Wyszukiwanie

dozór techniczny

Liczba znalezionych aktów: 186.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1850 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego
Dz.U. 2023 poz. 1833 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
Dz.U. 2023 poz. 1748 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu
Dz.U. 2023 poz. 1622 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2023 poz. 919 obowiązujący Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia
Dz.U. 2023 poz. 683 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2023 poz. 553 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1514 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2022 poz. 727 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym
Dz.U. 2022 poz. 68 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu
Dz.U. 2021 poz. 2269 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 272 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2020 poz. 1414 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego
Dz.U. 2020 poz. 1339 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach
Dz.U. 2019 poz. 2411 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego oraz jego organizacji
Dz.U. 2019 poz. 1008 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 667 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2018 poz. 2518 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2018 poz. 2389 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2018 poz. 2176 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
Dz.U. 2018 poz. 1356 obowiązujący Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1351 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2018 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego
Dz.U. 2017 poz. 2201 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
Dz.U. 2017 poz. 1946 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa
Dz.U. 2017 poz. 1555 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2017 poz. 1040 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2016 poz. 2255 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Dz.U. 2016 poz. 1228 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1165 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 989 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu
Dz.U. 2016 poz. 909 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej
Dz.U. 2016 poz. 696 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Dz.U. 2016 poz. 641 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego
Dz.U. 2016 poz. 535 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu
Dz.U. 2015 poz. 1404 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu
Dz.U. 2015 poz. 1125 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2015 poz. 478 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2015 poz. 34 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Dz.U. 2015 poz. 3 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu
Dz.U. 2014 poz. 1679 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
Dz.U. 2014 poz. 1678 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
Dz.U. 2014 poz. 1677 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
Dz.U. 2014 poz. 1675 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Dz.U. 2014 poz. 1465 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
Dz.U. 2014 poz. 1105 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Dz.U. 2014 poz. 823 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Dz.U. 2014 poz. 735 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2014 r. sygn. akt P 51/13
Dz.U. 2014 poz. 682 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego
Dz.U. 2014 poz. 111 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej
Dz.U. 2013 poz. 1738 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu
Dz.U. 2013 poz. 1611 obowiązujący Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2013 poz. 1161 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Dz.U. 2013 poz. 1019 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
Dz.U. 2013 poz. 984 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 963 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2013 poz. 651 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego
Dz.U. 2012 poz. 1468 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1736 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1242 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 932 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 909 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego
Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766 obowiązujący Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 125 poz. 711 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1502 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.
Dz.U. 2010 nr 100 poz. 639 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 818 obowiązujący Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817 obowiązujący Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 579 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego
Dz.U. 2008 nr 60 poz. 371 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urządzeń podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1632 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1355 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1469 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1335 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1320 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego
Dz.U. 2006 nr 106 poz. 717 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 654 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 404 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2707 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1701 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1142 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1035 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji
Dz.U. 2004 nr 16 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2136 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1746 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1548 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 976 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 975 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 628 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 627 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
Dz.U. 2003 nr 28 poz. 240 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1860 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.
Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1584 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1021 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1762 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1211 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 827 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 200 1 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 346 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 184 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1232 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.
Dz.U. 2000 nr 111 poz. 1180 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 489 uchylony Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1145 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1082 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 737 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie objęcia wojskowym dozorem technicznym urządzeń technicznych.
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 546 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie trybu wykonywania czynności przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i inspektoratów dozoru technicznego w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 386 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń.
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 377 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1025 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.
Dz.U. 1997 nr 64 poz. 406 uchylony Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym.
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 599 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 650 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym.
Dz.U. 1995 nr 104 poz. 515 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 513 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego.
Dz.U. 1994 nr 114 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie właściwości organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 634 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 521 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.
Dz.U. 1989 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym.
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie warunków i trybu udzielania upoważnień pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej do wykonywania niektórych czynności z zakresu dozoru technicznego.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy oraz przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1981 nr 8 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie dozoru technicznego.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach.
Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów dozoru technicznego.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1968 r. w sprawie warunków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby mające wykonywać czynności mierniczego górniczego, geologa górniczego i asystenta mierniczego górniczego.
Dz.U. 1966 nr 31 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1966 r. w sprawie warunków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.
Dz.U. 1964 nr 10 poz. 63 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1964 r. w sprawie terminów zgłoszenia niektórych urządzeń technicznych do rejestracji i odbioru technicznego.
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 294 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1963 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 października 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji dźwignic oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi dźwignicami.
Dz.U. 1963 nr 46 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 października 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji dźwignic oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi dźwignicami.
Dz.U. 1963 nr 46 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 października 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych oraz wykonywania nad nimi dozoru technicznego.
Dz.U. 1963 nr 41 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 27 lipca 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji stałych zbiorników ciśnieniowych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi zbiornikami.
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 31 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym.
Dz.U. 1957 nr 37 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie organizacji komisji dyscyplinarnych przy urzędach górniczych i postępowania dyscyplinarnego.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 396 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 4 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniom Dozoru Kotłów.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 759 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów w Warszawie.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1006 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 grudnia 1927 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1005 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 grudnia 1927 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 1000 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 18 grudnia 1924 r. w sprawie opłat za dozór kotłów parowych na statkach handlowych morskich oraz w urządzeniach portowych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 729 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1924 r. o wysokości opłat pobieranych przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 728 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 8 sierpnia 1924 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu.
Dz.U. 1924 nr 62 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 lipca 1924 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Warszawie.
M.P. 1996 nr 80 poz. 718 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.
M.P. 1994 nr 45 poz. 368 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia kryteriów oceny zagrożeń naturalnych oraz trybu zaliczania złóż kopalin, ich części lub wyrobisk górniczych do poszczególnych stopni zagrożeń.
M.P. 1992 nr 8 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji specjalistycznych organów dozoru technicznego żeglugi morskiej.
M.P. 1990 nr 28 poz. 221 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.
M.P. 1989 nr 6 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 28 lutego 1989 r. w sprawie trybu uzgadniania z organami dozoru technicznego wymagań technicznych lub warunków technicznych dozoru technicznego dla importowanych urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do budowy tych urządzeń lub nabycia za granicą licencji na ich produkcję.
M.P. 1988 nr 36 poz. 332 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania trwałym znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu.
M.P. 1988 nr 25 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Urzędu Dozoru Technicznego.
M.P. 1982 nr 9 poz. 62 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 1982 r. w sprawie zakresu obowiązków dozorców domów.
M.P. 1981 nr 13 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 19 maja 1981 r. w sprawie inspektoratów dozoru technicznego.
M.P. 1975 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 stycznia 1975 r. w sprawie zatwierdzania osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu zakładów górniczych.
M.P. 1968 nr 22 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 maja 1968 r. w sprawie prowadzenia rejestru mierniczych górniczych, geologów górniczych i asystentów mierniczego górniczego.
M.P. 1968 nr 22 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 maja 1968 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności zawodowych geologa górniczego i asystenta mierniczego górniczego.