Wyszukiwanie

ceny

Liczba znalezionych aktów: 1175. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 859 obowiązujący Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego
Dz.U. 2024 poz. 190 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku
Dz.U. 2023 poz. 2760 obowiązujący Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła
Dz.U. 2023 poz. 2729 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania limitu ceny
Dz.U. 2023 poz. 2571 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych
Dz.U. 2023 poz. 2498 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2023 poz. 1847 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2023 poz. 1832 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości
Dz.U. 2023 poz. 1783 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2023 poz. 1349 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2023 poz. 1153 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
Dz.U. 2023 poz. 1129 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2023 poz. 627 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2023 poz. 168 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług
Dz.U. 2022 poz. 2776 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług
Dz.U. 2022 poz. 2631 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny
Dz.U. 2022 poz. 2505 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2022 poz. 2284 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny
Dz.U. 2022 poz. 2247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje
Dz.U. 2022 poz. 2088 obowiązujący Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024
Dz.U. 2022 poz. 1934 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2022 poz. 778 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2022 poz. 777 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2022 poz. 597 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dz.U. 2022 poz. 522 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2022 poz. 521 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2021 poz. 1480 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023
Dz.U. 2021 poz. 1444 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2021 poz. 1195 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2021 poz. 1129 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2021 poz. 923 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2021 poz. 870 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2021 poz. 589 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2021 poz. 587 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda
Dz.U. 2021 poz. 555 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
Dz.U. 2021 poz. 223 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt"
Dz.U. 2021 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu
Dz.U. 2020 poz. 2413 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2020 poz. 2408 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2020 poz. 2387 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2020 poz. 2383 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2020 poz. 683 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów
Dz.U. 2020 poz. 239 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2020 poz. 238 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2020 poz. 50 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2019 poz. 2502 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2019 poz. 2250 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
Dz.U. 2019 poz. 2019 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2019 poz. 1843 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2019 poz. 1369 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia
Dz.U. 2019 poz. 1001 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 178 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług
Dz.U. 2018 poz. 2515 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2018 poz. 2509 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2018 poz. 2502 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2018 poz. 2491 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2018 poz. 2487 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2018 poz. 2479 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2018 poz. 2389 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2018 poz. 1412 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów
Dz.U. 2017 poz. 1830 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług
Dz.U. 2016 poz. 2142 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U. 2016 poz. 1823 obowiązujący Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Dz.U. 2016 poz. 742 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
Dz.U. 2015 poz. 2121 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług
Dz.U. 2015 poz. 2063 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.
Dz.U. 2015 poz. 1228 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2015 poz. 985 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2015 poz. 753 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016
Dz.U. 2015 poz. 568 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2015 poz. 478 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2015 poz. 345 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2015 poz. 184 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Dz.U. 2014 poz. 920 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2014 poz. 915 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
Dz.U. 2014 poz. 721 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015
Dz.U. 2013 poz. 1701 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2013 poz. 907 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2013 poz. 766 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2013 poz. 623 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014
Dz.U. 2013 poz. 385 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cenach
Dz.U. 2013 poz. 364 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
Dz.U. 2012 poz. 656 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013
Dz.U. 2012 poz. 540 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów
Dz.U. 2012 poz. 388 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu
Dz.U. 2012 poz. 362 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
Dz.U. 2012 poz. 330 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przekazywania danych przez organizacje producentów, oznaczania wycofanych produktów rybnych oraz przekazywania informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego
Dz.U. 2012 poz. 95 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1606 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
Dz.U. 2011 nr 242 poz. 1443 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2011 nr 241 poz. 1441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 985 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 960 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2011 nr 114 poz. 662 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012
Dz.U. 2010 nr 251 poz. 1689 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2010 nr 251 poz. 1687 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1660 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1309 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 659 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2010/11
Dz.U. 2010 nr 29 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów
Dz.U. 2009 nr 212 poz. 1649 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2009 nr 212 poz. 1648 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 997 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2009 nr 118 poz. 989 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 827 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2009/2010
Dz.U. 2009 nr 29 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 976 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 125 poz. 809 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2008 nr 125 poz. 808 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2008 nr 102 poz. 653 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2008/2009
Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1828 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1813 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1812 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2007 nr 222 poz. 1653 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłata ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1449 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 895 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 692 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Dz.U. 2007 nr 32 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2006 nr 231 poz. 1685 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1423 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1163 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 932 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 930 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 725 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007
Dz.U. 2006 nr 102 poz. 700 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2006 nr 101 poz. 699 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2006 nr 101 poz. 698 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U. 2006 nr 101 poz. 697 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 687 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1976 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2005 nr 192 poz. 1610 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 444 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 443 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 397 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych
Dz.U. 2005 nr 16 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2888 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2830 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2732 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych
Dz.U. 2004 nr 266 poz. 2646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1971 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1902 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1441 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół
Dz.U. 2004 nr 112 poz. 1186 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół
Dz.U. 2004 nr 23 poz. 207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 uchylony Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2004 nr 6 poz. 39 uchylony Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2287 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B
Dz.U. 2003 nr 195 poz. 1911 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1070 obowiązujący Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Prawa telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2003 nr 85 poz. 787 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 479 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 478 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie określenia docelowej ceny mleka o zawartości tłuszczu 3,7% na okres od dnia 1 lipca 2003 r.do dnia 30 czerwca 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 417 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2034 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1724 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1602 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i materiałów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1072 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych.
