Wyszukiwanie

cechy rzemieślnicze

Liczba znalezionych aktów: 17.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2016 poz. 1285 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestrów cechów, izb rzemieślniczych oraz Związku Rzemiosła Polskiego.
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 92 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 89 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 12 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. zmieniająca ustawę o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 9 sierpnia 1983 r. w sprawie rejestracji cechów.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 40 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 27 stycznia 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1977 nr 4 poz. 20 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 stycznia 1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 234 uznany za uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1972 nr 23 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1936 nr 41 poz. 306 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych.
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 147 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1936 r. o cechach rzemieślniczych.
M.P. 2018 poz. 1078 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1075 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 1977 nr 25 poz. 123 uchylony wykazem Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 20 września 1977 r. Karta praw i obowiązków rzemieślnika.
M.P. 1936 nr 60 poz. 117 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 marca 1936 r. w sprawie prowadzenia rejestru cechów rzemieślniczych.