Wyszukiwanie

ceny detaliczne

Liczba znalezionych aktów: 91.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 922 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Dz.U. 2018 poz. 476 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Dz.U. 2017 poz. 325 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Dz.U. 2015 poz. 345 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2013 poz. 385 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cenach
Dz.U. 2012 poz. 95 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1734 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie informacji o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Dz.U. 2008 nr 125 poz. 809 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1813 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2007 nr 222 poz. 1654 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 932 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1977 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1707 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2005 nr 192 poz. 1611 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 444 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2005 nr 16 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2733 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2004 nr 23 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2003 nr 195 poz. 1911 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1601 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne.
Dz.U. 2002 nr 105 poz. 935 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne.
Dz.U. 2002 nr 88 poz. 802 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących papierosów oznaczonych cenami detalicznymi.
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1198 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 811 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1213 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.
Dz.U. 1998 nr 82 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 167 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1935 r. o ustaleniu cen sprzedażnych czystej wódki monopolowej o mocy 55 promili.
Dz.U. 1931 nr 21 poz. 127 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1931 r. w sprawie ustalenia detalicznej ceny sprzedażnej wódki monopolowej pod nazwą "wyborowa", mocy 45promili w butelkach o pojemności 0,75 l.
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 684 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 listopada 1930 r. w sprawie zmiany cennika detalicznej sprzedaży niektórych gatunków cygar.
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 610 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1930 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 66 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1929 r. w sprawie zmiany cennika detalicznej sprzedaży niektórych gatunków cygar.
Dz.U.1929 nr 64 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1929 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lipca 1929 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 44 poz. 368 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 maja 1929 r. w sprawie opustu od cen, oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa, wydawane na koszt kas chorych i wydawania tych lekarstw.
Dz.U. 1929 nr 38 poz. 335 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 maja 1929 r. w sprawie ustanowienia cen detalicznej sprzedaży cygar w mniejszych opakowaniach.
Dz.U. 1929 nr 33 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1929 r. w sprawie ustanowienia cennika detalicznej sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 740 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1928 r. w sprawie cennika niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu tytoniowego.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży tytoniowych wyrobów importowanych i zmiany cennika detalicznej sprzedaży wyrobów ogólnej taryfy.
Dz.U. 1928 nr 8 poz. 59 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży "Presówki" i "Skrętków śląskich".
Dz.U. 1927 nr 95 poz. 848 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1927 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
M.P. 2024 poz. 161 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2023
M.P. 2024 poz. 35 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1367 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2024
M.P. 2023 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia, stosowanych od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
M.P. 2023 poz. 75 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2022 r.
M.P. 2022 poz. 1219 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2023
M.P. 2022 poz. 288 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2021
M.P. 2022 poz. 283 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia, stosowanych od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
M.P. 2022 poz. 30 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2021 r.
M.P. 2021 poz. 52 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2020 r.
M.P. 2020 poz. 1183 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2021
M.P. 2019 poz. 1165 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2020
M.P. 2018 poz. 1224 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019
M.P. 2018 poz. 230 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2017
M.P. 2018 poz. 94 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2017 r.
M.P. 2017 poz. 1173 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2018
M.P. 2017 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2016
M.P. 2016 poz. 1186 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2017
M.P. 2016 poz. 178 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2015
M.P. 2015 poz. 231 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2014
M.P. 2015 poz. 97 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2014 r.
M.P. 2014 poz. 1140 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2015
M.P. 2014 poz. 48 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2013 r.
M.P. 2013 poz. 120 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2012
M.P. 2013 poz. 34 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2012 r.
M.P. 2012 poz. 910 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2013
M.P. 2011 nr 6 poz. 72 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 211 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2010 r.
M.P. 2010 nr 4 poz. 45 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2009 r.
M.P. 2008 nr 5 poz. 66 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2007 r.
M.P. 2007 nr 4 poz. 46 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2006 r.
M.P. 2006 nr 6 poz. 106 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2005 r.
M.P. 2005 nr 5 poz. 68 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1 000 kg węgla kamiennego w 2004 r.
M.P. 2004 nr 4 poz. 77 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1 000 kg węgla kamiennego w 2003 r.
M.P. 2003 nr 6 poz. 101 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2002 r.
M.P. 2002 nr 3 poz. 76 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2001 r.
M.P. 2001 nr 2 poz. 64 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2000 r.
M.P. 2000 nr 2 poz. 48 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 1999 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 34 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 1998 r.
M.P. 1984 nr 3 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Finansów z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania rekompensaty z tytułu podwyżek cen detalicznych chleba i przetworów zbożowo-mącznych oraz zasad odpłatności z tytułu korekty stawek żywieniowych.
M.P. 1981 nr 22 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Finansów z dnia 28 sierpnia 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania rekompensaty z tytułu podwyżek cen detalicznych chleba i przetworów zbożowo-mącznych oraz zasad odpłatności z tytułu korekty stawek żywieniowych.
M.P. 1980 nr 25 poz. 135 uchylony wykazem Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zaostrzenia kontroli ustalania i przestrzegania cen detalicznych.
M.P. 1980 nr 25 poz. 134 uchylony wykazem Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen detalicznych artykułów mody oraz nowości rynkowych.
M.P. 1977 nr 11 poz. 65 uchylony wykazem Uchwała nr 55 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1977 r. w sprawie cen detalicznych artykułów mody oraz nowości rynkowych.