Wyszukiwanie

dzienniki urzędowe

Liczba znalezionych aktów: 106.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2622 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
Dz.U. 2023 poz. 1395 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2022 poz. 2524 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia
Dz.U. 2021 poz. 1895 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
Dz.U. 2019 poz. 2315 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych
Dz.U. 2019 poz. 1461 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2018 poz. 2243 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
Dz.U. 2018 poz. 1795 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2018 poz. 398 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1957 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2017 poz. 1523 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2016 poz. 1622 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2016 poz. 296 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2015 poz. 1484 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2014 poz. 649 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2014 poz. 125 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2013 poz. 1323 obowiązujący Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
Dz.U. 2013 poz. 238 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2012 poz. 1143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2012 poz. 639 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych
Dz.U. 2012 poz. 499 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2012 poz. 143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1699 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2011 nr 214 poz. 1269 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego
Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1172 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 676 obowiązujący Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 17 poz. 95 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1473 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 997 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1568 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
Dz.U. 2008 nr 113 poz. 722 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2008 nr 75 poz. 451 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych danych
Dz.U. 2008 nr 66 poz. 405 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych oraz wzoru okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych
Dz.U. 2007 nr 68 poz. 449 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1050 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2253 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2005 nr 190 poz. 1606 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1216 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłoszenie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 238 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 51 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1289 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 977 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego
Dz.U. 1998 nr 32 poz. 176 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 43 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 42 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Dz.U. 1994 nr 71 poz. 313 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1994 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych.
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 481 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1993 r. w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 466 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1993 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1993 nr 81 poz. 384 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1993 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 341 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1993 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 250 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 247 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 420 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1991 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 1990 r. w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych.
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 123 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 408 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 407 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 195 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 52 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 261 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 października 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1984 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 100 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 59 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 286 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1979 nr 2 poz. 7 uchylony Ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Straży Pożarnych.
Dz.U. 1972 nr 29 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar oraz zasad tworzenia i szczegółowego zakresu działania terenowych urzędów miar.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 82 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 89 obowiązujący Konwencja dotycząca międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzona w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1970 nr 22 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 83 uchylony Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o ogłaszaniu obwieszczeń.
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 327 uchylony Dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych państw oraz złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 15 marca 1886 r. w celu zapewnienia bezpośredniej wymiany dziennika ustaw, jak również roczników i dokumentów parlamentarnych.
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 280 Konwencja w celu zapewnienia bezpośredniej wymiany dziennika ustaw jak również roczników i dokumentów parlamentarnych, podpisana w Brukseli dnia 15 marca 1886 r.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1937 r. w sprawie wydawania Wykazu Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 89 uchylony Ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w przedmiocie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1928 nr 3 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 922 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów statutu wydawnictwa "Monitor Polski", obowiązującego na zasadzie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1924 r. o zmianie ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 511 Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 66 poz. 400 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2005 nr 64 poz. 890 obowiązujący Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie sposobu przytaczania miejsca ogłoszenia wspólnotowych aktów prawnych, do których odsyła się w krajowych aktach prawnych
M.P. 2005 nr 57 poz. 781 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2005 r. w sprawie skrótu nazwy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
M.P. 1997 nr 58 poz. 563 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1997 nr 6 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" niektórych obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1993 nr 43 poz. 428 uznany za uchylony Uchwała Nr 74 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1993 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz niektórych uchwał Rady Ministrów niepublikowanych za nieobowiązujące.
M.P. 1993 nr 37 poz. 388 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1993 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 1993 r. w s prawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1988 nr 32 poz. 289 uchylony Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu.
M.P. 1987 nr 38 poz. 331 uchylony Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu.
M.P. 1984 nr 12 poz. 85 uchylony Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych.
M.P. 1954 nr 85 poz. 975 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Okólnik nr 213 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1954 r. w sprawie ogłaszania aktów prawnych w Monitorze Polskim.
M.P. 1952 nr 9 poz. 83 uznany za uchylony Uchwała nr 22 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dzienników urzędowych ministerstw i urzędów centralnych oraz dzienników międzyresortowych.
M.P. 1950 nr 53 poz. 605 uznany za uchylony Okólnik nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1950 r. w sprawie nadsyłania do Biblioteki Sejmowej wydawnictw urzędowych.