Wyszukiwanie

handlowe prawo

Liczba znalezionych aktów: 272.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 449 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2024 poz. 18 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych
Dz.U. 2023 poz. 711 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Dz.U. 2023 poz. 158 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2022 poz. 1360 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny
Dz.U. 2022 poz. 893 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Dz.U. 2021 poz. 1891 obowiązujący Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2021 poz. 1424 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2021 r. sygn. akt K 10/18
Dz.U. 2021 poz. 997 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku
Dz.U. 2021 poz. 996 akt jednorazowy Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku
Dz.U. 2021 poz. 994 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2021 poz. 936 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2021 poz. 275 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Dz.U. 2020 poz. 1213 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
Dz.U. 2020 poz. 935 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Dz.U. 2019 poz. 498 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe
Dz.U. 2019 poz. 466 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2019 poz. 351 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2019 poz. 118 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Dz.U. 2018 poz. 1873 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)
Dz.U. 2018 poz. 305 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2017 poz. 2461 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
Dz.U. 2016 poz. 684 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 433 obowiązujący Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 403 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Dz.U. 2013 poz. 330 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2012 poz. 596 obowiązujący Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1361 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 575 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 341 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1381 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
Dz.U. 2008 nr 123 poz. 803 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt K 46/07
Dz.U. 2007 nr 127 poz. 880 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
Dz.U. 2005 nr 209 poz. 1744 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2005 nr 111 poz. 937 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Dz.U. 2005 nr 3 poz. 15 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Brukseli dnia 12 stycznia 2004 r., do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.
Dz.U. 2005 nr 3 poz. 14 obowiązujący Protokół Dodatkowy Między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisany w Brukseli dnia 12 stycznia 2004 r., do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1749 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1628 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1627 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 412 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2004 r. sygn. akt SK 23/03
Dz.U. 2004 nr 4 poz. 27 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 408 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2060 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie o ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1436 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzonej w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1435 uchylony Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz decyzja Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzona w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 76 poz. 694 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości.
Dz.U. 2002 nr 49 poz. 447 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1117 obowiązujący Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1215 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 grudnia 2000 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 969 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 968 obowiązujący Konwencja o doręczeniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 702 obowiązujący Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 58 poz. 684 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego nr 5 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Jasnej dnia 13 września 1996 r.
Dz.U. 2000 nr 58 poz. 683 wygaśnięcie aktu Protokół Dodatkowy Nr 5 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Jasnej dnia 13 września 1996 r.
Dz.U. 2000 nr 57 poz. 681 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzonej w Ankarze dnia 4 października 1999 r.
Dz.U. 2000 nr 57 poz. 680 uchylony Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzona w Ankarze dnia 4 października 1999 r.
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 583 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 marca 1970 r.
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 582 obowiązujący Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r.
Dz.U. 2000 nr 10 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzonej w Lugano dnia 16 września 1988 r.
Dz.U. 2000 nr 10 poz. 132 wygaśnięcie aktu Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r.
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 440 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754 uchylony Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 687 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 143 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 809 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie prowizorycznego stosowania, sporządzonego w Jasnej dnia 13 września 1996 r., Protokołu dodatkowego nr 4 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 808 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 807 uchylony Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 11 poz. 62 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 43 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 704 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 635 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 października 1995 r. w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług lotniczych.
Dz.U. 1995 nr 96 nr 478 obowiązujący Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 153 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie zezwolenia KGHM "Polska Miedź" S.A. w Lubinie na wniesienie udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Inwestycyjnej Lubin S.A. w Lubinie.
Dz.U. 1995 nr 18 poz. 87 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r.
Dz.U. 1995 nr 18 poz. 86 obowiązujący Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 23 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 473 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 369 uchylony Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 34 poz. 127 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 34 poz. 126 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabska Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Kairze dnia 17 maja 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 4 poz. 17 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.
Dz.U. 1992 nr 72 poz. 359 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe.
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1992 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1992 nr 3 poz. 14 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r.
Dz.U. 1992 nr 3 poz. 13 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 522 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie trybu i zasad przekształcenia Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w spółkę akcyjną Skarbu Państwa oraz przejęcia przez tę spółkę zobowiązań z tytułu zawartych ubezpieczeń.
Dz.U. 1991 nr 118 poz. 512 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe.
Dz.U. 1991 nr 111 poz. 480 uchylony Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 418 uchylony Ustawa z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 253 uchylony Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1990 nr 85 poz. 498 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. o rozszerzeniu działania ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 320 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo o postępowaniu układowym.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1990 nr 17 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 423 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji.
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 148 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 326 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o zmianie Kodeksu handlowego.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 325 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1986 nr 8 poz. 46 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości.
Dz.U. 1985 nr 62 poz. 324 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1983 nr 36 poz. 165 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości.
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1982 r. w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 81 obowiązujący Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 12 stycznia 1982 r. w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 124 uchylony Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji.
Dz.U. 1980 nr 15 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1978 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 33 obowiązujący Poprawki do Konwencji o Międzynarodowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 94 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1977 r. dotyczące wejścia w życie Protokołu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turcji w sprawie uchylenia postanowień dotyczących handlu zawartych w Konwencji handlowej i nawigacyjnej z dnia 29 sierpnia 1931 r., podpisanego w Warszawie dnia 23 kwietnia 1974 r.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 93 obowiązujący Protokół między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turcji w sprawie uchylenia postanowień dotyczących handlu zawartych w Konwencji handlowej i nawigacyjnej z dnia 29 sierpnia 1931 r., podpisany w Warszawie dnia 23 kwietnia 1974 r.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wykonywania działalności gospodarczej.
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 15 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 15 listopada 1975 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1975 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 94 obowiązujący Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 319 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Przepisy wprowadzające kodeks morski.
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 83 uchylony Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o ogłaszaniu obwieszczeń.
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 493 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie o rejestrze handlowym.
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 349 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1950 nr 34 poz. 312 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. przepisy wprowadzające przepisy ogólne prawa cywilnego.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 240 uznany za uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego oraz przepisów wprowadzających prawo małżeńskie majątkowe.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 20 obowiązujący Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów.
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 329 uchylony Dekret z dnia 8 października 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo spadkowe.
Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321 uchylony Dekret z dnia 11 października 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych.
Dz.U. 1946 nr 31 poz. 197 uchylony Dekret z dnia 29 maja 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie majątkowe.
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 123 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych na obszarze Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 116 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych.
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 224 uchylony Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo osobowe.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o warunkach i sposobie koncesjonowania domów składowych.
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 433 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 23 grudnia 1938 r. w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w 1938 r. a Szwajcarią.
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 432 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Kolonię Adenu konwencji z dnia 26 sierpnia 1931 r. między Polską a Wielką Brytanią w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 418 Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o porozumieniach kartelowych.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 349 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 czerwca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w sprawie statutu prawnego Przedstawiciela Handlowego Związku Socjalistycznych Republik Rad w Polsce.
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 604 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych przepisów prawa cywilnego i handlowego na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 142 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wykonywania czynności komiwojażerów i samodzielnych ajentów handlowych.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 590 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze.
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 445 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie sprostowania błędu w przekładzie konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisanej w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. o warunkach i sposobie koncesjonowania domów składowych.
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 426 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia polsko-gdańskiego w przedmiocie uregulowania spraw, związanych z oddziaływaniem na Gdańsk polskiej gospodarki dewizowej, podpisanego w Zoppotach dnia 9 czerwca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 162 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. o składzie i sposobie działania komisyj szacunkowych, powoływanych do ustalania przyrostu wartości majątku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 43 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 20 września 1935 r. protokółu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej, zawartej między Polską a Szwajcarją w dniu 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 39 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisanej w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 20 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 grudnia 1927 r. o likwidacji stosunków z weksli, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego z 1808 r.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 529 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o kartelach.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 129 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o zawiadomieniach w postępowaniu upadłościowem spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorstw bankowych.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościowem.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 934 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1934 r. w sprawie rozciągnięcia na Nową Fundlandję konwencji między Polską a Wielką Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem.
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 835 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Przepisy wprowadzające prawo upadłościowe.
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 834 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe.
Dz.U. 1934 nr 60 poz. 515 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze.
Dz.U. 1934 nr 59 poz. 511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a nadto co do §§ 5, 8, 55, 62, 65-69 i 77 w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do §§ 60 i 64 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o rejestrze handlowym.
Dz.U. 1934 nr 59 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej, przewidzianej w art. 510, 547 i 670 kodeksu handlowego.
Dz.U. 1934 nr 57 poz. 503 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy.
Dz.U. 1934 nr 57 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy.
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o warunkach dopuszczania zagranicznych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do działalności na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 110 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 stycznia 1934 r. o składzie i sposobie działania komisyj szacunkowych powoływanych do ustalania wartości majątku spółek akcyjnych.
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 40 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustanowieniu Izby Handlowej w Katowicach.
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Australji, terytorjów Papua, wyspy Norfolk i brytyjskich terytorjów mandatowych Nowej Gwinei i Nauru do konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Królewską Mością, odnośnie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie, dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 601 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Przepisy wprowadzające kodeks handlowy.
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 600 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks handlowy.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 270 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o kartelach.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 761 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1932 r. w sprawie rozciągnięcia na Palestynę i Transjordanję konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 726 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa i nawigacyjna między Polską a Rumunją, podpisana w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 681 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie rozciągnięcia na Północną Irlandję konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 69 poz. 634 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Czechosłowacją z dnia 21 lutego 1930 r., dotyczący zmiany w tekście wzoru karty legitymacyjnej dla komiwojażerów, załączonego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 536 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Polską a Indjami, dotyczącej stosunków handlowych między obu krajami, podpisanej w Warszawie dnia 8 maja 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 535 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Polską a Indjami dotycząca stosunków handlowych między obu krajami, podpisana dnia 8 maja 1931 r. w Warszawie (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 282 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunją, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1920 r. wraz z protokółem końcowym, 2) dwóch not, dołączonych do konwencji, a wymienionych tegoż dnia 23 czerwca 1920 r. między Rządem Polskim a Rządem Rumuńskim w sprawie kukurydzy i rur żeliwnych, oraz dołączonych do powyższej konwencji: 3) protokółu z dnia 23 czerwca 1920 r., dotyczącego polsko-rumuńskiej konwencji weterynaryjnej w sprawie przywozu zwierząt oraz surowych produktów zwierzęcych, 4) konwencji weterynaryjnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 23 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 280 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Polską a Indjami, dotyczącej stosunków handlowych między obu krajami, podpisanej w Warszawie dnia 8 maja 1931 r.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 472 Oświadczenie rządowe z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r., oraz do protokółu dodatkowego do tegoż traktatu, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 462 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławją z dnia 23 października 1922 r., podpisanego w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 461 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy do konwencji handlowej zawartej pomiędzy Polską a Jugosławją dnia 23 października 1922 r., podpisany w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 447 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych IV protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 446 wygaśnięcie aktu IV Protokół dodatkowy do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisany w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 445 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych III protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego w Pradze dnia 9 lutego 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 444 wygaśnięcie aktu III Protokół dodatkowy do konwencji handlowej z dnia 23 kwietnia 1925 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisany w Pradze dnia 9 lutego 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 369 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r. do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 300 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy podpisany w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r. do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską i Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 298 wygaśnięcie aktu Traktat handlowy i nawigacyjny między Polską a Estonją, podpisany w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.).
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 293 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Nankinie dnia 18 września 1929 r., 2) dwóch not w sprawie wzajemnego udzielania opieki kulturalnej i religijnej, wymienionych pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Chińskim dnia 18 września 1929 r. w Nankinie, 3) protokółu dodatkowego do traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską z dnia 18 września 1929 r., podpisanego w Nankinie dnia 1 lipca 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 284 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego do konwencji handlowej pomiędzy Polską a Francją z dnia 9 grudnia 1924 r. podpisanego w Warszawie dnia 8 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 281 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji drugiego protokółu dodatkowego do konwencji handlowej z Węgrami z dnia 26 marca 1925 r., podpisanego w Budapeszcie dnia 27 marca 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 30 poz. 209 wygaśnięcie aktu Tymczasowy układ handlowy między Polską i Łotwą, podpisany w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1929 r.).
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 117 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu dodatkowego w formie wymiany not z dnia 4 listopada 1930 r. do umowy handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r.
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 116 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji IV protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 115 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji III protokółu dodatkowego do konwencji handlowej z dnia 23 kwietnia 1925 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Pradze dnia 9 lutego 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 114 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławją z dnia 23 października 1922 r., podpisanego w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 86 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z dołączonemi do niej listami towarów A, B, C, D, protokółem podpisania i załącznikiem do art. 15 konwencji, oraz 2) not, wymienionych 6 i 16 stycznia 1930 r. pomiędzy Rządem Polskim a Francuskim w sprawie odroczenia stosowania postanowienia art. 22 powyższej konwencji handlowej.
Dz.U. 1929 nr 4 poz. 43 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 r. w sprawie warunków dopuszczenia zagranicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do działalności na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 919 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 r. w sprawie warunków dopuszczania zagranicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do działalności na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 968 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 grudnia 1927 r. o likwidacji stosunków z weksli, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego z 1808 r.
Dz.U. 1927 nr 85 poz. 762 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1927 r. zmieniające ustawę wprowadzającą austrjacki kodeks handlowy.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 813 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1924 r. w przedmiocie niektórych zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o rejestrze handlowym z dnia 22 kwietnia 1919 r.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 938 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1922 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji handlowej między Polską a Rumunją, podpisanej w Bukareszcie dnia 1 lipca 1921 r. oraz umowy między Zarządami poczt, telegrafów i telefonów Polski i Rumunji, podpisanej tegoż dnia 1 lipca 1921 r. w Bukareszcie.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 937 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa między Polską a Rumunją, podpisana w Bukareszcie dnia 1 lipca 1921 roku oraz umowa między Zarządami poczt, telegrafów i telefonów Polski i Rumunji, podpisana tegoż dnia 1 lipca 1921 r. w Bukareszcie, zatwierdzona ustawą z dnia 28 lipca 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 53 poz. 487 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 czerwca 1922 r. o ustanowieniu Izby Handlowej w Katowicach.
