Wyszukiwanie

fundusze przedsiębiorstw

Liczba znalezionych aktów: 11.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 1417 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 329 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o zmianie ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 250 uchylony Ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o zmianie ustawy o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 226 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 1986 r. o zmianie niektórych ustaw określających funkcjonowanie gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1986 nr 39 poz. 192 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1986 nr 23 poz. 113 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1986 nr 8 poz. 44 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1994 nr 14 poz. 109 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie nadania statutu Radzie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
M.P. 1982 nr 10 poz. 71 uchylony wykazem Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1982 r. w sprawie centralnego funduszu postępu techniczno-ekonomicznego w 1982 r.