Wyszukiwanie

gospodarka samochodowa

Liczba znalezionych aktów: 34.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1994 nr 21 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 309 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 18 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1984 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1975 nr 25 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach weterynarii.
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1975 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników powołanych do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej.
Dz.U. 1972 nr 46 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 listopada 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej.
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 12 listopada 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 11 czerwca 1962 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych.
M.P. 1990 nr 42 poz. 328 uznany za uchylony Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1984 nr 30 poz. 209 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1984 nr 13 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 maja 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1983 nr 44 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 26 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 lipca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1983 nr 17 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 kwietnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1982 nr 30 poz. 263 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1982 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1977 nr 18 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1975 nr 30 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 września 1975 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1974 nr 32 poz. 193 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 16 września 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku zbierania i odprzedaży olejów mineralnych zużytych.
M.P. 1974 nr 16 poz. 101 uchylony wykazem Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad premiowania kierowców pojazdów samochodowych i ich pomocników za oszczędne zużycie paliw płynnych.
M.P. 1973 nr 55 poz. 310 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1973 r. w sprawie norm przebiegu opon pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1973 nr 21 poz. 126 obowiązujący Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 kwietnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarstwa samochodowego i zakładu transportu samochodowego oraz technologicznego i specjalizowanego transportu samochodowego.
M.P. 1969 nr 4 poz. 43 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie sposobu odzyskiwania olejów mineralnych z czyściwa oraz trybu postępowania z czyściwem odpadkowym.
M.P. 1968 nr 29 poz. 193 uchylony wykazem Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie gospodarki ogumieniem trakcyjnym.
M.P. 1968 nr 18 poz. 115 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 6 kwietnia 1968 r. w sprawie obowiązku zbierania i odprzedaży olejów mineralnych zużytych (przepracowanych).
M.P. 1968 nr 18 poz. 114 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 6 kwietnia 1968 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji gospodarki paliwowo-smarowniczej.
M.P. 1967 nr 3 poz. 12 uchylony wykazem Uchwała nr 373 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie usprawnienia gospodarki paliwami płynnymi do silników spalinowych, olejami mineralnymi i smarami.
M.P. 1965 nr 39 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie prowadzenia gospodarstwa samochodowego i zakładu transportu samochodowego oraz technologicznego i specjalizowanego transportu samochodowego.
M.P. 1965 nr 37 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie użyczania pojazdów samochodowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej pracownikom tych jednostek lub innym jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 4 poz. 17 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie norm ubytków naturalnych produktów i surowców naftowych.
M.P. 1952 nr 61 poz. 931 obowiązujący Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 czerwca 1952 r. zmieniające zarządzenie o miesięcznych kartach eksploatacyjnych pojazdów mechanicznych.
M.P. 1952 nr 59 poz. 907 obowiązujący Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 czerwca 1952 r. zmieniające zarządzenie o prowadzeniu kart drogowych pojazdów mechanicznych.