Dz.U. 2002 nr 105 poz. 935 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne.
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 894 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.
Dz.U. 2002 nr 88 poz. 802 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne.
Dz.U. 2002 nr 88 poz. 801 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i materiałów medycznych, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
Dz.U. 2002 nr 88 poz. 800 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i materiałów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
Dz.U. 2002 nr 33 poz. 309 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i materiałów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściowa odpłatnością.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 285 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła o odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie określenia docelowej ceny mleka o zawartości tłuszczu 3,7% na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 102 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1747 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1482 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1480 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa.
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1352 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1313 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych.
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1078 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 941 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 878 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 867 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 621 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 570 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanym ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 422 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r. sygn. akt U. 7/2000.
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 2001 nr 20 poz. 242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 22 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1053 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem.
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 837 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 835 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 629 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Dz.U. 2000 nr 42 poz. 481 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Dz.U. 2000 nr 25 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.
Dz.U. 2000 nr 25 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 192 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1999 nr 108 poz. 1228 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1198 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 795 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 794 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 731 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1999 nr 54 poz. 572 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 570 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 150 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1111 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1080 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi.
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1079 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 977 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny.
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 868 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania cen węgla brunatnego.
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 867 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 634 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 619 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1998 nr 82 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 515 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 455 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad weryfikowania kosztów i taryf dla ciepła, jakie mogą stanowić podstawę naliczania dotacji, oraz trybu jej przyznawania.
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 22 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją.
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 21 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 105 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalenia niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych oddziałów Państwowej Komisji Cen.
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie wykazu artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen.
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 518 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1939 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 259 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie przepisów przejściowych, związanych z rozciągnięciem na ziemie odzyskane mocy obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 kwietnia 1939 r. o cenach soli i solanki.
Dz.U. 1939 nr 19 poz. 128 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 1938 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 74 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1939 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 49 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1938/39 r.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o cenie soli, użytej do wywożonych za granicę artykułów żywności.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 589 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1938 r. o zmianie cennika soli i solanki.
Dz.U. 1938 nr 61 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ujawnianiu cen przedmiotów powszedniego użytku, o sporządzaniu, posiadaniu w obrocie hurtowym i półhurtowym faktur oraz o przedstawianiu faktur na żądanie władz.
Dz.U. 1938 nr 58 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.
Dz.U. 1938 nr 56 poz. 447 uchylony Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 181 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia o uregulowaniu ceny cukru.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1936 r. o cenach soli i solanki.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 112 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1938 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 41 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1937/38 r.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 402 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1937 r. w sprawie regulowania cen wytworów hutniczych na rynku krajowym.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 105 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1937 r. o normach szacunkowych i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 100 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1937 r. o zmianie cennika soli i solanki.
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 59 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 stycznia 1937 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1936/37 r.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 641 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o cenie soli, użytej do wywożonych za granicę artykułów żywności.
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 347 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1936 r. o cenach soli i solanki.
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. w sprawie statystyki cen.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 50 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1935/36 r.
