Wyszukiwanie

celne prawo

Liczba znalezionych aktów: 2505. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 93 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach
Dz.U. 2023 poz. 2545 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2023 poz. 2009 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Dz.U. 2023 poz. 1598 obowiązujący Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1590 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2023 poz. 1267 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2023 poz. 1059 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 373 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2022 poz. 2865 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach
Dz.U. 2022 poz. 2616 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 2530 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2022 poz. 2096 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
Dz.U. 2022 poz. 2073 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2022 poz. 2054 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 1660 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wykazu punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym
Dz.U. 2022 poz. 1612 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych
Dz.U. 2022 poz. 1580 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2022 poz. 1310 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2022 poz. 1301 obowiązujący Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
Dz.U. 2022 poz. 1096 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2022 poz. 1049 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2022 poz. 343 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2021 poz. 2392 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2021 poz. 2258 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2021 poz. 2157 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Dz.U. 2021 poz. 1856 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2021 poz. 1841 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2021 poz. 1585 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
Dz.U. 2021 poz. 1187 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2021 poz. 1184 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2021 poz. 1163 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1109 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2021 poz. 1055 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych
Dz.U. 2021 poz. 802 obowiązujący Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 600 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2021 poz. 538 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej
Dz.U. 2021 poz. 522 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2021 poz. 215 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2021 poz. 48 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2020 poz. 2227 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2020 poz. 2063 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2020 poz. 1382 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2020 poz. 969 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2020 poz. 765 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Dz.U. 2020 poz. 505 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2020 poz. 1 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2019 poz. 2496 obowiązujący Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2019 poz. 2099 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2019 poz. 2070 obowiązujący Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1933 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2019 poz. 1865 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Dz.U. 2019 poz. 1591 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury
Dz.U. 2019 poz. 1169 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2019 poz. 768 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2019 poz. 338 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2019 poz. 160 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2019 poz. 130 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2019 poz. 60 obowiązujący Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2511 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2018 poz. 2262 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2018 poz. 2227 obowiązujący Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
Dz.U. 2018 poz. 2201 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.
Dz.U. 2018 poz. 2093 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2018 poz. 1697 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2018 poz. 904 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne
Dz.U. 2018 poz. 495 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych
Dz.U. 2018 poz. 453 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2018 poz. 426 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2018 poz. 349 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2018 poz. 334 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2018 poz. 314 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2018 poz. 170 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2018 poz. 167 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2017 poz. 2130 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2017 poz. 1963 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych
Dz.U. 2017 poz. 1815 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów
Dz.U. 2017 poz. 1807 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów
Dz.U. 2017 poz. 1806 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2017 poz. 1528 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2017 poz. 1313 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2017 poz. 1218 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych
Dz.U. 2017 poz. 1086 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury
Dz.U. 2017 poz. 1021 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą
Dz.U. 2017 poz. 433 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych
Dz.U. 2017 poz. 416 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce
Dz.U. 2017 poz. 375 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania
Dz.U. 2017 poz. 372 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, k4tórymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2017 poz. 359 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2017 poz. 350 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych
Dz.U. 2017 poz. 312 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2017 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2017 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2017 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 2142 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1947 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1946 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych
Dz.U. 2016 poz. 1890 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach
Dz.U. 2016 poz. 1880 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2016 poz. 1865 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2016 poz. 1774 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych
Dz.U. 2016 poz. 1498 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2016 poz. 1442 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2016 poz. 1307 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru
Dz.U. 2016 poz. 1299 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów
Dz.U. 2016 poz. 1298 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
Dz.U. 2016 poz. 1296 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia
Dz.U. 2016 poz. 1294 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia
Dz.U. 2016 poz. 1293 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2016 poz. 1292 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć
Dz.U. 2016 poz. 1291 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych
Dz.U. 2016 poz. 1290 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR oraz korzystania z tego uproszczenia
Dz.U. 2016 poz. 1279 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce
Dz.U. 2016 poz. 1228 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania
Dz.U. 2016 poz. 1006 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2016 poz. 801 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2016 poz. 683 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2016 poz. 671 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego
Dz.U. 2016 poz. 670 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce
Dz.U. 2016 poz. 643 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2016 poz. 626 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania
Dz.U. 2016 poz. 612 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2016 poz. 595 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2016 poz. 521 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach
Dz.U. 2015 poz. 2227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania
Dz.U. 2015 poz. 2053 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2015 poz. 1940 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2015 poz. 1649 obowiązujący Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1579 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
Dz.U. 2015 poz. 1430 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia
Dz.U. 2015 poz. 1411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego
Dz.U. 2015 poz. 1409 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2015 poz. 1120 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Radom"
Dz.U. 2015 poz. 1057 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce
Dz.U. 2015 poz. 1032 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin
Dz.U. 2015 poz. 1024 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Dz.U. 2015 poz. 1006 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie określenia izby celnej, na której rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z której rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych
Dz.U. 2015 poz. 974 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2015 poz. 936 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa
Dz.U. 2015 poz. 916 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2015 poz. 858 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2015 poz. 856 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2015 poz. 844 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2015 poz. 768 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego
Dz.U. 2015 poz. 737 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach
Dz.U. 2015 poz. 706 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku
Dz.U. 2015 poz. 665 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2015 poz. 646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2015 poz. 518 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych
Dz.U. 2015 poz. 504 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Dz.U. 2015 poz. 426 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia izb celnych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych
Dz.U. 2015 poz. 211 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 138 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
Dz.U. 2015 poz. 53 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1880 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej
Dz.U. 2014 poz. 1726 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Dz.U. 2014 poz. 1702 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych
Dz.U. 2014 poz. 1662 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Dz.U. 2014 poz. 1541 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2014 poz. 1504 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2014 poz. 1473 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2014 poz. 768 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Dz.U. 2014 poz. 673 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2014 poz. 605 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych
Dz.U. 2014 poz. 604 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2014 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2014 poz. 237 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2013 poz. 1475 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
Dz.U. 2013 poz. 1295 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych
Dz.U. 2013 poz. 1289 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Dz.U. 2013 poz. 1230 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica
Dz.U. 2013 poz. 1182 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach
Dz.U. 2013 poz. 1149 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2013 poz. 1103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2013 poz. 1083 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica
Dz.U. 2013 poz. 1070 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2013 poz. 917 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta
Dz.U. 2013 poz. 887 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"
Dz.U. 2013 poz. 886 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dz.U. 2013 poz. 748 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2013 poz. 729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2013 poz. 727 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2013 poz. 715 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol
Dz.U. 2013 poz. 655 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz
Dz.U. 2013 poz. 635 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica
Dz.U. 2013 poz. 564 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2013 poz. 562 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach
Dz.U. 2013 poz. 462 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów
Dz.U. 2013 poz. 210 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
Dz.U. 2013 poz. 192 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2013 poz. 176 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2013 poz. 76 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych
Dz.U. 2012 poz. 1495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin
Dz.U. 2012 poz. 1274 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Dz.U. 2012 poz. 1145 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania
Dz.U. 2012 poz. 1116 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2012 poz. 1089 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta
Dz.U. 2012 poz. 930 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"
Dz.U. 2012 poz. 929 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica
Dz.U. 2012 poz. 885 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin
Dz.U. 2012 poz. 826 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2012 poz. 766 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2012 poz. 743 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym
Dz.U. 2012 poz. 582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach
Dz.U. 2012 poz. 304 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Dz.U. 2012 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym
Dz.U. 2012 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2012 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2012 poz. 21 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1581 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne
Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1579 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1540 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1529 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1398 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania
Dz.U. 2011 nr 166 poz. 995 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 817 obowiązujący Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 816 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 738 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 589 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 427 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 420 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 411 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 310 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych
Dz.U. 2011 nr 37 poz. 194 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
Dz.U. 2011 nr 23 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2011 nr 13 poz. 60 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 28 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1758 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1738 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1737 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1663 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1629 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1628 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1610 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1422 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1336 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 749 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 673 obowiązujący Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 661 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 660 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 504 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 503 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.
Dz.U. 2010 nr 73 poz. 469 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych
Dz.U. 2010 nr 51 poz. 306 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych
Dz.U. 2010 nr 44 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2010 nr 44 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie postępowania w trakcie dokonywania przemieszczania towarów na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie
Dz.U. 2010 nr 2 poz. 5 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1563 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1451 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1401 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1400 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1386 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323 uchylony Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Dz.U. 2009 nr 106 poz. 885 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 743 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 731 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2009 nr 87 poz. 724 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 524 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach
Dz.U. 2009 nr 8 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1630 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1593 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1578 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1453 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1452 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1373 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1355 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1320 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1300 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta
Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1145 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1144 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1044 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2008 nr 103 poz. 656 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 630 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 627 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 301 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U. 2008 nr 13 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych
Dz.U. 2008 nr 6 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 2007 r. w sprawie tymczasowego stosowania Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2008 nr 6 poz. 31 obowiązujący Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzona w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1529 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1388 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1302 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1064 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1063 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1062 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1005 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
Dz.U. 2007 nr 130 poz. 909 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2007 nr 130 poz. 908 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2007 nr 130 poz. 907 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 519 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi
Dz.U. 2007 nr 48 poz. 321 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 187 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2007 r. sygn. akt K 46/05
Dz.U. 2007 nr 3 poz. 26 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1765 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASAT
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1458 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1457 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1439 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1438 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1054 Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1053 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 861 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 618 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
Dz.U. 2006 nr 78 poz. 544 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych
Dz.U. 2006 nr 56 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze
Dz.U. 2005 nr 257 poz. 2154 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2105 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego w Braniewie
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1965 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1928 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1927 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1600 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, oraz współpracy organów celnych z powiatowymi lekarzami weterynarii
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1309 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Sofii dnia 7 lipca 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1308 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Sofii dnia 7 lipca 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1301 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1147 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1139 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1138 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 778 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 777 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 83 poz. 720 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 687 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 553 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie magazynów czasowego składowania
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 521 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 496 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 416 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 214 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2005 r. sygn. akt P 9/04
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 147 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 146 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2824 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2809 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2694 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2693 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2669 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2633 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2559 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2489 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 września 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2488 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 18 września 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2331 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2221 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2035 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1987 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1900 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1780 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1771 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1769 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1748 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1641 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1616 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1602 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1485 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1041 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1038 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1031 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 972 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 969 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 968 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 967 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 913 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 912 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 911 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 902 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 847 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 846 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 832 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 831 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 830 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 828 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania z wnioskami o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 827 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 824 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 823 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 746 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 623 obowiązujący Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Dz.U. 2004 nr 55 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz towarów wykorzystywanych przy rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 529 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych
Dz.U. 2004 nr 22 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych
Dz.U. 2004 nr 20 poz. 180 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu
Dz.U. 2004 nr 16 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie procedur dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego postępowania z tymi towarami
Dz.U. 2004 nr 14 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej
Dz.U. 2004 nr 14 poz. 120 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego
Dz.U. 2004 nr 14 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego
Dz.U. 2004 nr 10 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu hutniczego
Dz.U. 2004 nr 10 poz. 88 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pojazdów samochodowych o napędzie hybrydowym z silnikiem elektrycznym
Dz.U. 2004 nr 10 poz. 87 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego
Dz.U. 2004 nr 10 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny
Dz.U. 2004 nr 8 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej
Dz.U. 2004 nr 7 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2313 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kątowników i kształtowników, ze stali niestopowej
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2153 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2063 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnieniu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2032 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1997 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie udzielania ułatwień płatniczych innych niż odroczenie płatności
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1996 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie odraczania płatności należności celnych
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1965 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny zapałek
Dz.U. 2003 nr 201 poz. 1955 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych
Dz.U. 2003 nr 201 poz. 1954 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie wypadków, w których nie powstaje dług celny
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1901 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1800 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1799 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1798 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1790 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2003 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie produktów kompensacyjnych wytworzonych w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych skutkuje zakazem zwrotu należności celnych przywozowych
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1782 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1781 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1780 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1779 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1772 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1715 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1653 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września z dnia 2003 r. w sprawie zwrotu lub umarzania należności celnych
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1545 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1542 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1541 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów z zagranicy
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1500 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego przez organ celny
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1492 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zakazu przywozu saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1256 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1255 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1122 uznany za uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1097 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1096 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1095 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1094 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1010 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 966 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie warunków zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku, które nie mają zastosowania wobec osób fizycznych przyjeżdżających na polski obszar celny na pobyt stały na podstawie wizy repatriacyjnej
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 952 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 934 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 897 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 877 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 876 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 837 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi
Dz.U. 2003 nr 77 poz. 684 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej
Dz.U. 2003 nr 72 poz. 656 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 645 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej
Dz.U. 2003 nr 53 poz. 469 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 408 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 46 poz. 396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie - Balicach
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego
Dz.U. 2003 nr 40 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie przywrócenia stosowania stawek celnych w ramach plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granica przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego
Dz.U. 2003 nr 12 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, w których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 70 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2076 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1928 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1909 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie makulatury.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1908 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1907 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1906 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1905 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1903 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1902 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania informacji o zaliczonej ilości lub wartości towarów na poczet plafonu taryfowego oraz sposobu rejestrowania towarów objętych plafonem taryfowym.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1901 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu rejestrowania wniosków o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji o tych wnioskach oraz o dokonaniu zaliczenia na poczet kontyngentu taryfowego.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1900 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1899 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1897 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1896 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1894 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1893 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Chorwacji.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1892 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izraela.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1889 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1754 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie warunków przywozu na polski obszar celny, wywozu z polskiego obszaru celnego oraz tranzytu przez ten obszar materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1710 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1631 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1630 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1561 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1492 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2002 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antysubsydyjnego.
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1310 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1199 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1186 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 2002 nr 125 poz. 1063 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych.
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 974 uchylony Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny.
Dz.U. 2002 nr 104 poz. 931 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 912 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie legitymowania, zatrzymywania i przeszukania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej oraz ponownego umieszczania zamknięć celnych.
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 906 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 854 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób.