Wyszukiwanie

cukrownictwo

Liczba znalezionych aktów: 230.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1502 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2023 poz. 287 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2022 poz. 2612 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 2022 poz. 765 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 2022 poz. 185 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2021 poz. 1139 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 2014 poz. 1600 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 547 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego
Dz.U. 2013 poz. 1338 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 720 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego
Dz.U. 2013 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego
Dz.U. 2012 poz. 1306 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2012 r.
Dz.U. 2012 poz. 1164 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2012 poz. 633 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2012 poz. 243 obowiązujący Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 238 poz. 1424 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 149 poz. 888 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom
Dz.U. 2011 nr 97 poz. 563 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego
Dz.U. 2011 nr 57 poz. 292 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1718 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1404 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 434 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1465 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 66 poz. 563 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 446 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1245 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 170 poz. 1051 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne
Dz.U. 2008 nr 76 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 333 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmniejszenia stawki płatności cukrowej za 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 332 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmniejszenia płatności cukrowej za 2006 r.
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 269 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 262 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1836 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1702 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1167 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 929 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia przypadków, w których ilość roślin energetycznych dostarczonych do przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie może być mniejsza niż plon reprezentatywny
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 384 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 310 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 258 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom
Dz.U. 2007 nr 35 poz. 217 uchylony Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 16 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1541 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1526 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie stawki płatności cukrowej w 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1648 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2628 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1589 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1374 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1255 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wzorów formularzy pisemnych informacji dotyczących zapasów produktów rolnych i produktów cukrowych
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1225 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 964 obowiązujący Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych
Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 334 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego
Dz.U. 2004 nr 5 poz. 36 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1353 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izoglukozy oraz wzorów sprawozdań z wyprodukowanego, przechowywanego i sprzedanego cukru buraczanego, izoglukozy i syropu inulinowego
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 923 uchylony Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 417 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B
Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zakupów interwencyjnych cukru białego.
Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1170 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy.
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1086 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1073 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy.
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1072 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych.
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbieranych danych rynkowych.
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych.
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 102 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1770 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu oraz terminów pobierania opłat cukrowych.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1589 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1549 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1483 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1482 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1401 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1322 uchylony Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1232 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izoglukozy oraz sprawozdań z produkcji i obrotu cukrem buraczanym.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 878 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 859 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 810 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1229 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2001 r.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 726 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1275 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2000 r.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1218 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1069 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 731 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 730 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 225 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1132 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1999 r.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 619 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 617 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje zostaną wniesione do Spółek Cukrowych.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 615 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1090 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 587 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu nabywania przez uprawnionych pracowników akcji Skarbu Państwa w spółkach, których akcje wniesione zostały do Spółek Cukrowych.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 560 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 559 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 311 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu nabywania akcji przez uprawnionych plantatorów buraka cukrowego.
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 179 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 178 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 765 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 560 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1994 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 559 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1994 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 473 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1994 nr 32 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 619 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 58 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 54 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1993 nr 15 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przystąpienia Malezji i Chile do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego.
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sztucznych środków słodzących.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.
Dz.U. 1958 nr 6 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w cukrowniach i rafineriach cukru.
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie sztucznych środków słodzących.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu specjalnej opłaty na cele, związane z gospodarką cukrową.
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 60 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 5 również w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o umowach zbiorowych cukrowniczo-plantatorskich na okres kampanijny 1939/40.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 50 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży cementu i cukru.
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 674 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o kontyngencie wewnętrznym i zapasie cukru na okres kampanijny 1939/40.
Dz.U. 1938 nr 98 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 567 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 473 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Brazylię i Belgię dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r., dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru.
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 457 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 390 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1938 r. o złożeniu przez Polskę i szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r. dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 181 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia o uregulowaniu ceny cukru.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 87 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 4 - również w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie umów zbiorowych cukrowniczo-plantatorskich na okres kampanijny 1938/39.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 63 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji międzynarodowej umowy, dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru, podpisanej wraz z protokołem w Londynie dnia 6 maja 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 646 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o kontyngencie wewnętrznym i zapasie cukru na okres kampanijny 1938/39.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 600 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie sprostowania błędów w przekładzie polskim międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r., dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru.
Dz.U. 1937 nr 63 poz. 489 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień międzynarodowej umowy dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru, podpisanej wraz z protokołem w Londynie dnia 6 maja 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 461 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o podwyższeniu zapasu cukru na okres kampanijny 1936/37.
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1937 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o uregulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej, wydane co do §§ 1-4, 5 ust. 1 i 2, 6-12 i 15-18 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 636 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o kontyngencie wewnętrznym i zapasie cukru na okres kampanijny 1937/38.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 634 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1936 r. o zasadach podziału nadwyżki kontyngentu wewnętrznego cukru.
Dz.U. 1936 nr 20 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu opłaty specjalnej na cele, związane z gospodarką cukrową.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 144 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o podziale zarezerwowanej części wewnętrznego kontyngentu cukru okresu kampanijnego 1936/37 w ilości 90.000 q cukru białego.
Dz.U. 1935 nr 92 poz. 587 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o wyznaczeniu i podziale wewnętrznego kontyngentu cukru na okres kampanijny 1936/37.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o wyznaczeniu i rozdziale kontyngentu oraz określeniu zapasu cukru na okres kampanijny 1935/36.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 551 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o uregulowaniu ceny cukru.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 548 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 531 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 listopada 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1935 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 174 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1935 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego.
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 42 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia i rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1934 r. do 30 września 1935 r.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 986 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 985 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1934 r. w sprawie poboru dodatków do podatku spożywczego od cukru.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 975 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie dodatków do podatku spożywczego od cukru.
Dz.U. 1934 nr 77 poz. 723 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru.
Dz.U. 1934 nr 24 poz. 180 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączenia z kontyngentu zasadniczego cukrowni nadwyżki zapasu z ubiegłych okresów.
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 54 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia i rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1933 r. do 30 września 1934 r.
Dz.U. 1934 nr 6 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cukru.
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 sierpnia 1933 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1933 r. do 30 września 1934 r.
Dz.U. 1933 nr 20 poz. 134 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1932 r. do 30 września 1933 r. pomiędzy poszczególne cukrownie.
Dz.U. 1933 nr 5 poz. 32 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1932 r. do 30 września 1933 r.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 818 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 709 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru.
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 708 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. o warunkach zwalniania od podatku cukru, przeznaczonego do produkcji przemysłowej środków spożywczych, podlegających z mocy innych przepisów prawnych podatkom spożywczym.
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 703 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cukru.
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 691 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 sierpnia 1932 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1932 r. do 30 września 1933 r.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 665 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 158 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r. pomiędzy poszczególne cukrownie.
Dz.U. 1932 nr 14 poz. 85 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 2 grudnia 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem.
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 76 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1932 nr 8 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 770 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1931 nr 82 poz. 643 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru za czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r.
Dz.U. 1931 nr 23 poz. 137 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1930 r. do 30-go września 1931 r. pomiędzy poszczególne cukrownie.
Dz.U. 1931 nr 23 poz. 136 Ustawa z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1931 nr 4 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1930 r. do 30 września 1931 r.
Dz.U. 1930 nr 62 poz. 495 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 sierpnia 1930 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1930 r. do 30 września 1931 r.
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 213 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1930 r. o zawieszeniu cła wywozowego od buraków cukrowych.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1929 roku do 30 września 1930 roku pomiędzy poszczególne cukrownie.
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 21 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1929 r. do 30 września 1930 r.
Dz.U. 1929 nr 64 poz. 498 Rozporządzenie Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 sierpnia 1929 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1929 r. do 30 września 1930 r.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1928 r. do 30 września 1929 r. pomiędzy poszczególne cukrownie.
Dz.U. 1929 nr 4 poz. 40 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1928 r. do 30 września 1929 roku.
Dz.U. 1928 nr 78 poz. 693 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 sierpnia 1928 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1928 r. do 30 września 1929 r.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 564 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1928 nr 30 poz. 285 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1-go października 1927 r. do 30-go września 1928 r. pomiędzy poszczególne cukrownie.
Dz.U. 1928 nr 5 poz. 35 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 stycznia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1927 r. do 30 września 1928 r.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 700 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1926 nr 117 poz. 682 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 października 1926 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu tychże Ministrów z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1-go października 1926 r. do 30-go września 1927 r.
Dz.U. 1923 nr 59 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1923 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1923 r. w sprawie podwyższenia podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 690 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. w sprawie przedłużenia czasu pracy w cukrowniach w r. 1922-1923.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1921 r. w sprawie przedłużenia czasu pracy w cukrowniach w r. 1921-1922.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 222 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 22 kwietnia 1921 r. w sprawie oszczędności spożycia.
Dz.U. 1921 nr 21 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 22 lutego 1921 r. w sprawie ograniczenia spożycia.
Dz.U. 1920 nr 12 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie przepisów kolejowych ajencji celnych.
Dz.U. 1920 nr 4 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie ograniczeń spożycia w zakładach publicznych.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 453 Rozporządzenie dodatkowe Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zastosowaniu w przemyśle cukrowniczym dekretu z dnia 23 listopada 1918 r. o 8-mio godzinnym dniu pracy.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 61 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o zniesieniu ogłoszenia b. austrjackich kolei państwowych, dotyczącego taryfowania cukru karmnego dla bydła.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 3 poz. 87 Rozporządzenie szczegółowe Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zastosowaniu w przemyśle cukrowniczym Dekretu z dnia 23 listopada 1918 r. o 8-godzinnym dniu pracy.
M.P. 2007 nr 90 poz. 983 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2007 r.
M.P. 2004 nr 51 poz. 859 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wezwania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rady Ministrów do podwyższenia kapitału zakładowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
M.P. 2002 nr 10 poz. 181 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie powołania Krajowej Spółki Cukrowej.
M.P. 1999 nr 41 poz. 620 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie sytuacji w polskim cukrownictwie i prywatyzacji przemysłu cukrowniczego.
M.P. 1987 nr 10 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych korzeni buraków cukrowych podczas załadunku, wyładunku i przeładunku.
M.P. 1984 nr 28 poz. 185 uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1983 nr 43 poz. 250 uchylony Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1983 nr 15 poz. 86 uchylony Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1981 nr 26 poz. 227 uchylony Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 25 września 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży cukru dla ludności.
M.P. 1981 nr 6 poz. 48 uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie zmiany norm zaopatrzenia ludności w cukier.
M.P. 1980 nr 14 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1980 r. w sprawie trybu wypłacania przez uspołecznione zakłady pracy ekwiwalentu pieniężnego za bilety towarowe na cukier.
M.P. 1980 nr 14 poz. 64 uchylony Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1980 r. w sprawie zasad sprzedaży cukru dla ludności.
M.P. 1978 nr 1 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 stycznia 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego i innych podobnych artykułów podczas przechowywania w magazynach.
M.P. 1976 nr 19 poz. 86 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1968 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13 stycznia 1968 r. w sprawie produkcji wyrobów ciastkarskich.
M.P. 1939 nr 161 poz. 393 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 24 czerwca 1939 r. L. D. VI. 7235/3/39 w sprawie wydania Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Białymstoku.
M.P. 1939 nr 116 poz. 273 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 16 maja 1939 r. L. D. VI. 5679/3/39 w sprawie wydania Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Wilnie.
M.P. 1939 nr 113 poz. 265 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 9 maja 1939 r. L. D. VI. 5435/3/39 o wydaniu Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Brześciu n/B
M.P. 1935 nr 63 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lutego 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 28 grudnia 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni województwa poznańskiego, z wyjątkiem cukrowni Wierzchosławice.
M.P. 1935 nr 23 poz. 38 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 28 grudnia 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni województwa poznańskiego z wyłączeniem cukrowni Wierzchosławickiej
M.P. 1933 nr 218 poz. 243 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 września 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 24 lipca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni na obszarze Województwa Poznańskiego, za wyłączeniem cukrowni Wierzchosławickiej w Wierzchosławicach.
M.P. 1933 nr 190 poz. 222 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 sierpnia 1933 w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 lipca 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni na obszarze województwa poznańskiego.
M.P. 1932 nr 195 poz. 227 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 22 czerwca 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem
M.P. 1932 nr 175 poz. 208 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 10 października 1931 r. przedłuzonej oświadczeniem z dnia 22 czerwca 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem.
M.P. 1932 nr 40 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 10 października 1931 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem
M.P. 1932 nr 4 poz. 7 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 października 1931 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem.