Wyszukiwanie

górnicze prawo

Liczba znalezionych aktów: 453.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 725 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2024 poz. 415 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2023 poz. 2776 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2023 poz. 2029 obowiązujący Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1737 obowiązujący Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego
Dz.U. 2023 poz. 1124 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2023 poz. 682 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2023 poz. 633 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2022 poz. 2185 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2022 poz. 1504 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1418 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego
Dz.U. 2022 poz. 1309 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2022 poz. 1072 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2022 poz. 593 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2022 poz. 406 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
Dz.U. 2021 poz. 2351 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2021 poz. 1132 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2021 poz. 73 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
Dz.U. 2020 poz. 1362 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych
Dz.U. 2020 poz. 1333 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2020 poz. 1091 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego
Dz.U. 2020 poz. 379 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 2342 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny
Dz.U. 2019 poz. 1421 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2019 poz. 1186 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2019 poz. 868 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2019 poz. 29 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego
Dz.U. 2018 poz. 2269 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym
Dz.U. 2018 poz. 1563 obowiązujący Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 723 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2017 poz. 2126 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2017 poz. 1945 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom
Dz.U. 2017 poz. 1615 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego
Dz.U. 2017 poz. 1247 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2017 poz. 1215 obowiązujący Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1121 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2017 poz. 1089 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2017 poz. 1052 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego
Dz.U. 2017 poz. 684 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym
Dz.U. 2017 poz. 321 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego
Dz.U. 2017 poz. 202 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2017 poz. 155 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych
Dz.U. 2016 poz. 2033 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
Dz.U. 2016 poz. 1991 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1131 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2016 poz. 979 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym
Dz.U. 2016 poz. 949 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2016 poz. 566 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2144 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla
Dz.U. 2015 poz. 1702 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2015 poz. 1505 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
Dz.U. 2015 poz. 1171 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża
Dz.U. 2015 poz. 987 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów
Dz.U. 2015 poz. 968 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów
Dz.U. 2015 poz. 708 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
Dz.U. 2015 poz. 627 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym
Dz.U. 2015 poz. 469 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2015 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych
Dz.U. 2015 poz. 406 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
Dz.U. 2015 poz. 196 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2014 poz. 1654 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2014 poz. 1469 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla
Dz.U. 2014 poz. 1272 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
Dz.U. 2014 poz. 1215 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym
Dz.U. 2014 poz. 1133 obowiązujący Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 812 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
Dz.U. 2014 poz. 613 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2014 poz. 596 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
Dz.U. 2014 poz. 591 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla
Dz.U. 2013 poz. 1409 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2013 poz. 1238 obowiązujący Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 751 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2013 poz. 230 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2012 poz. 1513 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 511 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż
Dz.U. 2012 poz. 372 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
Dz.U. 2012 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego
Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1686 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1685 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych
Dz.U. 2011 nr 262 poz. 1568 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 913 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2011 r. sygn. akt K 10/09
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 904 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1675 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664 obowiązujący Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 857 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego - Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
Dz.U. 2009 nr 8 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1220 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1781 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zachowaniem techniki górniczej
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1541 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1474 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 125 obowiązujący Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 57 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1574 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1399 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1065 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej
Dz.U. 2006 nr 133 poz. 934 uchylony Ustawa z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1075 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 758 obowiązujący Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 620 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 563 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 503 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2005 r. sygn. akt K 22/04
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2227 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1868 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1682 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1054 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1035 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji
Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1003 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 450 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej
Dz.U. 2004 nr 24 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
Dz.U. 2004 nr 24 poz. 212 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2219 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2037 uchylony Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1777 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1776 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
Dz.U. 2003 nr 72 poz. 655 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 449 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1411 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu.
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1410 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. w sprawie zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu.
Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1169 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 2002 nr 125 poz. 1064 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń, materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego.
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 962 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite.
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 961 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 951 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji zakładu górniczego.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe.
Dz.U. 2002 nr 92 poz. 819 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej.
