 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 743 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 742 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 741 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 739 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 738 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 737 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 659 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 657 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 485 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 760 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów dla potrzeb lotnictwa cywilnego.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 730 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1981 nr 16 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1979 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wolnych obszarów celnych.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu, Cypru i Malty do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR /Konwencji TIR/, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 R.
Dz.U. 1978 nr 29 poz. 128 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 9 grudnia 1978 r. uchylające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
Dz.U. 1978 nr 29 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1978 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 43 obowiązujący Konwencja o utworzeniu Rady Współpracy Celnej sporządzona w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 1977 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1977 nr 17 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 9 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 251 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia wywozu niektórych towarów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 116 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Kanady, Maroka i Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie wolnych obszarów celnych.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 224 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 grudnia 1975 r. w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
Dz.U. 1975 nr 25 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 1975 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1975 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1975 nr 6 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lutego 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.
Dz.U. 1975 nr 6 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie wycofania przez Turcję zastrzeżenia do rozdziału IV Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Chile do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 74 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną.
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 21 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.
Dz.U. 1973 nr 17 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1973 r. w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę.
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 16 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 marca 1972 r. w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu przedmiotów przewożonych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną.
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 303 Oświadczenie rządowe z dnia 4 listopada 1971 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych i ograniczeń przywozu i wywozu oraz zasad i trybu postępowania celnego w stosunku do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, a także dla osób korzystających ze zwolnień i ulg celnych na podstawie prawa i zwyczajów międzynarodowych.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1971 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 48 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, sporządzonej wraz z protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 173 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 135 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych oraz Protokołu, sporządzonych w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1966 r. dotyczące ratyfikacji przez Turcję Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r., oraz uzupełnienia dokumentu ratyfikacyjnego Szwajcarii dodatkowym oświadczeniem.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Nigerii w Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 507 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1939 r. o warunkach zwalniania od należności celnych połowów morskich i przetworów z tych połowów.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 492 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Iranem, dotyczącego clenia dywanów irańskich.
Dz.U. 1939 nr 70 poz. 473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1939 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 472 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 16 lipca 1938 r. o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 471 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 23 grudnia 1939 r. w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 427 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia z dnia 19 września 1938 r. między Polską a Japonią o zniżkach celnych na pewne towary.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 426 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 358 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Estonią.
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 321 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią o cleniu serów i fornierów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1939 nr 42 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 258 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1939 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 229 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne.
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 214 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 października 1939 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1939 nr 19 poz. 127 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 109 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych.
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 668 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na szczupaki i sandacze.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 656 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 31 stycznia 1938 r., dotyczącego clenia oleju żywicznego.
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 603 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia z dnia 25 marca 1938 r. między Polską a Szwajcarią, dotyczącego clenia blachy ocynkowanej i plecionek do kapeluszy.
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 601 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne.
Dz.U. 1938 nr 84 poz. 570 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1938 nr 77 poz. 532 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Japonią z dnia 19 września 1938 r. o zniżkach celnych na pewne towary japońskie.
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 514 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu z dnia 28 sierpnia 1937 r. między Polską a Szwajcarią dotyczącego zniżek celnych na produkty chemiczne.
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 511 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 15 grudnia 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 64 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1938 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 482 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia z dnia 16 lipca 1938 r. między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 452 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Norwegią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie clenia serów pochodzenia norweskiego.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 433 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 17 lipca 1937 r. o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 426 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia z dnia 10 marca 1938 r. między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 425 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwecją z dnia 5 marca 1938 r., dotyczącego clenia produktu "Renad Tallolja".
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 271 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 139 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 6 października 1937 r. o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 126 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 31 stycznia 1938 r. dotyczącego clenia oleju żywicznego.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 124 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 108 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 23 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Norwegią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie clenia serów pochodzenia norweskiego.
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 495 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę jęczmienia.
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 485 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 17 lipca 1937 r., o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 428 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Norwegią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r., w sprawie clenia serów pochodzenia norweskiego.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1937 r. o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 365 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 maja 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 306 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 maja 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1937 r. o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1937 nr 34 poz. 268 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 229 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 227 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła cynku i jego stopów oraz ołowiu i jego stopów.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 126 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę nasion roślin strączkowych oraz grochu polerowanego.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 113 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na przędzę z jedwabiu sztucznego miedziowo-amoniakalnego.