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 598 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie cen soli.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 565 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 grudnia 1935 r. o uregulowaniu cen wytworów hutniczych na rynku krajowym.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 551 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o uregulowaniu ceny cukru.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 87 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 października 1934 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o określaniu cen aptecznych.
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 26 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1934/35 r.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 986 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 980 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 908 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 listopada 1934 r. w sprawie kontroli cen węgla.
Dz.U. 1934 nr 77 poz. 723 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru.
Dz.U. 1934 nr 17 poz. 138 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1934 r. o opuście od cen, oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa, wydawane na koszt ubezpieczalni społecznych.
Dz.U. 1934 nr 6 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1933/34 r.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1933 r. o ustaleniu ceny spirytusu na cele domowo-lecznicze.
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 870 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o dodatkowem ustaleniu ceny sprzedażnej spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym (denaturatu).
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 832 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 października 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 722 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 710 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 705 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu opłaty monopolowej oraz ceny sprzedażnej spirytusu do wyrobu galenowych środków leczniczych i specyfików farmaceutycznych, dla aptek, szpitali, na cele laboratoryjne, do celów dezynfekcyjnych i do wyrobu alkoholu absolutnego.
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 704 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1932 r. o ustaleniu kosztów własnych, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 698 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ceny spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym (denaturatu) oraz nieoczyszczonego spirytusu skażonego, przeznaczonego do celów napędowych.
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 680 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 sierpnia 1932 r. o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty monopolowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa oraz przywożonego z zagranicy, oraz cen sprzedażnych spirytusu i wyrobów monopolowych, wydane co do cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 672 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 624 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 610 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie cen soli.
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1932 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży spirytusu oczyszczonego na cele lecznicze, domowe i naukowe oraz do wyrobu cukierków i t. p. przedmiotów spożywczych - do naczyń odbiorcy.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie ustalenia cen sprzedażnych wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 5 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia detalicznych cen sprzedażnych butelkowanego spirytusu o mocy 90 promili na cele lecznicze i domowe.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 866 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia ceny monopolowej za spirytus, który będzie odpędzony i dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w ciągu kampanji gorzelniczej 1931/32 r.
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1931 r. o ustaleniu cen sprzedażnych wódki czystej monopolowej o mocy 35 promili.
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 421 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1931 r. o częściowej zmianie cennika niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 258 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 kwietnia 1931 r. w sprawie dodatkowego ustalenia cen papierosów odnikotynizowanych.
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 610 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1930 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1930 nr 77 poz. 604 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o określaniu cen aptecznych.
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1930 r. w sprawie zmiany cen soli jadalnej.
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 486 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 446 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lipca 1930 r. o ustaleniu cen sprzedażnych czystej wódki monopolowej.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 630 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1929 r. w sprawie cen sprzedażnych wódki luksusowej wyrobu Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 607 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1929 nr 67 poz. 520 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1929 r. w sprawie zmiany cen soli jadalnej.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 397 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 maja 1929 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 1929 r. o przepisach regulujących prowadzenie przemysłu gospodniego w Warszawie i Poznaniu na czas trwania Powszechnej Wystawy Krajowej.
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu ceny sprzedażnej spirytusu bezwodnego do celów napędowych.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 922 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1928 r. w sprawie cen sprzedażnych wódki luksusowej, wyrobu Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 902 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1928 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1928/29 r.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 761 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 713 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1928 nr 17 poz. 149 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1927/28 r.
Dz.U. 1928 nr 17 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. o ustanowieniu Instytutu Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen.
Dz.U. 1928 nr 11 poz. 87 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1927/28 r.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 976 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1927/28 roku.
Dz.U. 1927 nr 88 poz. 795 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 września 1927 r. o ustaleniu cen sprzedażnych wódek monopolowych.
Dz.U. 1927 nr 40 poz. 361 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 kwietnia 1927 r. o ustaleniu cen sprzedaży na płatne druki pocztowe.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1927 r. w sprawie ustanowienia cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 23 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie uregulowania ceny cukru.
Dz.U. 1927 nr 20 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 marca 1927 r. w sprawie zmiany art. 18 i 19 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o monopolu zapałczanym.
Dz.U. 1927 nr 18 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1927 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1926 nr 115 poz. 667 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 listopada 1926 r. w sprawie cennika detalicznej sprzedaży "Kolekcji papierosów".
Dz.U. 1926 nr 91 poz. 527 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 sierpnia 1926 r. w sprawie częściowej zmiany cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 68 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 1926 r. w sprawie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1926 nr 64 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1926 r. o ustanowieniu ceny sprzedaży soli.
Dz.U. 1926 nr 38 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1926 r. w sprawie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1926 nr 22 poz. 133 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1926 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 18 poz. 101 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1926 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz odzieży i obuwia przez wyznaczenie cen.
Dz.U. 1926 nr 9 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 stycznia 1926 r. w sprawie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1926 nr 1 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1925 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 925 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1925 r. o ustanowieniu cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 125 poz. 895 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1925 r. w sprawie cen detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 119 poz. 861 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1925 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus w kampanji 1925/6 r.
Dz.U. 1925 nr 110 poz. 788 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 października 1925 r. o częściowej zmianie cen soli.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1925 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1925 r. o tymczasowem uregulowaniu obrotu spirytusem skażonym ogólnym środkiem skażającym (denaturatem).
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 677 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 września 1925 r. w sprawie prawa odpędu, kontyngentu zakupu i sposobu obliczania ceny spirytusu, produkowanego w gorzelniach rolniczych i przemysłowych.
Dz.U. 1925 nr 25 poz. 169 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1925 r. o cenach sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych.
Dz.U. 1925 nr 19 poz. 141 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1925 r. o ustaleniu cen za spirytus, odpędzony w kampanji 1924/25 roku.
Dz.U. 1925 nr 14 poz. 93 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 1925 r. w sprawie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1925 nr 9 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1925 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 2 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 stycznia 1925 r. o ustaleniu nowych cen sprzedażnych za płatne druki pocztowe.
Dz.U. 1924 nr 80 poz. 779 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1924 r. w przedmiocie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 555 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1924 r. w przedmiocie ustalenia rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1924 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych Państwowych fabryk tytoniu.
Dz.U. 1924 nr 33 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1924 r. o podwyższeniu ceny świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych.
Dz.U. 1924 nr 26 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1924 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1924 nr 23 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1924 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 listopada 1923 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny.
Dz.U. 1924 nr 20 poz. 218 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1924 r. o ustaleniu ceny na tytoń "Presówka".
Dz.U. 1924 nr 17 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1924 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1924 nr 13 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1924 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1924 nr 13 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1924 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany mnożnej dla oznaczenia cen na grunta wykupywane przymusowo przez urzędy ziemskie na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 980 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1922 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1922 nr 43 poz. 361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1922 r. o przekazaniu Ministrowi Spraw Wewnętrznych prawa do wydawania zarządzeń o obowiązku posiadania przez właścicieli przedsiębiorstw handlowych faktur, uwidaczniania cen na artykuły pierwszej potrzeby oraz przedstawiania cenników władzom administracyjnym.
M.P. 2024 poz. 404 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2023 r.
M.P. 2024 poz. 268 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2023 r. z podziałem na województwa
M.P. 2024 poz. 161 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2023
M.P. 2024 poz. 77 Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech z 2023 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2024 r.
M.P. 2024 poz. 76 Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2023 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2024 r.
M.P. 2024 poz. 42 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za okres 11 kwartałów poprzedzających I półrocze 2024 r.
M.P. 2024 poz. 41 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2023 r.
M.P. 2024 poz. 36 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r.
M.P. 2024 poz. 30 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2023 r.
M.P. 2024 poz. 27 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2023 r.
M.P. 2024 poz. 22 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r.
M.P. 2024 poz. 21 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1478 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
M.P. 2023 poz. 1367 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2024
M.P. 2023 poz. 1130 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1125 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2023 r. w stosunku do września 2017 r.
M.P. 2023 poz. 1121 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1116 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1113 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r.
M.P. 2023 poz. 732 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2023 r.
M.P. 2023 poz. 731 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2023 r.
M.P. 2023 poz. 713 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r.
M.P. 2023 poz. 712 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 711 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 685 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2023 r. z podziałem na województwa
M.P. 2023 poz. 535 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 420 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 416 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 414 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2023 r. w stosunku do marca 2017 r.