Dz.U. 2002 nr 92 poz. 818 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych.
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 561 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1816 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1815 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1776 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1774 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin.
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 41 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1169 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 6/99.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1010 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, ustalania wysokości odpisów i terminów przekazywania środków na ten fundusz oraz ich wykorzystania.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 922 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 864 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 627 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie udzielania kredytu w warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 362 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 181 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 1999 r. sygn. akt U. 4/98.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1144 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia organów właściwych w zakresie administracji geologicznej i nadzoru górniczego.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1135 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1112 uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
Dz.U. 1998 nr 150 poz. 986 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 409 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.
Dz.U. 1998 nr 3 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 726 obowiązujący Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 625 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 526 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 472 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 600 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1996 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1996 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla pracowników górnictwa.
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 551 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 września 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 97 poz. 452 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 379 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 266 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin podstawowych.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1995 nr 70 poz. 354 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 7 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.
Dz.U. 1995 nr 67 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 1995 nr 33 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie organizacji, zadań i wyposażenia ratownictwa górniczego przedsiębiorcy i podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym oraz prowadzenia akcji ratowniczych.
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 154 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.
Dz.U. 1995 nr 22 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 8 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 707 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.
Dz.U. 1994 nr 135 poz. 702 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 października 1994 r. w sprawie środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych.
Dz.U. 1994 nr 115 poz. 555 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1994 nr 114 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych.
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 537 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 523 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 446 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt zagospodarowania złoża kopaliny, w tym projekt sporządzony w formie uproszczonej.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 442 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złóż kopalin.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu zatwierdzania kryteriów bilansowości złóż kopalin.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 439 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargów na nabycie prawa użytkowania górniczego.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 436 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 435 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 434 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie właściwości organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 432 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie kar pieniężnych za prowadzenie działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 429 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 422 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 417 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin podstawowych.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.
Dz.U. 1994 nr 84 poz. 385 obowiązujący Ustawa z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 uchylony Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1994 nr 42 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 634 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 408 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 r. w sprawie objęcia przepisami prawa górniczego prowadzenia niektórych robót podziemnych oraz bezzbiornikowego magazynowania kopalin w górotworze.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy - Prawo wodne.
Dz.U. 1993 nr 22 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat.
Dz.U. 1992 nr 82 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 405 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 1992 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 391 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 września 1992 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega Prawu Górniczemu, oraz sposobu sporządzania i trybu zatwierdzania projektów zagospodarowania tych złóż.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 90 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie zasad organizowania przetargów przewidzianych w prawie geologicznym i górniczym.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 455 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1991 r. w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat.
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 167 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1991 nr 31 poz. 129 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym.
Dz.U. 1991 nr 31 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie Prawa górniczego.
Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 487 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 486 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 270 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań oraz uprawnień Wspólnoty Węgla Kamiennego oraz Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego organom administracji państwowej.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 269 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie szczególnego trybu likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego oraz Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 89 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 425 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty.
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wykonawcze do dekretu - Prawo górnicze.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wykonawcze do dekretu - Prawo górnicze.
Dz.U. 1988 nr 28 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania do przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, energetyki, nafty i gazownictwa.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu górnictwa i energetyki.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 215 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 184 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych w górnictwie węglowym.
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty.
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu górnictwa i energetyki.
Dz.U. 1986 nr 4 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Dz.U. 1986 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa rud.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1985 r. w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990.
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1985 r. w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa przemysłu węglowego.
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz w zakładach prowadzących roboty wiertnicze z powierzchni.
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naprawiania szkód górniczych w drodze budownictwa zastępczego.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 186 uchylony Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 stycznia 1984 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 12 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o przyspieszeniu terminu wypłaty ostatniej raty podwyżki emerytur i rent.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1983 r. w sprawie określenia przypadków, w których rencistom zaliczonym do III grupy inwalidów przysługują górnicze renty inwalidzkie w wysokości przewidzianej dla II grupy inwalidów.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 32 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczególnych warunków przechodzenia na emeryturę oraz uprawnień z tytułu wypadków przy pracy górników.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 13 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1981 r. w sprawie wyłączenia niektórych składników wynagrodzeń pracowników kopalń węgla kamiennego oraz innych kopalń głębinowych z opodatkowania podatkiem wyrównawczym.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1981 r. w sprawie szczególnych uprawnień pracowników górnictwa zatrudnionych pod ziemią.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 77 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie obszarów górniczych.