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 3 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 665 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 645 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu standaryzowanego.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 637 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu rozporządzenia z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1936 nr 89 poz. 621 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli tzw. ghejsi.
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 576 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 560 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 528 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 414 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 3 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 385 wygaśnięcie aktu Protokół taryfowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, podpisany w Warszawie dnia 27 marca 1935 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 1936 r.).
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 maja 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na świeże jabłka, winogrona, morele, brzoskwinie, arbuzy oraz na karpie żywe.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 269 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 230 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 149 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 597 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 526 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi.
Dz.U. 1935 nr 79 poz. 492 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1935 nr 66 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.
Dz.U. 1935 nr 63 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 sierpnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1935 r. o pobieraniu ceł przez urzędy celne w biletach Banku Polskiego i polskich monetach zdawkowych oraz o uchyleniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 373 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 318 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka, winogrona, morele i arbuzy.
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 313 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu dodatkowego do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r. i porozumienia między Rządem Polskim a Rządem Szwajcarskim w sprawie clenia tłoków do silników spalinowych.
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 312 wygaśnięcie aktu Układ dodatkowy do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarją z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisany wraz z listami A i B i protokółem końcowym w Bernie dnia 3 lutego 1934 r. i Porozumienie w formie not, wymienionych w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związkowym Szwajcarskim w dniach 30 marca i 20 kwietnia 1934 r. w sprawie clenia tłoków do silników spalinowych (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 146 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, zawartego w formie wymiany not w Warszawie dnia 22 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 134 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 117 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 80 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie.
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 892 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 883 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 881 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego.
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 587 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 lipca 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 368 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 367 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie kapeluszów i stożków.
Dz.U. 1934 nr 39 poz. 348 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 kwietnia 1934 r. o cłach wywozowych.
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 249 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 marca 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 248 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 marca 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych.
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 228 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 227 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 marca 1934 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 196 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Norwegją w formie wymiany not z dnia 21 marca 1933 r. o cleniu syropu i melasy.
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 143 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 lutego 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1934 nr 15 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1934 r. w sprawie przywozu z zagranicy bez cła surowic używanych w lecznictwie.
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 93 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego.
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 11 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 grudnia 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie lnu i pakuł lnianych.
Dz.U. 1933 nr 69 poz. 515 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1933 nr 61 poz. 460 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 446 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 445 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 419 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 367 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 366 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 365 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 czerwca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 256 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1933 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 154 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 marca 1933 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 152 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 marca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 126 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1933 r. w sprawie przywozu na obszar Rzeczypospolitej Polskiej towarów zagranicznych, wprowadzonych na obszar Wolnego Miasta Gdańska w ramach kontyngentów gdańskich.
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 109 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 lutego 1933 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1933 nr 13 poz. 89 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 lutego 1933 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury.
Dz.U. 1933 nr 5 poz. 33 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 stycznia 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1933 nr 5 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1933 r. o częściowej zmianie tabeli tarowej.
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 8 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 grudnia 1932 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących kwitów wywozowych.
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 824 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 października 1932 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 611 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1932 r. o przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 570 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 maja 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 11 lutego 1932 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 385 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 kwietnia 1932 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki, leszcze i stynki.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 384 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 383 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 284 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Czechosłowacją o cleniu piwa w beczkach, podpisanego w drodze wymiany not w Warszawie dnia 12 stycznia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 283 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Czechosłowacją o cleniu chodników dywanowych, podpisanego w drodze wymiany not w Warszawie dnia 12 stycznia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 265 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 marca 1932 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 247 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 marca 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 146 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 lutego 1932 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 137 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 marca 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.
Dz.U. 1932 nr 13 poz. 84 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 lutego 1932 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1932 nr 5 poz. 32 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 18 stycznia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1932 nr 4 poz. 25 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 stycznia 1932 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 870 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 841 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 grudnia 1931 r. o zmianie w rozporządzeniu z dnia 21 października 1921 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 734 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 października 1931 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich.
Dz.U. 1931 nr 94 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 października 1931 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 682 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 681 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 lipca 1931 r. w sprawie ceł wywozowych od drewna.
Dz.U. 1931 nr 43 poz. 384 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 203 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 marca 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 23 lutego 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 202 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 marca 1931 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 165 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 lutego 1931 r. w sprawie zmiany cła przywozowego od zapałek, zapalniczek i kamieni do zapalniczek.
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 164 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 lutego 1931 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1931 nr 21 poz. 126 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lutego 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 40 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 stycznia 1931 r. o zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich.
Dz.U. 1931 nr 1 poz. 5 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego.
Dz.U. 1931 nr 1 poz. 4 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej.
Dz.U. 1931 nr 1 poz. 3 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty.
Dz.U. 1931 nr 1 poz. 2 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie silników spalinowych.
Dz.U. 1931 nr 1 poz. 1 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 736 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 24 grudnia 1930 r. o częściowej zmianie i przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła.
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 613 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 listopada 1930 r. o zawieszeniu cła wywozowego od makuchów.
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 612 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1930 nr 74 poz. 586 uchylony wykazem Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 września 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie soli potasowych.
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 września 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 556 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 września 1930 r. o zmianie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 1 kwietnia 1930 r. o ustanowieniu cła wywozowego od pierza i puchu.
Dz.U. 1930 nr 62 poz. 496 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1930 r. o dalszem przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła.
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 451 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 450 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1930 nr 45 poz. 383 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 maja 1930 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie materjałów wybuchowych.
Dz.U. 1930 nr 44 poz. 376 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 kwietnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego na jaja.
Dz.U. 1930 nr 43 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 maja 1930 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 29 czerwca 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1930 nr 42 poz. 364 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 maja 1930 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła.
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 356 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 maja 1930 r. o ustanowieniu cła wywozowego od szczeciny, włosia i sierści.
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu trzepanego i pakuł lnianych trzepanych.
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 354 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 kwietnia 1930 r. o ustanowieniu cła wywozowego od pierza i puchu.
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 279 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie bieli cynkowej.
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 278 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty.
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 249 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 31 marca 1925 r. o preparatach chemicznych zwolnionych od cła.
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 214 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 marca 1930 r. o uldze celnej na mace.
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 213 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1930 r. o zawieszeniu cła wywozowego od buraków cukrowych.
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 166 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 stycznia 1930 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 81 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia urzędów celnych w Zaleszczykach i Jasienowie Polnym.
Dz.U. 1930 nr 10 poz. 69 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 stycznia 1930 r. o ulgach celnych na szproty i kilki.
Dz.U. 1930 nr 7 poz. 56 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 stycznia 1930 r. w sprawie cła wywozowego od makuchów.
Dz.U. 1930 nr 7 poz. 55 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie ceł wywozowych na drewno osikowe.
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.
Dz.U. 1929 nr 91 poz. 684 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1929 r. o uchyleniu cła wywozowego od ługów glicerynowych pomydlanych.
Dz.U. 1929 nr 90 poz. 676 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1929 r. o ulgach celnych dla maszyn i aparatów w kraju niewyrabianych.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 668 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 18 listopada 1929 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 619 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 7 listopada 1929 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie materjałów wybuchowych.
Dz.U. 1929 nr 76 poz. 574 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 listopada 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 564 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 października 1929 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 563 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 października 1929 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 19 września 1929 r. o ustanowieniu cła wywozowego od masła.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 553 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 552 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 10 września 1929 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 539 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 538 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 września 1929 r. o ustanowieniu cła wywozowego od masła.
Dz.U. 1929 nr 68 poz. 526 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. w sprawie cła wywozowego od kości surowych.
Dz.U. 1929 nr 68 poz. 525 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. o uchyleniu ceł wywozowych od skór surowych.
Dz.U. 1929 nr 68 poz. 524 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. w sprawie ceł wywozowych od otrąb i makuchów.
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 czerwca 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1929 nr 57 poz. 452 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 lipca 1929 r. o ustanowieniu cła ulgowego na jabłka.
Dz.U. 1929 nr 56 poz. 446 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 lipca 1929 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 26 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 400 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 czerwca 1929 r. w sprawie uchylenia cła wywozowego od owsa.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 398 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 czerwca 1929 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego na ługi glicerynowe pomydlane.
Dz.U. 1929 nr 40 poz. 345 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 czerwca 1929 r. w sprawie uchylenia ceł wywozowych od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1929 nr 36 poz. 325 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 kwietnia 1929 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 180 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lutego 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 127 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 roku.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 126 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 lutego 1929 r. w sprawie ceł wywozowych na drewno.
Dz.U. 1929 nr 14 poz. 123 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1929 r. w sprawie wymiany not między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem dotyczących zatwierdzenia umowy z dnia 12 sierpnia 1925 r. o stosowaniu ceł wywozowych, oraz protokółu końcowego.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 91 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie bieli cynkowej.
Dz.U. 1929 nr 10 poz. 82 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty.
Dz.U. 1929 nr 9 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1929 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1929 nr 9 poz. 78 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 18 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek.
Dz.U. 1929 nr 8 poz. 73 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 lutego 1929 r. o ustanowieniu ceł wywozowych na trzodę chlewną i mięso wieprzowe.
Dz.U. 1929 nr 5 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tegoż Ministra z dnia 13 listopada 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.
Dz.U. 1929 nr 1 poz. 3 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego na jaja.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 921 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 listopada 1928 r. o ustanowieniu cła wywozowego od słomy zbożowej wszelkiej, sieczki i plew.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 920 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie wyrobów szklanych.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 886 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 10 grudnia 1928 r. o ustanowieniu cła przywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 885 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 listopada 1928 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 879 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 3 listopada 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 851 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 833 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 2 listopada 1928 r. w sprawie zwolnienia od cła wywozowego kwalifikowanych nasion pszenicy, żyta i owsa.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 812 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 października 1928 r. w sprawie cła wywozowego na otręby.
Dz.U. 1928 nr 91 poz. 801 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 października 1928 r. w sprawie ustanowienia cła przywozowego od żyta.
Dz.U. 1928 nr 91 poz. 799 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 października 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie chloranu potasu.
Dz.U. 1928 nr 91 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1928 r. w sprawie zakazu przywozu kaszy jęczmiennej.
Dz.U. 1928 nr 89 poz. 784 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 października 1928 r. w sprawie cła wywozowego od makuchów.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego na siano.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 753 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 września 1928 r. o dalszem przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 747 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy, mąki pszennej i mąki żytniej
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 742 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 7 września 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mebli giętych.
Dz.U. 1928 nr 82 poz. 728 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 3 września 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 707 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1928 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1928 r. o zmianie wzorów kart zgłoszenia statystycznego towarów i notatek statystycznych, ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1928 nr 79 poz. 696 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 684 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy jedwabiu sztucznego.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 682 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie silników spalinowych.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 681 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 680 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1925 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie maszyn i narzędzi rolniczych.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 679 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie przędzy barwionej.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 678 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 631 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 626 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 czerwca 1928 r. o czasowem zawieszeniu cła wywozowego na ługi glicerynowe pomydlane.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 612 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1928 r. o przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 23 listopada 1927 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych od pszenicy i mąki pszennej.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 586 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 czerwca 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie materjałów wybuchowych.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 469 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 468 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie kapeluszy i stożków.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 467 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 466 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie barwników.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 465 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 445 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 marca 1928 r. o dalszem przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 400 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 lutego 1928 r. w sprawie cła wywozowego na drewno olszowe.
Dz.U. 1928 nr 27 poz. 255 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie materjałów wybuchowych.
Dz.U. 1928 nr 18 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 lutego 1928 r. o uldze celnej na mace.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 81 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o zatwierdzeniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem o zastosowaniu ceł wywozowych, podpisanej w Gdańsku dnia 12 sierpnia 1925 r., oraz protokółu końcowego.
Dz.U. 1928 nr 9 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1018 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1927 r. w sprawie ceł wywozowych na drewno surowe.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1013 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 grudnia 1927 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 8 lipca 1927 r. o uldze celnej na śledzie solone.