M.P. 2023 poz. 397 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa
M.P. 2023 poz. 370 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie kursu wymiany euro, przyjętego do obliczenia ceny maksymalnej, oraz wysokości ceny maksymalnej w przeliczeniu na euro zgodnie z tym kursem
M.P. 2023 poz. 165 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2022 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2023 r.
M.P. 2023 poz. 164 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech z 2022 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2023 r.
M.P. 2023 poz. 86 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2022 r.
M.P. 2023 poz. 85 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2022 r.
M.P. 2023 poz. 80 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 74 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2022 r.
M.P. 2023 poz. 73 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2022 r.
M.P. 2023 poz. 68 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 67 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 47 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2022 r., z podziałem na województwa
M.P. 2022 poz. 1260 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
M.P. 2022 poz. 1219 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2023
M.P. 2022 poz. 1002 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 996 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
M.P. 2022 poz. 995 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023
M.P. 2022 poz. 993 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 989 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r.
M.P. 2022 poz. 985 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r.
M.P. 2022 poz. 967 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. do Komisji Europejskiej o podjęcie działań systemowych w zakresie stabilizacji cen energii w celu ochrony wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej
M.P. 2022 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa
M.P. 2022 poz. 708 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 703 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 r.
M.P. 2022 poz. 702 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2022 r.
M.P. 2022 poz. 697 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 696 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r.
M.P. 2022 poz. 672 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa
M.P. 2022 poz. 540 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r.
M.P. 2022 poz. 420 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 411 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 410 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2022 r. w stosunku do marca 2016 r.
M.P. 2022 poz. 406 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących
M.P. 2022 poz. 404 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2016-2021
M.P. 2022 poz. 399 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
M.P. 2022 poz. 156 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2021 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2022 r.
M.P. 2022 poz. 155 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech z 2021 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2022 r.
M.P. 2022 poz. 57 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2021 r.
M.P. 2022 poz. 54 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2021 r.
M.P. 2022 poz. 53 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2021 r.
M.P. 2022 poz. 52 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 r.
M.P. 2022 poz. 38 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2021 r.
M.P. 2022 poz. 31 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r.
M.P. 2022 poz. 28 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2021 r.
M.P. 2022 poz. 13 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 1154 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2022
M.P. 2021 poz. 951 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022
M.P. 2021 poz. 950 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
M.P. 2021 poz. 949 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 947 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2021 r. w stosunku do września 2015 r.
M.P. 2021 poz. 946 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 943 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r.
M.P. 2021 poz. 904 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 660 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 659 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 653 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 652 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 641 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 624 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 511 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 378 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 377 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2021 r. w stosunku do marca 2015 r.
M.P. 2021 poz. 348 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 120 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2020 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2021 r.
M.P. 2021 poz. 119 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2020 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2021 r.
M.P. 2021 poz. 60 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2020 r.
M.P. 2021 poz. 59 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2020 r.
M.P. 2021 poz. 58 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 57 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 56 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2020 r.
M.P. 2021 poz. 53 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2020 r.
M.P. 2021 poz. 24 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
M.P. 2020 poz. 983 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
M.P. 2020 poz. 982 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
M.P. 2020 poz. 965 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 953 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2020 r. w stosunku do września 2014 r.
M.P. 2020 poz. 943 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r.
M.P. 2020 poz. 902 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
M.P. 2020 poz. 651 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 641 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 640 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 625 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 624 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 469 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 365 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 356 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 355 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2020 r. w stosunku do marca 2014 r.
M.P. 2020 poz. 349 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa
M.P. 2020 poz. 223 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2019
M.P. 2020 poz. 95 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2019 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2020 r.
M.P. 2020 poz. 90 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2019 r.
M.P. 2020 poz. 80 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2019 r.
M.P. 2020 poz. 78 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 77 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 74 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 72 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 69 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa
M.P. 2019 poz. 1025 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1018 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1017 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
M.P. 2019 poz. 1014 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r.
M.P. 2019 poz. 1013 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1010 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r.
M.P. 2019 poz. 978 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 października 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa
M.P. 2019 poz. 690 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 689 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r.
M.P. 2019 poz. 471 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r.
M.P. 2019 poz. 404 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 377 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2019 r. w stosunku do marca 2013 r.
M.P. 2019 poz. 368 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 350 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa
M.P. 2019 poz. 152 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2018 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 r.
M.P. 2019 poz. 151 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2018 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 r.