Dz.U. 1978 nr 15 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie naprawiania szkód górniczych w drodze budownictwa zastępczego.
Dz.U. 1978 nr 15 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1978 nr 15 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie zasad i trybu udzielania niepaństwowym jednostkom gospodarki uspołecznionej zezwoleń na wydobywanie kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu.
Dz.U. 1978 nr 15 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie objęcia przepisami prawa górniczego wydobywania kopalin nie wymienionych w tym prawie oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza gruntu na własne potrzeby.
Dz.U. 1978 nr 15 poz. 64 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony terenów górniczych.
Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1978 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze.
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o szelfie kontynentalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1977 nr 35 poz. 151 uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1977 r. o zmianie Prawa górniczego.
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1977 r. w sprawie gospodarowania kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi.
Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zezwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie środków strzałowych na potrzeby zakładu górniczego.
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1971 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza gruntu na własne potrzeby.
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 109 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1971 r. w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych.
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 63 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 62 wygaśnięcie aktu Konwencja (nr 123) dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz w zakładach prowadzących roboty wiertnicze z powierzchni.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 264 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 120) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 263 obowiązujący Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 124) dotycząca badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1968 r. w sprawie warunków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby mające wykonywać czynności mierniczego górniczego, geologa górniczego i asystenta mierniczego górniczego.
Dz.U. 1966 nr 31 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1966 r. w sprawie warunków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.
Dz.U. 1965 nr 32 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych.
Dz.U. 1965 nr 32 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz w zakładach prowadzących roboty wiertnicze z powierzchni.
Dz.U. 1963 nr 18 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie górniczych filarów ochronnych.
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa.
Dz.U. 1960 nr 52 poz. 303 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 124 uchylony Konwencja (nr 45) dotycząca zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1957 nr 37 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie organizacji komisji dyscyplinarnych przy urzędach górniczych i postępowania dyscyplinarnego.
Dz.U. 1954 nr 22 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie higieny pracy w kopalniach arsenu.
Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113 uchylony Dekret z dnia 6 maja 1953 r. Prawo Górnicze.
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 390 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o uprawnieniach Państwowego Instytutu Geologicznego w zakresie prac górniczych i terenowych.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 248 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uchyleniu zakazu poszukiwań górniczych na pewnych obszarach w województwie kieleckim.
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 627 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o zmianie prawa górniczego.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zakazie poszukiwań górniczych w Pustyni Błędowskiej i okolicy.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 187 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1938 r. o wykonywaniu pomiarów i sporządzaniu planów pól górniczych.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 186 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 marca 1938 r. o podziałce, przepisanej dla planów pól górniczych.
Dz.U. 1934 nr 103 poz. 924 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1934 r. o komisjach egzaminacyjnych, przewidzianych w art. 127 prawa górniczego.
Dz.U. 1934 nr 103 poz. 923 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1934 r. o komisjach egzaminacyjnych, przewidzianych w art. 126 prawa górniczego.
Dz.U. 1934 nr 2 poz. 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. w sprawie regulaminu Kolegjum Górniczego.
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o sporządzaniu planów kopalń.
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o sporządzaniu planów pól górniczych.
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 483 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o podziałce, przepisanej dla planów pól górniczych.
Dz.U. 1933 nr 36 poz. 301 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o związkach komunalnych, uprawnionych do przedstawiania kandydatów na ławników Kolegjum Górniczego.
Dz.U. 1933 nr 10 poz. 68 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Prawo górnicze.
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 742 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie stosowania przepisów prawa górniczego w wypadku przewidzianym w art. 285 tegoż prawa.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 567 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 maja 1932 r. o organizacji komisyj dyscyplinarnych dla mierniczych górniczych i o postępowaniu dyscyplinarnem.
Dz.U. 1932 nr 56 poz. 544 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 czerwca 1932 r. o zgłaszaniu się i rejestracji osób, korzystających z uprawnień art. 309 prawa górniczego.
Dz.U. 1932 nr 56 poz. 543 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. o opłatach od uprawnień górniczych.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 470 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 czerwca 1932 r. o zgłaszaniu się i rejestracji osób, korzystających z uprawnień art. 309 prawa górniczego.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o zgłaszaniu się i rejestracji osób, pragnących korzystać z uprawnienia, przewidzianego w art. 310 prawa górniczego.
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 maja 1932 r. o dopuszczaniu osób nieposiadających dyplomu inżyniera górniczego do sprawowania kierownictwa ruchu zakładu górniczego, względnie działu robót górniczych.
Dz.U. 1930 nr 85 poz. 654 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Prawo górnicze.
Dz.U. 1928 nr 16 poz. 118 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. w sprawie zmiany art. 152 rosyjskiej ustawy górniczej.
Dz.U. 1927 nr 76 poz. 672 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-włoskiej.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 454 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o przekazaniu dotychczasowej kompetencji Ministra Przemysłu i Handlu w sprawach bractw górniczych Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej, a kompetencji urzędów górniczych w tychże sprawach urzędom wojewódzkim.
Dz.U. 1927 nr 23 poz. 178 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu z dnia 27 stycznia 1927 r. o przekazaniu sądowi okręgowemu w Cieszynie sądownictwa w sprawach dotyczących górnictwa.
Dz.U. 1926 nr 70 poz. 410 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1926 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 marca 1926 r. o niektórych zmianach powszechnej austrjackiej ustawy górniczej z dnia 23 maja 1854 r.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 169 Ustawa z dnia 3 marca 1926 r. o niektórych zmianach powszechnej austrjackiej ustawy górniczej z dnia 23 maja 1854 r.
Dz.U. 1925 nr 111 poz. 794 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 30 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 717 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 września 1925 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 29 sierpnia 1924 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 8 lipca 1924 r. o opłatach od uprawnień górniczych.
Dz.U. 1924 nr 85 poz. 821 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1924 r. w sprawie wstrzymania poboru podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 29 sierpnia 1924 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 8 lipca 1924 r. o opłatach od uprawnień górniczych.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 671 uchylony Ustawa z dnia 8 lipca 1924 r. w przedmiocie opłat od uprawnień górniczych.
Dz.U. 1924 nr 40 poz. 424 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o władzach górniczych.
Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w sprawie zmiany terminu płatności podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1923 nr 45 poz. 306 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących polsko-niemieckiego Układu o kopalniach górnośląskich, podpisanego w Opolu dnia 23 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 45 poz. 305 wygaśnięcie aktu Układ Polsko-Niemiecki w przedmiocie kopalń górnośląskich podpisany w Opolu dnia 23 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 44 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 marca 1923 r. w sprawie otworzenia Sądu Rozjemczego brackiego dla orzekania w sprawach Bractw górniczych z siedzibą w Katowicach.
Dz.U. 1923 nr 17 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu polsko-niemieckiego, dotyczącego państwowej własności górniczej i hutniczej w polskiej części Górnego Śląska, podpisanego w Opolu dnia 15 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 17 poz. 110 wygaśnięcie aktu Układ polsko-niemiecki w przedmiocie państwowej własności górniczej i hutniczej w polskiej części Górnego Śląska, podpisany w Opolu dnia 15 czerwca 1922 r., zatwierdzony ustawą z dnia 4 sierpnia 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1063 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1922 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia okresu zawieszenia reglamentacji obrotu wewnętrznego i zewnętrznego węglem kamiennym i brunatnym, koksem i brykietami węglowemi produkowanemi na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 99 poz. 909 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1922 r. w sprawie ujednostajnienia opodatkowania węgla na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1922 nr 80 poz. 722 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 września 1922 r. w sprawie organizacji władz górniczych i określenia granic okręgów górniczych w b. Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 643 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 sierpnia 1922 r. o ratyfikacji układu polsko-niemieckiego w przedmiocie kopalń górnośląskich, podpisanego w Opolu dnia 22 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 772 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 685 Ustawa z dnia 8 listopada 1921 r. w przedmiocie sprzedaży państwowych majątków górniczych, położonych w Ziemi Radomskiej.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 388 Ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych oraz o zmianie punktu 1 litery b) art. 1 tej ustawy.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 350 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 4 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1919 r. w sprawie zmiany terytorjum okręgu Zakładu ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwowie, oraz w sprawie przekazania temuż Zakładowi tymczasowo wykonywania ubezpieczenia górników w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 327 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 czerwca 1921 r. w sprawie wykonywania w b. Królestwie Polskiem robót mierniczych w górnictwie przez mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1920 nr 114 poz. 756 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 listopada 1920 r. w przedmiocie uregulowania produkcji węgla brunatnego.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 717 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1920 r. w przedmiocie uregulowania produkcji węgla kamiennego.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Przemysłu i Handlu spraw, dotyczących górnictwa i hutnictwa, gazownictwa, gospodarki elektrycznością oraz miar i wag na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 508 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 464 Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. w sprawie rozszerzenia pełnomocnictw Ministra Przemysłu i Handlu do wywłaszczania ziemi i powierzchni gruntów dla celów górniczych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 463 Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. w sprawie unieważnienia zarządzeń b. władz okupacyjnych niemieckich w przedmiocie uprawnień górniczych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 329 Dekret Naczelnika Państwa o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Państwowej kopalni siarki w Posądzy i miedzi w Miedzianej Górze po Kielcami.
M.P. 2023 poz. 1281 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2024
M.P. 2022 poz. 1188 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2023
M.P. 2022 poz. 1080 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat na rok 2023 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2021 poz. 1159 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2022
M.P. 2021 poz. 959 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2021 poz. 482 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2020 poz. 894 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2020 r. w sprawie stawek opłat na rok 2021 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2019 poz. 927 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2018 poz. 1249 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019
M.P. 2017 poz. 868 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2014 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2008 nr 50 poz. 447 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2009
M.P. 2006 nr 53 poz. 574 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2007
M.P. 2005 nr 33 poz. 462 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2006
M.P. 2004 nr 40 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 września 2004 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2005
M.P. 2003 nr 45 poz. 692 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2003 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2004
M.P. 2003 nr 21 poz. 325 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2003 r.
M.P. 2002 nr 41 poz. 643 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2002 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na 2003 r.
M.P. 1996 nr 50 poz. 469 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 sierpnia 1996 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
M.P. 1995 nr 38 poz. 460 Obwieszczenie Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1994 r.
M.P. 1994 nr 48 poz. 392 uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej.
M.P. 1994 nr 45 poz. 368 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia kryteriów oceny zagrożeń naturalnych oraz trybu zaliczania złóż kopalin, ich części lub wyrobisk górniczych do poszczególnych stopni zagrożeń.
M.P. 1994 nr 44 poz. 365 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych.
M.P. 1994 nr 38 poz. 325 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 czerwca 1994 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.
M.P. 1994 nr 16 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.
M.P. 1992 nr 39 poz. 284 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 1992 r. w sprawie zobowiązania Rządu do przedstawienia programu sanacji polskiego górnictwa węgla kamiennego.
M.P. 1992 nr 36 poz. 269 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peleoidów za lecznicze.
M.P. 1992 nr 24 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1992 nr 20 poz. 152 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.
M.P. 1992 nr 20 poz. 151 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie sposobu sporządzania i trybu zatwierdzania projektu zagospodarowania złóż kopalin, których wydobywanie podlega Prawu górniczemu.
M.P. 1992 nr 14 poz. 106 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad wyceny dokumentacji geologicznej.
M.P. 1991 nr 20 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zezwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie środków strzałowych na potrzeby zakładu górniczego.
M.P. 1991 nr 4 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
M.P. 1990 nr 31 poz. 251 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie ustalania kategorii zagrożenia metanowego złóż kopalin oraz sposobu ustalania granic pól metanowych w podziemnych zakładach górniczych.
M.P. 1990 nr 28 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.
M.P. 1990 nr 19 poz. 145 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1990 r. w sprawie racjonalnego gospodarowania naturalnymi zasobami mineralnymi.
M.P. 1988 nr 6 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 2 lutego 1988 r. w sprawie określenia procentu wpłat uczestników Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki, które podlegają przekazaniu na fundusz postępu techniczno-ekonomicznego Wspólnoty.
M.P. 1987 nr 7 poz. 49 uchylony wykazem Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu.
M.P. 1985 nr 37 poz. 251 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.
M.P. 1984 nr 17 poz. 122 uznany za uchylony Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla górnictwa PRL".
M.P. 1984 nr 16 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1983 nr 31 poz. 170 uchylony Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 8 września 1983 r. w sprawie utworzenia Narodowego Funduszu Ochrony Zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka".
M.P. 1983 nr 7 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie planowania w zakresie naprawiania szkód górniczych oraz tworzenia przez przedsiębiorstwa górnicze funduszów szkód górniczych i dokonywania wypłat z tych funduszów.
M.P. 1982 nr 17 poz. 143 uchylony wykazem Uchwała nr 143 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu.
M.P. 1982 nr 17 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązków inwestorów w zakresie ustalania zasobów złóż kopalin przed podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją złoża kopaliny lub jej przeróbką.
M.P. 1980 nr 28 poz. 159 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 listopada 1980 r. w sprawie ustalania zasobów złóż kopalin i trybu sporządzania dokumentacji geologicznych.
M.P. 1980 nr 13 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 kwietnia 1980 r. w sprawie zasad prowadzenia rejestru obszarów górniczych oraz wydawania zaświadczeń, wyciągów i odpisów z tego rejestru.
M.P. 1980 nr 10 poz. 43 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 marca 1980 r. w sprawie ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych przed działaniem pyłów.
M.P. 1979 nr 6 poz. 48 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.
M.P. 1979 nr 3 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 1979 r. w sprawie warunków wydawania pozwoleń na wykonanie górniczych robót budowlanych.
M.P. 1978 nr 17 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu zatwierdzania oraz zmian programu ochrony terenów górniczych.
M.P. 1978 nr 17 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie określenia rodzajów obiektów budowlanych zakładu górniczego.
M.P. 1976 nr 23 poz. 105 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 11 maja 1976 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.
M.P. 1976 nr 8 poz. 44 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.
M.P. 1975 nr 29 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1975 r. w sprawie skróconego czasu pracy w podziemnych kopalniach rud.
M.P. 1975 nr 27 poz. 171 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15 sierpnia 1975 r. w sprawie sposobu sporządzania i zatwierdzania planów racjonalnej gospodarki złożem kopaliny.
M.P. 1975 nr 27 poz. 170 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15 sierpnia 1975 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania oraz trybu zatwierdzania karty rejestracyjnej złoża kopaliny.
M.P. 1975 nr 12 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1975 r. w sprawie określenia obowiązków inwestorów w zakresie ustalania zasobów złóż kopalin przed podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją złoża kopaliny lub jej przeróbką.
M.P. 1975 nr 6 poz. 33 uchylony wykazem Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu.
M.P. 1975 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 stycznia 1975 r. w sprawie zatwierdzania osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu zakładów górniczych.
M.P. 1974 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1973 nr 38 poz. 232 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 sierpnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.
M.P. 1973 nr 20 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1972 nr 44 poz. 238 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 sierpnia 1972 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej w przedsiębiorstwie górniczym.
M.P. 1970 nr 5 poz. 51 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kryteriów zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych.
M.P. 1970 nr 5 poz. 50 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kategorii zagrożenia złóż kopalin wyrzutami gazów i skał oraz sposobu ustalania granic pól zagrożonych tymi wyrzutami w podziemnych zakładach górniczych.
M.P. 1970 nr 5 poz. 49 uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kategorii zagrożenia metanowego złóż kopalin oraz sposobu ustalania granic pól metanowych w podziemnych zakładach górniczych.
M.P. 1970 nr 5 poz. 48 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kryteriów zagrożeń tąpaniami złóż węgla kamiennego.
M.P. 1970 nr 5 poz. 47 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kryteriów oceny zagrożenia wodnego oraz zasad i sposobu zaliczania złóż soli do poszczególnych stopni zagrożenia.
M.P. 1970 nr 5 poz. 46 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kryteriów oceny zagrożenia wodnego oraz zasad i sposobu zaliczania złóż kopalin lub ich części do poszczególnych stopni zagrożenia.
M.P. 1970 nr 5 poz. 45 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie wydawania przez okręgowe urzędy górnicze zezwoleń na oddanie do ruchu podziemnego zakładu górniczego lub jego części.
M.P. 1968 nr 37 poz. 266 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 sierpnia 1968 r. w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu dla robót górniczych i wierceń studziennych objętych pracami geologicznymi, do których mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa górniczego.
M.P. 1968 nr 22 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 maja 1968 r. w sprawie prowadzenia rejestru mierniczych górniczych, geologów górniczych i asystentów mierniczego górniczego.
M.P. 1968 nr 22 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 maja 1968 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności zawodowych geologa górniczego i asystenta mierniczego górniczego.
M.P. 1967 nr 52 poz. 261 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 września 1967 r. w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.
M.P. 1965 nr 25 poz. 126 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 14 maja 1965 r. w sprawie sporządzania dokumentacji geologicznej złoża, wymaganej dla utworzenia obszaru górniczego.
M.P. 1963 nr 43 poz. 209 uznany za uchylony Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie komisji oceniających prawidłowość ustalania zasobów złóż kopalin, zasobów wód podziemnych i warunków geologicznych dla potrzeb budownictwa.
M.P. 1963 nr 5 poz. 21 uchylony wykazem Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1963 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów państwowych położonych w obrębie obszarów górniczych.
M.P. 1959 nr 58 poz. 284 uchylony wykazem Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1959 r. w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu górnictwa i energetyki, zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.
M.P. 1957 nr 13 poz. 90 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lutego 1957 r. o zmianie uchwały Rady Państwa w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Górnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1957 nr 3 poz. 18 uchylony wykazem Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 18 września 1954 r. w sprawie szczególnych uprawnień młodzieży górniczej zatrudnionej w kopalniach węgla.
M.P. 1956 nr 48 poz. 560 Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1956 r. w sprawie regulaminu Państwowej Rady Górnictwa.
M.P. 1955 nr 110 poz. 1445 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 9 listopada 1955 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Górnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1954 nr 114 poz. 1632 obowiązujący Uchwała Nr 781 Prezydium Rządu z dnia 13 listopada 1954 r. w sprawie odznaki jubileuszowej za długoletnią pracę w górnictwie.
M.P. 1954 nr 91 poz. 1014 uchylony wykazem Uchwała nr 654 Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie szczególnych uprawnień młodzieży górniczej zatrudnionej w kopalniach węgla.
M.P. 1950 nr 47 poz. 531 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad przyznawania stopni górniczych i ustalenia wzorów mundurów górniczych w górnictwie węglowym.
M.P. 1945 nr 27 poz. 75 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1945 r. w przedmiocie przelania na Wyższe Urzędy Górnicze niektórych uprawnień Ministra Przemysłu i Handlu, wynikających z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Prawo Górnicze
M.P. 1945 nr 27 poz. 74 uchylony Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1945 r. w przedmiocie wynagrodzenia za sprawowanie czynności osób biorących udział w egzaminowaniu kandydatów na mierniczych górniczych
M.P. 1934 nr 68 poz. 104 Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 marca 1934 r. w sprawie zatwierdzenia statutu organizacyjnego wyższych urzędów górniczych.