Dz.U. 1922 nr 21 poz. 170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia dekretu o rejestrze handlowym i ustawy o spółdzielniach na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 25 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 11 marca 1921 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 37 poz. 280 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o opłatach w postępowaniu rejestrowem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 37 poz. 279 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o rejestrze handlowym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 37 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w przedmiocie określenia osób, zajmujących się handlem drobnym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 164 uchylony Dekret o rejestrze handlowym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 3 poz. 83 uchylony Dekret w przedmiocie wyborów sędziów handlowych.
M.P. 2022 poz. 1263 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2021 poz. 591 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2020 poz. 610 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2020 poz. 2 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2018 poz. 139 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2011 nr 14 poz. 146 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2011 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych (KOM(2010) 738 wersja ostateczna)
M.P. 2007 nr 32 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia w formie trzech listów wymiennych, podpisanego w Warszawie dnia 12 stycznia 2004 r. między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie stosowania Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. oraz Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu, podpisanego w Brukseli dnia 12 stycznia 2004 r.
M.P. 2007 nr 32 poz. 372 obowiązujący Porozumienie z dnia 12 stycznia 2004 r. w formie trzech listów wymiennych, podpisane w Warszawie dnia 12 stycznia 2004 r., między Rzecząpospolitą Polską a Stanami zjednoczonymi Ameryki w sprawie stosowania Traktatu o stosunkach i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r., oraz protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu, podpisanego w Brukseli dnia 12 stycznia 2004 r.
M.P. 2006 nr 14 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o stosunkach handlowych i płatnościach, sporządzonej w Pradze dnia 14 grudnia 1990 r.
M.P. 1994 nr 36 poz. 313 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
M.P. 1991 nr 3 poz. 13 obowiązujący Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej spółdzielni.
M.P. 1937 nr 245 poz. 392 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 października 1937 r. o wydawaniu kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terenie Francji.
M.P. 1936 nr 111 poz. 198 Zarządzenie wojewody poznańskiego z dnia 4 maja 1936 r. w sprawie terytorialnego ograniczenia w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem.
M.P. 1935 nr 15 poz. 22 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.38 z dnia 31 grudnia 1934 r. L. D. IV. 40508/2/34 w sprawie protokółu końcowego do konwencji handlowej Polsko-Czeskosłowackiej, w szczególności w sprawie podawania procentowej zawartości poszczegółnych składników stali.
M.P. 1934 nr 113 poz. 155 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1934. o opłatach portowych, pobieranych w państwowych morskich portach handlowych oraz o ustaleniu taryfy niektórych z tych opłat.
M.P. 1933 nr 273 poz. 299 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 listopada 1933 r. o zawieszeniu wykonywania umowy kartelowej w sprawie karbidu.
M.P. 1932 nr 256 poz. 290 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1932 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich działających na terytorjum Czechosłowacji.
M.P. 1932 nr 256 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1932 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich działających na terytorjum Grecji.
M.P. 1932 nr 256 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1932 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich działających na terytorjum Szwajcarji.
M.P. 1932 nr 1 poz. 1 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1931 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz urządzenia targowiska w osadzie Piaski.
M.P. 1931 nr 253 poz. 338 Zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 29 października 1931 w sprawie terytorjalnego ograniczenia w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem.
M.P. 1931 nr 194 poz. 271 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV/1439/3/31 z dnia 11 sierpnia 1931 r. w sprawie stosowania zniżek konwencyjnych do towarów rumuńskich
M.P. 1931 nr 56 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 12 lutego 1931 r. o ustanowieniu punktów kontroli transportów pierza i puchu, wychodzących zagranicę.
M.P. 1930 nr 270 poz. 367 Okólnik Ministra Skarbu L. D. IV/1860/3/30 z dnia 6 listopada 1930 r. w sprawie stosowania zniżek konwencyjnych na śliwki suszone.
M.P. 1930 nr 167 poz. 254 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1930 r. w sprawie uznawania przez polskie władze marynarki handlowej świadectw pomiarowych statków handlowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
M.P. 1930 nr 27 poz. 47 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
M.P. 1930 nr 22 poz. 41 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie
M.P. 1930 nr 20 poz. 37 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy.