Wyszukiwanie

futra

Liczba znalezionych aktów: 15.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 12 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne.
M.P. 1990 nr 8 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia umownego zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności oraz taryfach składek za ubezpieczenia umowne zwierząt.
M.P. 1989 nr 25 poz. 198 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfach składek za ubezpieczenia umowne zwierząt.
M.P. 1985 nr 47 poz. 310 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia umownego zwierząt, drobiu i zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności oraz ogólnych warunków ubezpieczenia pasiek i taryf składek za te ubezpieczenia.
M.P. 1985 nr 24 poz. 187 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 24 sierpnia 1985 r. uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji usług w zakresie przerobu skór futerkowych.
M.P. 1983 nr 25 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie obrotu niektórymi skórami futerkowymi w stanie surowym.
M.P. 1976 nr 41 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 października 1976 r. w sprawie uznawania ferm zwierząt futerkowych za zarodowe lub reprodukcyjne.
M.P. 1962 nr 50 poz. 243 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 6 czerwca 1962 r. w sprawie ewidencji usług w zakresie przerobu skór futerkowych.
M.P. 1962 nr 46 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie przekazania Ministrom Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Lekkiego uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu skórami futerkowymi.
M.P. 1961 nr 38 poz. 178 uznany za uchylony Instrukcja Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 3 maja 1961 r. w sprawie warunków sanitarnych dla hodowli zwierząt futerkowych.