Wyszukiwanie

eksport

Liczba znalezionych aktów: 302.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 734 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie niektórych wydatków dokonywanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Dz.U. 2023 poz. 1859 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 2479 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport
Dz.U. 2021 poz. 2478 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport
Dz.U. 2021 poz. 2474 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport
Dz.U. 2020 poz. 2227 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2020 poz. 1135 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2020 poz. 901 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Dz.U. 2019 poz. 1933 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2019 poz. 1360 uchylony Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Dz.U. 2018 poz. 1378 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2018 poz. 359 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów
Dz.U. 2018 poz. 349 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Dz.U. 2017 poz. 826 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2016 poz. 1523 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej
Dz.U. 2016 poz. 1007 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Dz.U. 2016 poz. 888 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 714 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2015 poz. 1021 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2015 poz. 489 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2014 poz. 1695 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Dz.U. 2014 poz. 1572 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Dz.U. 2014 poz. 1571 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Dz.U. 2014 poz. 1569 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Dz.U. 2014 poz. 526 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2013 poz. 901 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego
Dz.U. 2013 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2013 poz. 479 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2013 poz. 370 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
Dz.U. 2012 poz. 1190 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Dz.U. 2012 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 351 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1603 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1662 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1265 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1264 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1060 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1544 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1543 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1542 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1061 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Dz.U. 2007 nr 42 poz. 275 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Dz.U. 2007 nr 42 poz. 274 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1028 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 620 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2358 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2357 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 963 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 749 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2004 nr 21 poz. 195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1762 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE
Dz.U. 2003 nr 144 poz. 1403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty wywozowej od zbóż i produktów przemysłu młynarskiego
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1995 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemysłu Paszowego.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1817 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na polski obszar celny, wywóz z polskiego obszaru celnego i tranzyt przez ten obszar odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 668 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową.
Dz.U. 2002 nr 39 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt.
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1821 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1751 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1750 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1352 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1097 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy.
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 812 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 762 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.
Dz.U. 2001 nr 65 poz. 660 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazów towarów o znaczeniu strategicznym.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 648 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.
Dz.U. 2001 nr 59 poz. 609 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej.
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1229 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2001 r.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1190 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 860 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy.
Dz.U. 2000 nr 18 poz. 235 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przewozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1296 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1275 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2000 r.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 802 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1132 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1999 r.
Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1035 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 659 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów do Libii.
Dz.U. 1998 nr 100 poz. 638 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wzoru kwestionariusza postępowania antydumpingowego przeznaczonego dla producentów lub eksporterów.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa o końcowym użytkowniku oraz trybu jego wydawania.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1125 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1090 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 154 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 552 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1996 r. do dnia 30 września 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1996 nr 40 poz. 172 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu cementu.
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 801 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 644 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1995 r. do dnia 30 września 1996 r. oraz określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru.
Dz.U. 1995 nr 107 poz. 527 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu lądowych min przeciwpiechotnych.
Dz.U. 1995 nr 107 poz. 526 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 511 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 440 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Ministra Finansów, w imieniu Skarbu Państwa, poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielenia i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 421 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie kontraktów eksportowych.
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie określenia minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego w eksportowanym produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy.
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 294 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie określenia na 1995 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 maja 1995 r. w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 60 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 753 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 669 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 668 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii, dokumentów, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzorów certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji dostawy, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 559 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1994 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 473 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 463 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii, dokumentów, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzorów certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji dostawy, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1994 nr 87 poz. 407 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 398 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów do Libii.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 226 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu cementu.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów spirytusowych i tytoniowych.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 597 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 596 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 580 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 89 poz. 413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 218 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie uchylenia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 511 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 510 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 509 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 508 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zakazu obrotu towarowego z Federalną Republiką Jugosławii (Serbią i Czarnogórą).
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 532 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1991 nr 70 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 38 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć proeksportowych.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 32 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dz.U. 1973 nr 17 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1973 r. w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 maja 1972 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlu zagranicznego zamówień na dostawy, roboty i usługi przeznaczone na eksport.
Dz.U. 1965 nr 31 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1965 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków oraz wydawania zaświadczeń i zezwoleń na wywóz za granicę dóbr kultury.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury.
