Wyszukiwanie

drewno

Liczba znalezionych aktów: 147.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1518 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej
Dz.U. 2021 poz. 1517 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy
Dz.U. 2020 poz. 2217 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach
Dz.U. 2020 poz. 1063 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy
Dz.U. 2018 poz. 162 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy
Dz.U. 2017 poz. 1604 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzaju Quercus L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
Dz.U. 2016 poz. 1253 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy
Dz.U. 2015 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy
Dz.U. 2014 poz. 222 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach
Dz.U. 2014 poz. 147 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy
Dz.U. 2012 poz. 536 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna
Dz.U. 2012 poz. 258 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.
Dz.U. 2012 poz. 257 obowiązujący Międzynarodowa Umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r., sporządzona w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1470 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności
Dz.U. 2008 nr 145 poz. 913 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 863 obowiązujący Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. uchylająca ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieodrobionego
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1657 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie tymczasowego stosowania Międzynarodowej umowy dotyczącej drewna tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1656 obowiązujący Międzynarodowa Umowa dotycząca drewna tropikalnego, sporządzona w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 633 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2111 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania pomiarów drewna surowego nieobrobionego oraz niektórych jego właściwości
Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1249 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 886 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 506 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania zapobiegających rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 445 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 409 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna.
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 800 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.
Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1200 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1998 nr 36 poz. 201 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 752 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania wybranych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 692 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
Dz.U. 1993 nr 107 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii.
Dz.U. 1993 nr 15 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 437 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 436 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 555 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 544 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle papierniczym.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze zrywki i wywozu drewna z lasów przy użyciu ciągników.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 372 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1972 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle celulozowo-papierniczym.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 355 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1958 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1953 nr 20 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Leśnictwa oraz Zdrowia z dnia 26 lutego 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy pozyskaniu drewna, karpiny i żywicy.
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 7 lutego 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na niektórych obrabiarkach do drewna.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 770 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.
Dz.U. 1934 nr 58 poz. 507 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 19 czerwca 1933 r. o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, podpisany w Moskwie dnia 9 lipca 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 58 poz. 506 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, wraz z protokółem końcowym, podpisana w Warszawie, dnia 19 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 651 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży fabryki suchej destylacji drewna w Hajnówce, w powiecie bielskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 232 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. uchylająca ustawę sejmową z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe.
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 lipca 1931 r. w sprawie ceł wywozowych od drewna.
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie ceł wywozowych od drewna.
Dz.U. 1930 nr 7 poz. 55 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie ceł wywozowych na drewno osikowe.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 126 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 lutego 1929 r. w sprawie ceł wywozowych na drewno.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 465 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 400 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 lutego 1928 r. w sprawie cła wywozowego na drewno olszowe.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1018 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1927 r. w sprawie ceł wywozowych na drewno surowe.
Dz.U. 1924 nr 37 poz. 396 Obwieszczenie Ministra Robót Publicznych z dnia 23 kwietnia 1924 r. w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Skarbu i Spraw Wewnętrznych o sprostowaniu pomyłki w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych z dnia 1 lutego 1924 r. w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego.
Dz.U. 1924 nr 14 poz. 140 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 1 lutego 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Skarbu i Spraw Wewnętrznych w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego.
Dz.U. 1923 nr 102 poz. 800 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 29 września 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa liściastego nieobrobionego.
Dz.U. 1923 nr 54 poz. 379 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 13 kwietnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Skarbu w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego instytucjom i osobom uprawnionym.
Dz.U. 1922 nr 10 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 2 stycznia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrem Skarbu w przedmiocie ustanowienia cen drzewa budulcowego zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 679 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 1 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrem Skarbu w przedmiocie ustanowienia cen drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 662 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 1 września 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Skarbu w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego instytucjom i osobom uprawnionym w okresie zimowym 1921/22 r.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 618 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 9 września 1921 r. w przedmiocie zniesienia przymusowej gospodarki drzewem opałowem i cen maksymalnych na drzewo opałowe.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych i Ministrem Skarbu z dnia 5 lipca 1921 r. o częściowem rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 lipca 1919 r. w przedmiocie ustanowienia cen drewna, oraz rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1921 r. w przedmiocie ustanowienia cen targowych drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy na województwa: Nowogródzkie, Poleskie i Wołyńskie, oraz na powiaty: Białowieski, Grodzieński i Wołkowyski, województwa Białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 29 kwietnia 1921 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 2 września 1920 r. w przedmiocie dostarczenia drewna budulcowego z lasów państwowych i prywatnych na cele odbudowy na okres 5 letni od 1920/21 do 1924/25 r.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Robót Publicznych w przedmiocie ustanowienia cen targowych drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.
Dz.U. 1921 nr 26 poz. 145 Ustawa z dnia 4 marca 1921 r. zmieniająca art. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1919 r. w przedmiocie darowania odszkodowań i nawiązek za przestępstwa leśne.
Dz.U. 1921 nr 21 poz. 115 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Robót Publicznych z dnia 17 stycznia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, b. Dzielnicy Pruskiej, oraz Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego - do ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe.
Dz.U. 1921 nr 9 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 14 grudnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Aprowizacji i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie wyłączenia z pod obowiązku dostarczenia na cele odbudowy, oraz opałowe potrzeby ludności drzewa - właścicieli drobnych parcel leśnych.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 772 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie ustanowienia cen drewna opałowego, zajętego i przygotowanego w lasach prywatnych, na okres zimowy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 586 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie dostarczenia drewna budulcowego z lasów państwowych i prywatnych na cele odbudowy na okres pięcioletni od roku 1920/21 do 1924/25.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 585 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie zajęcia i przygotowania drewna opałowego w lasach prywatnych na okres zimowy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 88 poz. 579 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz z Ministrem Skarbu zmieniające niektóre przepisy rozporządzenia wykonawczego z dnia 3 lutego 1920 r. do ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 375 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zmian w rozporządzeniu nr 313, ogłoszonem w nr 51 Dziennika Ustaw.
Dz.U. 1920 nr 14 poz. 76 uchylony Rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 lipca 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 12 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie przepisów kolejowych ajencji celnych.
Dz.U. 1920 nr 2 poz. 10 Ustawa z dnia 19 grudnia 1919 r. w przedmiocie darowania odszkodowań i nawiązek za przestępstwa leśne.
Dz.U. 1919 nr 95 poz. 510 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1919 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1919 nr n86 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie taryfy ulgowej dla drzewa budulcowego na szlakach polskich kolei państwowych w Małopolsce i Śląsku.
Dz.U. 1919 nr 85 poz. 465 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o skróceniu terminu przechowywania ładunków węgla kamiennego i drzewa opałowego na stacjach Warszawskiego węzła.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 20 poz. 229 uchylony Ustawa Sejmowa z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe.
M.P. 2023 poz. 1130 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.
M.P. 2022 poz. 996 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
M.P. 2021 poz. 950 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
M.P. 2020 poz. 983 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1018 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1005 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.
M.P. 2017 poz. 963 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.
M.P. 2016 poz. 996 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.
M.P. 2015 poz. 1028 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.
M.P. 2014 poz. 955 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.
M.P. 2013 poz. 828 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.
M.P. 2012 poz. 788 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 970 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.
M.P. 2010 nr 78 poz. 970 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 718 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r.
M.P. 2007 nr 79 poz. 846 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r.
M.P. 2006 nr 74 poz. 746 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r.
M.P. 2005 nr 62 poz. 868 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r.
M.P. 2004 nr 44 poz. 781 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r.
M.P. 2003 nr 50 poz. 787 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2003 r.
M.P. 2002 nr 50 poz. 729 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2002 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 r.
M.P. 2001 nr 38 poz. 627 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2001 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2001 r.
M.P. 2000 nr 34 poz. 709 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2000 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2000 r.
M.P. 1999 nr 34 poz. 531 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 1999 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 1999 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 515 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 1998 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 775 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 1997 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży przez nadleśnictwa drewna tartacznego iglastego za okres pierwszych trzech kwartałów 1997 r.
M.P. 1996 nr 64 poz. 596 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 1996 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży przez nadleśnictwa drewna tartacznego iglastego za okres pierwszych trzech kwartałów 1996 r.
M.P. 1996 nr 47 poz. 459 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1996 r.
M.P. 1996 nr 28 poz. 295 uchylony Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.
M.P. 1996 nr 10 poz. 111 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1995 r.
M.P. 1996 nr 3 poz. 33 uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.
M.P. 1995 nr 39 poz. 473 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 1995 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1995 r.
M.P. 1995 nr 4 poz. 68 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 stycznia 1995 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1994 r.
M.P. 1994 nr 43 poz. 359 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1994 r.
M.P. 1994 nr 39 poz. 335 uchylony Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.
M.P. 1994 nr 8 poz. 69 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 stycznia 1994 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1993 r.
M.P. 1993 nr 38 poz. 396 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1993 r.
M.P. 1993 nr 6 poz. 26 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1992 r.
M.P. 1992 nr 25 poz. 184 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 1992 r. w sprawie średniej krajowej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1992 r.
M.P. 1992 nr 5 poz. 37 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie średniej krajowej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w II półroczu 1991 r.
M.P. 1986 nr 30 poz. 215 uznany za uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 8 października 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1984 nr 16 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1982 nr 17 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi surowcami drzewnymi.
M.P. 1975 nr 13 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1975 r. w sprawie gospodarowania niektórymi surowcami drzewnymi.
M.P. 1974 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1973 nr 20 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1968 nr 45 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 października 1968 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych rozpuszczalnika acetonowego "H", węgla drzewnego z drewna liściastego, smoły z drewna iglastego oraz świeżych owoców: borówki czernicy, borówki brusznicy, dzikiej róży i kurki.
M.P. 1967 nr 22 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 kwietnia 1967 r. w sprawie ustalenia norm ubytku naturalnego: kalafonii ekstrakcyjnej, terpentyny ekstrakcyjnej, mączki drzewnej i trocin futrzarskich, żywicy w silosach, grzybów suszonych i oleju flotacyjnego.
M.P. 1966 nr 24 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1966 r. w sprawie ustalenia normy ubytku naturalnego żywicy podczas przechowywania w warunkach terenowych.
M.P. 1957 nr 36 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie skróconego czasu pracy w zakładach suchej destylacji drewna podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P. 1956 nr 50 poz. 569 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania norm ubytków naturalnych na celulozę odpadkową i ścier luzem za obowiązujące w resorcie Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego.
M.P. 1950 nr 9 poz. 91 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1949 r. o utworzeniu destylarni żywicy przemysłu leśnego.
M.P. 1937 nr 177 poz. 291 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Rolnictwa I Reform Rolnych z dnia 3 lipca 1937 r. o uchyleniu zarządzeń Ministra Rolnictwa z dnia 22 września 1927 r. w sprawie gatunkowania, pomiaru i oznaczania wartości drewna i innych płodów leśnych oraz obliczania cen najmu i robót wymiarowych (akordowych) przy wyróbce drewna w lasach państwowych i z dnia 9 listopada 1928 r. o zmianie zarządzenia z dnia 22 września 1927 r.
M.P. 1934 nr 150 poz. 201 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przyznania niektórym funkcjonariuszom administracji lasów państwowych prawa opalania swych mieszkań drewnem, otrzymywanym bezpłatnie z lasów państwowych.
M.P. 1934 nr 150 poz. 200 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1934 r. w sprawie wydawania drewna opałowego funkcjonariuszom administracji lasów państwowych.
M.P. 1934 nr 35 poz. 50 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.8 z dnia 3 lutego 1934 r. L.D. IV. 1418/2/33 w sprawie łat bukowych
M.P. 1931 nr 274 poz. 367 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 26 października 1931 r. L. D. IV. 15481/2/31 w sprawie wywozu drewna tartego iglastego oraz papierówki