Dz.U. 1957 nr 61 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie sprzedaży domów mieszkalnych i działek budowlanych za zagraniczne środki płatnicze.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 384 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 czerwca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o wywozie masła za granicę.
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 285 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 maja 1936 r. o kontroli wywozu towarów zagranicę i do Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1933 nr 61 poz. 460 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 318 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 maja 1933 r. o udzielaniu zwolnień od eksportu produktów naftowych oraz uiszczaniu opłat za zwolnienie.
Dz.U. 1931 nr 94 poz. 722 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Zagranicznych i Rolnictwa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 27 lutego 1931 roku o Państwowym Funduszu Eksportowym
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 628 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa z dnia 25 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.
Dz.U. 1931 nr 23 poz. 135 Ustawa z dnia 27 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Eksportowym.
Dz.U. 1930 nr 58 poz. 473 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa z dnia 12 lipca 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 kwietnia 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o zmianie rozporządzenia z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.
Dz.U. 1930 nr 44 poz. 378 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 kwietnia 1930 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o zmianie rozporządzenia z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.
Dz.U. 1929 nr 76 poz. 574 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 listopada 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 552 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 10 września 1929 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 538 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 września 1929 r. o ustanowieniu cła wywozowego od masła.
Dz.U. 1929 nr 68 poz. 525 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. o uchyleniu ceł wywozowych od skór surowych.
Dz.U. 1929 nr 56 poz. 446 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 lipca 1929 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 26 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 400 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 czerwca 1929 r. w sprawie uchylenia cła wywozowego od owsa.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 398 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 czerwca 1929 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego na ługi glicerynowe pomydlane.
Dz.U. 1929 nr 1 poz. 5 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 742 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 7 września 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mebli giętych.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 631 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 626 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 czerwca 1928 r. o czasowem zawieszeniu cła wywozowego na ługi glicerynowe pomydlane.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 586 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 czerwca 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie materjałów wybuchowych.
Dz.U. 1928 nr 17 poz. 150 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 4 listopada 1927 r. o znakowaniu mięsa przeznaczonego do wywozu do Szwecji.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 927 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 listopada 1927 r. o znakowaniu mięsa, przeznaczonego do wywozu do Szwecji.
Dz.U. 1927 nr 80 poz. 695 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 sierpnia 1927 r. w sprawie organizacji eksportu spirytusu.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1924 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1924 r. o zakazie wywozu zagranicę złota i srebra.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 796 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary.
Dz.U. 1924 nr 81 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1924 r. w sprawie zakazu przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 770 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1924 r. o zakazie wywozu zagranicę złota i srebra.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 818 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1922 r. w przedmiocie wydawania przez delegatów Ministerstwa Skarbu pozwoleń na wywóz kruszców szlachetnych.
M.P. 2023 poz. 1111 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2023 poz. 840 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2023 poz. 706 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2023 poz. 264 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2023 poz. 59 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 740 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 627 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 1191 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 263 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2019 poz. 987 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2018 poz. 1102 Komunikat Nr 11/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2018 poz. 690 Komunikat nr 07/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2018 poz. 281 Komunikat Nr 03/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2018 poz. 184 Komunikat nr 02/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2017 poz. 939 Komunikat Nr 10/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2017 poz. 807 Komunikat Nr 08/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2014 poz. 25 Komunikat nr 01/2014 (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2013 poz. 1010 Komunikat Nr 12/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2013 poz. 224 Komunikat Nr 04/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2012 poz. 840 Komunikat Nr 11/2012(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2012 poz. 742 Komunikat Nr 10/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2012 poz. 59 Komunikat Nr 02/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2012 poz. 14 Komunikat Nr 01/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 99 poz. 1007 Komunikat nr 11/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 91 poz. 948 Komunikat nr 10/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 71 poz. 709 Komunikat Nr 8/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 45 poz. 511 Komunikat nr 6/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 28 poz. 314 Komunikat nr 4/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 20 poz. 218 Komunikat Nr 3/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 12 poz. 135 Komunikat Nr 2/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2010 nr 21 poz. 208 Komunikat Nr 4/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD)
M.P. 2010 nr 2 poz. 13 Komunikat Nr 1/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2009 nr 66 poz. 869 Komunikat Nr 10/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2009 nr 29 poz. 421 Komunikat Nr 5/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2006 nr 47 poz. 495 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych
M.P. 2004 nr 53 poz. 904 Komunikat Nr 12/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2004 nr 2 poz. 49 Komunikat Nr 1/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2002 nr 35 poz. 559 Komunikat Nr 8/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2002 nr 1 poz. 31 Komunikat Nr 1/2002/DOKE Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 1996 nr 78 poz. 711 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe.
M.P. 1994 nr 57 poz. 486 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1995 r.
M.P. 1994 nr 46 poz. 374 uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 sierpnia 1994 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami.
M.P. 1994 nr 39 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 1994 r. w sprawie wykazu państw objętych zakazem eksportu broni i wyposażenia wojskowego na mocy decyzji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
M.P. 1994 nr 18 poz. 133 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1994 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1994 r.
M.P. 1994 nr 17 poz. 129 uznany za uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wykonania postanowień rezolucji nr 883 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 listopada 1993 r. dotyczących środków podjętych wobec Libii.
M.P. 1994 nr 1 poz. 1 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe.
M.P. 1993 nr 69 poz. 613 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego.
M.P. 1992 nr 3 poz. 17 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe.
M.P. 1992 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie określenia warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych.
M.P. 1991 nr 31 poz. 225 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 12 września 1991 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1991 nr 29 poz. 214 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 19 sierpnia 1991 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1991 nr 28 poz. 200 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1991 r. w sprawie realizacji uchwał sejmowych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1991 nr 26 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r.
M.P. 1991 nr 5 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1990 nr 4 poz. 33 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 1 lutego 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.
M.P. 1989 nr 41 poz. 334 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.
M.P. 1989 nr 37 poz. 295 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 października 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.
M.P. 1989 nr 5 poz. 57 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 lutego 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.
M.P. 1986 nr 26 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 118 Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1986 r. w sprawie obowiązkowej oceny maszyn i innych urządzeń technicznych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
M.P. 1985 nr 8 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.
M.P. 1984 nr 4 poz. 34 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1984 r. w sprawie zasad obliczania oraz trybu zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki gospodarcze produktów i usług na eksport.
M.P. 1984 nr 3 poz. 22 uchylony wykazem Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie udzielania rekomendacji wykonawcom obiektów, robót i usług budowlanych za granicą.
M.P. 1971 nr 48 poz. 311 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 31 sierpnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zgłaszania znaków towarowych do rejestracji za granicą i ich używania oraz w sprawie sposobu opatrywania znakami towarowymi towarów przeznaczonych do obrotu zagranicznego.
M.P. 1967 nr 65 poz. 315 uznany za uchylony Okólnik Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 października 1967 r. zmieniający okólnik w sprawie określenia przedmiotów nie stanowiących dóbr kultury.
M.P. 1965 nr 39 poz. 221 uznany za uchylony Okólnik Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1965 r. w sprawie określenia przedmiotów nie stanowiących dóbr kultury.
M.P. 1964 nr 44 poz. 209 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 lipca 1964 r. w sprawie zgłaszania znaków towarowych do rejestracji za granicą i ich używania oraz w sprawie sposobu opatrywania znakami towarowymi towarów przeznaczonych do obrotu zagranicznego.
M.P. 1962 nr 58 poz. 279 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie wymagań eksportowych dla artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych na eksport.
M.P. 1961 nr 85 poz. 363 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1961 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 314 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie usprawnienia kooperacji przemysłowej.
M.P. 1961 nr 78 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 sierpnia 1961 r. w sprawie nadawania uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej towarów rybnych.
M.P. 1959 nr 55 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 czerwca 1959 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania norm dla artykułów przeznaczonych na eksport.
M.P. 1955 nr 36 poz. 355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego z dnia 23 marca 1955 r. w sprawie niektórych obowiązków organów resortu rolnictwa oraz przemysłu mięsnego i mleczarskiego w rzeźniach i eksportowych przetwórniach mięsnych.
M.P. 1939 nr 41 poz. 68 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie zarządzenia z dniem 10 lutego 1938 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń wywozowych oraz wydawania zaświadczeń walutowych.
M.P. 1938 nr 258 poz. 609 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa I Reform Rolnych o warunkach uzyskania zaświadczeń eksportowych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, upoważniających do otrzymania kwitów wywozowych przy wywozie za granicę standaryzowanego lnu czesanego i trzepanego.
M.P. 1938 nr 186 poz. 354 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie wykazu instytucyj uprawnionych do wydawania zaświadczeń eksportowych, wymienionych w § 3 rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.
M.P. 1937 nr 294 poz. 462 Uchwała Komisji Obrotu Towarowego z dnia 20 listopada 1937 r. w sprawie instrukcji o doręczaniu zaświadczeń walutowych na wywóz towarów za granicę i do W. M. Gdańska, obowiązkach eksporterów oraz kontroli wpływu i rozliczeń waluty eksportowej.
M.P. 1937 nr 206 poz. 340 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu w Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 września 1937 r. o wykazie organizacji eksportowych uprawnionych do otrzymywania i wydawania zaświadczeń na wywóz za zwrotem cła jęczmienia standaryzowanego oraz określaniu standartów tego jęczmienia
M.P. 1937 nr 76 poz. 110 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1937 r. o wykazie organizacyj, uprawnionych do otrzymywania i wydawania zaświadczeń eksportowych, przewidzianych w par. 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu przy wywozie za granicę nasion roślin strączkowych oraz grochu polerowanego.
M.P. 1934 nr 277 poz. 384 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wykazie instytucyj uprawnionych do wydawania zaświadczeń eksportowych, wymienionych w § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.
M.P. 1934 nr 114 poz. 157 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 maja 1934 r. o instytucjach uprawnionych do wydawania zaświadczeń eksportowych z myśl par 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej
M.P. 1934 nr 114 poz. 156 Obwieszczenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 maja 1934 r. o instytucjach uprawnionych do wydawania zaświadczeń eksportowych w myśl par 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu i Rolnictwa z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie kapeluszów i stożków.
M.P. 1933 nr 198 poz. 228 Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie przyznania dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Skarbu na popieranie eksportu.
M.P. 1933 nr 20 poz. 27 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu obwieszczenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 stycznia 1932 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia obwieszczenia z dnia 31 maja 1930 r. o warunkach uzyskania zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu, upoważniających do otrzymywania kwitów wywozowych przy wywozie lnu trzepanego i pakuł lnianych trzepanych.
M.P. 1933 nr 18 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1933 r. w sprawie przepisów wykonawczych do rozporządzenia o zmianie przepisów dotyczących kwitów wywozowych.
M.P. 1932 nr 215 poz. 247 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 13 września 1932 r. L. D. IV. 18826/3/32 w sprawie wywozu jaj.
M.P. 1932 nr 206 poz. 239 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 września 1932 r. w sprawie wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych przy wywozie chmielu.
M.P. 1932 nr 170 poz. 201 uchylony Regulamin czynności inspektorów wywozu jaj przy Izbach Przemysłowo-Handlowych.
M.P. 1931 nr 226 poz. 307 Okólnik Ministerstwa Skarbu D.IV.1709/3/31 z dnia 17 września 1931 r., w sprawie wystawiania przez urzędy celne świadectwa pochodzenia na towary eksportowane do Jugosławji
M.P. 1931 nr 225 poz. 304 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu D.IV.1056/3/31 z dnia 17 września 1931 r. w sprawie wystawiania przez urzędy celne zaświadczeń o wywozie bekonów i szynek w celu zwrotu różnicy cen soli, zużytej do wyrobu bekonów i szynek na eksport zagranicę
M.P. 1931 nr 72 poz. 115 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 11 lutego 1931 r. w wykazie związków eksportowych, względnie izb przemysłowo-handlowych, uprawnionych do wydawania zaświadczeń przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych
M.P. 1931 nr 58 poz. 96 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D. IV 352/3/31 z dnia 21 lutego 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez holenderskie urzędy celne.
M.P. 1931 nr 56 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 12 lutego 1931 r. o ustanowieniu punktów kontroli transportów pierza i puchu, wychodzących zagranicę.
M.P. 1930 nr 275 poz. 374 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1930 r. o ustaleniu nazwy związku eksportowego, uprawnionego do wydawania zaświadczeń przewidzianych w par. 2 rozporządzenia Ministrów; Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 września 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie soli potasowych