Wyszukiwanie

instytuty naukowo-badawcze

Liczba znalezionych aktów: 547. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 720 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"
Dz.U. 2024 poz. 534 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych
Dz.U. 2024 poz. 251 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
Dz.U. 2023 poz. 2561 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego w Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz
Dz.U. 2023 poz. 2559 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie nadania Instytutowi Energetyki w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2023 poz. 2221 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
Dz.U. 2023 poz. 1672 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1618 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dz.U. 2023 poz. 1586 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1579 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie nadania Głównemu Instytutowi Górnictwa statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2023 poz. 1048 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych
Dz.U. 2023 poz. 730 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie stypendiów Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
Dz.U. 2023 poz. 603 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych
Dz.U. 2023 poz. 579 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych
Dz.U. 2023 poz. 251 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz
Dz.U. 2023 poz. 214 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2022 poz. 2490 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego do prowadzenia wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych
Dz.U. 2022 poz. 2044 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2022 poz. 1993 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania Instytutowi Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2022 poz. 1807 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 lipca 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2022 poz. 1806 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2022 poz. 1748 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
Dz.U. 2022 poz. 1313 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
Dz.U. 2022 poz. 1180 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego
Dz.U. 2022 poz. 712 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie reorganizacji Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego
Dz.U. 2022 poz. 661 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U. 2022 poz. 498 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych
Dz.U. 2022 poz. 475 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego
Dz.U. 2022 poz. 414 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych
Dz.U. 2022 poz. 305 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych
Dz.U. 2021 poz. 1994 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U. 2021 poz. 1980 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Dz.U. 2021 poz. 1911 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2021 poz. 1585 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
Dz.U. 2021 poz. 1574 obowiązujący Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1284 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dz.U. 2021 poz. 1142 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nadania Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2021 poz. 887 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2021 poz. 886 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2021 poz. 774 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Dz.U. 2021 poz. 667 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2021 poz. 643 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego
Dz.U. 2021 poz. 402 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego
Dz.U. 2021 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych
Dz.U. 2021 poz. 177 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2021 poz. 156 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych
Dz.U. 2021 poz. 45 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2021 poz. 28 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2021 poz. 18 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2020 poz. 2342 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2020 poz. 2190 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie trybu przyznawania nagrody rocznej Prezesowi i Wiceprezesom Centrum Łukasiewicz oraz dyrektorom i zastępcom dyrektorów instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
Dz.U. 2020 poz. 2098 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz
Dz.U. 2020 poz. 1599 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2020 poz. 1435 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych
Dz.U. 2020 poz. 1383 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych
Dz.U. 2020 poz. 1358 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i w instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2020 poz. 1352 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U. 2020 poz. 982 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Dz.U. 2020 poz. 912 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz.U. 2020 poz. 720 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2020 poz. 284 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 135 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
Dz.U. 2019 poz. 2442 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
Dz.U. 2019 poz. 2227 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 2177 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2019 poz. 2153 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2019 poz. 2121 uchylony Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych
Dz.U. 2019 poz. 2043 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Dz.U. 2019 poz. 1911 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie trybu łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
Dz.U. 2019 poz. 1859 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie trybu pracy Kolegium Doradców i wysokości wynagrodzenia jego członków
Dz.U. 2019 poz. 1761 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
Dz.U. 2019 poz. 1720 uchylony Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych
Dz.U. 2019 poz. 1593 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Dz.U. 2019 poz. 1523 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom rady instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
Dz.U. 2019 poz. 1350 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych
Dz.U. 2019 poz. 1269 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze
Dz.U. 2019 poz. 592 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz
Dz.U. 2019 poz. 591 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania
Dz.U. 2019 poz. 534 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
Dz.U. 2019 poz. 392 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U. 2019 poz. 327 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
Dz.U. 2019 poz. 213 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego
Dz.U. 2019 poz. 127 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nagród za niesienie pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będących ofiarami totalitaryzmów lub pielęgnowanie pamięci o nich
Dz.U. 2019 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych
Dz.U. 2018 poz. 2438 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Dz.U. 2018 poz. 2270 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej
Dz.U. 2018 poz. 2153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Dz.U. 2018 poz. 2032 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2018 poz. 1813 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dz.U. 2018 poz. 1735 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym
Dz.U. 2018 poz. 1567 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1306 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dz.U. 2018 poz. 736 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych
Dz.U. 2018 poz. 538 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
Dz.U. 2018 poz. 524 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie reorganizacji Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie
Dz.U. 2018 poz. 271 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Maszyn Matematycznych
Dz.U. 2017 poz. 2462 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
Dz.U. 2017 poz. 2388 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych
Dz.U. 2017 poz. 2303 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego
Dz.U. 2017 poz. 2201 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
Dz.U. 2017 poz. 2094 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2017 poz. 1452 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1193 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2017 poz. 1165 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego
Dz.U. 2017 poz. 1158 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych
Dz.U. 2017 poz. 377 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
Dz.U. 2017 poz. 202 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 2259 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 2154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
Dz.U. 2016 poz. 1469 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
Dz.U. 2016 poz. 1468 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
Dz.U. 2016 poz. 1465 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego
Dz.U. 2016 poz. 1464 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energetyki
Dz.U. 2016 poz. 1459 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Dz.U. 2016 poz. 1458 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej
Dz.U. 2016 poz. 1452 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego
Dz.U. 2016 poz. 1451 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji "Poltegor-Instytut" Instytutu Górnictwa Odkrywkowego
Dz.U. 2016 poz. 1448 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Dz.U. 2016 poz. 1447 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
Dz.U. 2016 poz. 1446 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty
Dz.U. 2016 poz. 1445 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Głównego Instytutu Górnictwa
Dz.U. 2016 poz. 1311 obowiązujący Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1079 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych
Dz.U. 2016 poz. 650 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Zachodniemu im. Zygmunta Wojciechowskiego
Dz.U. 2016 poz. 371 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych
Dz.U. 2016 poz. 257 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dz.U. 2016 poz. 64 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Dz.U. 2016 poz. 54 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG z siedzibą w Katowicach
Dz.U. 2016 poz. 53 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Maszyn Matematycznych
Dz.U. 2015 poz. 2343 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji instytutu badawczego - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie
Dz.U. 2015 poz. 2319 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2015 poz. 2292 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego
Dz.U. 2015 poz. 2015 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Dz.U. 2015 poz. 1847 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2015 poz. 1767 obowiązujący Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
Dz.U. 2015 poz. 1376 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
Dz.U. 2015 poz. 1095 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych
Dz.U. 2015 poz. 249 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 154 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie włączenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych "Cebea" do Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Dz.U. 2014 poz. 1620 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki
Dz.U. 2014 poz. 1225 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2014 poz. 1198 obowiązujący Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 678 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nawozów Sztucznych
Dz.U. 2013 poz. 1452 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2013 poz. 1239 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania Instytutowi Nafty i Gazu statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2013 poz. 1133 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Zachodniego - Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
Dz.U. 2013 poz. 1098 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych "Komel"
Dz.U. 2013 poz. 263 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej
Dz.U. 2013 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2013 poz. 79 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Optyki Stosowanej
Dz.U. 2013 poz. 28 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań
Dz.U. 2012 poz. 1053 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
Dz.U. 2012 poz. 877 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Dz.U. 2012 poz. 756 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
Dz.U. 2012 poz. 73 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii
Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1764 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1032 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 988 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Dz.U. 2011 nr 124 poz. 699 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 671 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 629 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 628 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast
Dz.U. 2011 nr 10 poz. 52 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1764 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1763 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1707 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1558 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1530 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1512 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1312 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego dotyczącego pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach badawczych
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1310 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1242 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1219 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1189 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1166 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1165 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1164 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 620 obowiązujący Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615 uchylony Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 602 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 377 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1509 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "Cebet"
Dz.U. 2009 nr 170 poz. 1333 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie nadania statutu instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2008 nr 139 poz. 877 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.
Dz.U. 2008 nr 95 poz. 603 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1066 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zadań innych niż strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1049 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 934 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 799 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Włókiennictwa, Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Instytutu Techniki i Technologii Dziewiarskich "TRICOTEXTIL" oraz Instytutu Architektury Tekstyliów
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 798 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 797 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA" oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego "Koprotech"
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 795 uchylony Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 789 uchylony Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2007 nr 83 poz. 561 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 509 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Dz.U. 2007 nr 63 poz. 424 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2007 nr 21 poz. 127 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Naturalnych
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1806 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów - POLATOM
Dz.U. 2006 nr 210 poz. 1554 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1488 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1484 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 352 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2221 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Mleczarstwa" w Warszawie
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1381 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 862 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2005 nr 64 poz. 567 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie połączenia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego z Wojskowym Instytutem Medycznym
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 289 uchylony Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2474 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologii Eksploatacji w Radomiu statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2428 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2390 uchylony Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2320 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2004 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa"
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1780 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1779 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie
Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia jednostki badawczo-rozwojowej realizującej program zbierania, gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 556 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Dz.U. 2004 nr 14 poz. 123 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2336 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1803 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1657 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1615 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1466 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1317 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie trybu składania wniosków o umieszczenie w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach i o skreślenie z tego wykazu
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1995 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemysłu Paszowego.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1961 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1960 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1959 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1877 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1699 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1606 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1503 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie podziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast.
Dz.U. 2002 nr 152 poz. 1268 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego.
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 667 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 482 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Próżniowej.
Dz.U. 2002 nr 25 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1296 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 787 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przejęcia przez ministrów funkcji organu sprawującego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 785 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.
Dz.U. 2001 nr 33 poz. 389 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie Badań Naukowych.
Dz.U. 2001 nr 33 poz. 388 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 360 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1100 uchylony Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1008 uchylony Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1159 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.
Dz.U. 1999 nr 56 poz. 595 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 360 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 898 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 1998 r. sygn. akt K. 12/98.
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 811 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. w sprawie rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 810 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. w sprawie trybu tworzenia i likwidacji instytutów Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 674 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 469 uchylony Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 777 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 522 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzonego w Paryżu dnia 26 maja 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 521 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzone w Paryżu dnia 26 maja 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1996 nr 48 poz. 212 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania.
Dz.U. 1995 nr 149 poz. 725 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Instytutu "Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 152 uchylony Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 518 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie reorganizacji Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 483 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 396 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 380 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.
Dz.U. 1991 nr 76 poz. 334 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1991 nr 44 poz. 194 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 55 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 8 poz. 28 uchylony Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 30 stycznia 1990 r. w sprawie określenia rodzajów osiągnięć naukowych i technicznych, których wdrażanie uprawnia do ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1989 nr 52 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1989 nr 45 poz. 244 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 7 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1989 nr 25 poz. 134 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. o Centralnym Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu górnictwa i energetyki.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1987 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. w sprawie dostosowania przepisów o gospodarce finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej do specyfiki zakładów doświadczalnych.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 236 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakład Badawczo-Produkcyjny Przedsiębiorstwa Opakowań Blaszanych "Opakomet" w Krakowie.
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych przez spółdzielcze jednostki badawczo-rozwojowe.
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu górnictwa i energetyki.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1986 r. w sprawie nadzoru naukowego Polskiej Akademii Nauk nad instytutami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez stowarzyszenia oraz zakresu stosowania do tych instytutów przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1986 nr 31 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
Dz.U. 1986 nr 27 poz. 132 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1986 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych do jednostek badawczo-rozwojowych wykonujących w całości lub w znacznej części badania naukowe na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami centralnych funduszów na rozwój nauki i techniki.
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie prowadzenia rejestru jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 297 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1985 r. o centralnych funduszach rozwoju nauki i techniki.
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania odpisów na fundusz efektów wdrożeniowych oraz dokonywania wypłat z tego funduszu.
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania zakładowych systemów wynagradzania w instytutach naukowo-badawczych i innych jednostkach o charakterze naukowo-badawczym nie będących jednostkami budżetowymi.
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 129 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 322 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1983 nr 57 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie warunków zatrudnienia oraz zasad awansowania dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej w szkołach wyższych.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1980 nr 25 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska.
Dz.U. 1980 nr 8 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.
Dz.U. 1976 nr 37 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 listopada 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 145 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1976 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 kwietnia 1975 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 41 uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 15 lutego 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 320 Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 319 uchylony Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie wymiaru czasu pracy i uprawnień do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami pracowników niektórych państwowych jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1973 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 89 uznany za uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 1973 r. o zmianie przepisów dotyczących stopni naukowych i tytułów naukowych oraz organizacji instytutów naukowo-badawczych.
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych.
Dz.U. 1970 nr 30 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 63 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach.
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1967 nr 19 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1967 r. w sprawie wydawania orzeczeń lekarskich o trwałej niezdolności do pracy naukowej i dydaktycznej oraz do pracy na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej.
Dz.U. 1967 nr 14 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych, w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.
Dz.U. 1966 nr 10 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie powoływania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1966 nr 5 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1966 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1963 nr 5 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie nadania tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1960 nr 10 poz. 64 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 421 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie nadzoru urzędów górniczych nad kopalniami prowadzącymi roboty górnicze dla celów naukowo-badawczych, doświadczalnych i ochrony zabytków.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 314 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. o poddaniu niektórych instytutów naukowo-badawczych działaniu ustawy o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 268 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Hematologii.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 154 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Psycho-Neurologicznego.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 153 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 123 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Matki i Dziecka.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 122 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gruźlicy.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 120 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Reumatologicznego.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 212 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 211 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 210 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 139 obowiązujący Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 91 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Morskiego Instytutu Technicznego.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 479 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Sztuki.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 443 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Matematycznego.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 406 akt jednorazowy Dekret z dnia 28 października 1947 r. o utworzeniu Morskiego Instytutu Rybackiego.
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 329 akt jednorazowy Dekret z dnia 5 września 1947 r. o upaństwowieniu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 146 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 55 uznany za uchylony Dekret z dnia 5 lutego 1946 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 154 akt jednorazowy Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 129 uchylony Ustawa z dnia 16 marca 1937 r. o Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 689 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 września 1931 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych wystarczających dla ustalenia nauczycieli państwowych: Pedagogjów, Kursów Nauczycielskich, Wyższych Kursów Nauczycielskich, Seminarjów Ochroniarskich, Instytutu Robót Ręcznych, Instytutu Nauczycielskiego oraz Instytutu Pedagogiki Specjalnej.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 739 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o Państwowym Instytucie Eksportowym.
Dz.U. 1927 nr 66 poz. 586 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1016 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o zapewnieniu władzom państwowym kontroli nad gospodarką w majątkach państwowych szkół akademickich, instytutów naukowych i innych wyższych zakładów naukowych.
Dz.U. 1922 nr 44 poz. 373 uchylony Ustawa z dnia 23 maja 1922 r. w przedmiocie statutu Państwowego Instytutu Meteorologicznego.
Dz.U. 1922 nr 10 poz. 72 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1922 r. w przedmiocie skasowania Instytutu Torfowego.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 684 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1921 r. - Statut Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie organizacji państwowego instytutu meteorologicznego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 34 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie utworzenia Instytutu Torfowego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 214 akt jednorazowy Dekret w przedmiocie zmiany Ustawy Instytutu Muzycznego Warszawskiego z dnia 23 maja 1889 r.
M.P. 2023 poz. 412 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego
M.P. 2022 poz. 934 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 327 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego
M.P. 2022 poz. 273 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego
M.P. 2021 poz. 1126 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 321 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego
M.P. 2012 poz. 912 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2010 nr 91 poz. 1062 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Mobilność Plus"
M.P. 2010 nr 75 poz. 951 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów wskazującego kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej
M.P. 2010 nr 44 poz. 617 wygaśnięcie aktu Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia pana Franciszka Gryciuka do pełnienia obowiązków Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2007 nr 31 poz. 342 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2007 nr 29 poz. 321 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2006 nr 59 poz. 625 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury, podpisaną w Warszawie dnia 30 września 2005 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 624 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury podpisana w Warszawie dnia 30 września 2005 r.
M.P. 2006 nr 22 poz. 245 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin
M.P. 2004 nr 22 poz. 393 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska
M.P. 2000 nr 19 poz. 402 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
M.P. 2000 nr 11 poz. 240 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych.
M.P. 1995 nr 36 poz. 431 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1993 nr 28 poz. 300 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 maja 1993 r. w sprawie zasad i trybu przedłużania terminu ważności środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
M.P. 1992 nr 35 poz. 250 uchylony Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru.
M.P. 1990 nr 31 poz. 250 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 23 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1990 nr 22 poz. 176 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1990 nr 16 poz. 127 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 7 kwietnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1990 nr 3 poz. 25 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 25 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1989 nr 40 poz. 318 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 17 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1989 nr 35 poz. 280 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 29 września 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1989 nr 33 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1989 nr 19 poz. 131 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu prac wykonywanych w jednostkach badawczo-rozwojowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków za te prace.
M.P. 1987 nr 21 poz. 181 obowiązujący Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych.
M.P. 1987 nr 14 poz. 130 uznany za uchylony Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym, podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.
M.P. 1986 nr 31 poz. 225 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 1986 r. w sprawie ustalenia jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami badawczo-rozwojowymi, w których mogą być zatrudniani pracownicy naukowi i badawczo-techniczni.
M.P. 1986 nr 18 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.
M.P. 1986 nr 12 poz. 79 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na rok 1986.
M.P. 1986 nr 11 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie zasad zaliczania okresów pracy uprawniających pracowników jednostek badawczo-rozwojowych do dodatków za wysługę lat.
M.P. 1986 nr 10 poz. 67 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 stycznia 1986 r. w sprawie zasad i trybu realizacji eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych.
M.P. 1986 nr 6 poz. 37 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację zadań z zakresu rozwoju nauki i techniki.
M.P. 1985 nr 37 poz. 246 uchylony wykazem Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych.
M.P. 1984 nr 29 poz. 198 obowiązujący Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów aktów prawnych w zakresie oprocentowania kredytów bankowych w razie postawienia ich w stan natychmiastowej wymagalności.
M.P. 1984 nr 17 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1984 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.
M.P. 1984 nr 15 poz. 103 uznany za uchylony Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie nadania Instytutowi Żywności i Żywienia imienia prof. dra med. Aleksandra Szczygła.
M.P. 1984 nr 6 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1984 r. w sprawie zasad, trybu i organów właściwych do wydawania orzeczeń o trwałej niezdolności do pracy nauczycieli akademickich spowodowanej chorobą oraz orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby przekraczającej 1 rok.
M.P. 1984 nr 2 poz. 14 uchylony wykazem Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kierowania za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.
M.P. 1983 nr 43 poz. 252 uchylony wykazem Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1983 r.
M.P. 1983 nr 42 poz. 239 uchylony Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1983 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację szczególnie ważnych zadań z zakresu rozwoju nauki i techniki.
M.P. 1983 nr 39 poz. 228 uznany za uchylony Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.
M.P. 1983 nr 38 poz. 221 uznany za uchylony Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1983 r. w sprawie nadania Instytutowi Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym imienia prof. dra med. Jerzego Notera.
M.P. 1983 nr 32 poz. 176 uchylony wykazem Uchwała nr 119 Rady Ministrów z dnia 12 września 1983 r. w sprawie niektórych dodatków do emerytur i rent z tytułu pracy naukowej.
M.P. 1983 nr 26 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1983 r. w sprawie utworzenia Instytutu Badań Problemów Młodzieży.
M.P. 1983 nr 10 poz. 55 uznany za uchylony Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie połączenia Instytutu Handlu Wewnętrznego i Instytutu Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości w Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług.
M.P. 1983 nr 4 poz. 25 uchylony wykazem Uchwała nr 282 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1983 r.
M.P. 1983 nr 1 poz. 6 uchylony Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom.
M.P. 1982 nr 32 poz. 279 obowiązujący Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych atomistyki.
M.P. 1982 nr 31 poz. 269 uznany za uchylony Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnej oraz Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego w Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
M.P. 1982 nr 23 poz. 198 uchylony Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej.
M.P. 1982 nr 11 poz. 80 uznany za uchylony Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1982 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Materiałowej.
M.P. 1982 nr 10 poz. 72 uchylony wykazem Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1982 r.
M.P. 1981 nr 33 poz. 295 uznany za uchylony Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Narodowej.
M.P. 1981 nr 33 poz. 294 uznany za uchylony Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie likwidacji Instytutu Gospodarki Światowej.
M.P. 1981 nr 24 poz. 215 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 września 1981 r. w sprawie wynagrodzenia za opracowanie recenzji rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych.
M.P. 1981 nr 19 poz. 184 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 3 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania kalkulacji kosztów prac badawczych, wysokości zysku przekazywanego na fundusz efektów wdrożeniowych oraz prac badawczych wykonywanych bez umów.
M.P. 1981 nr 19 poz. 183 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 3 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o prace badawcze i umów związanych z wdrażaniem wyników tych prac oraz zasad udzielania zleceń przez jednostki nadrzędne.
M.P. 1981 nr 12 poz. 92 akt jednorazowy Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Metali Nieżelaznych.
M.P. 1980 nr 18 poz. 88 uchylony Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1980 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego.
M.P. 1980 nr 18 poz. 87 uznany za uchylony Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1980 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących zadań naczelnych organów administracji państwowej.
M.P. 1980 nr 12 poz. 52 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1980 r. w sprawie rachunków walutowych oraz rachunków funduszy dewizowych dla należności z tytułu eksportu osiągnięć naukowych i technicznych oraz usług technicznych.
M.P. 1979 nr 20 poz. 116 obowiązujący Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych.
M.P. 1979 nr 16 poz. 94 uchylony Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie eksportu osiągnięć naukowych i technicznych oraz usług technicznych.
M.P. 1979 nr 15 poz. 87 uznany za uchylony Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1979 r. w sprawie nadania Śląskiemu Instytutowi Naukowemu imienia Jacka Koraszewskiego.
M.P. 1979 nr 9 poz. 58 uznany za uchylony Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1979 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kardiologii.
M.P. 1979 nr 4 poz. 37 uznany za uchylony Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.
M.P. 1978 nr 39 poz. 153 uznany za uchylony Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1978 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Magazynowej.
M.P. 1978 nr 33 poz. 125 uznany za uchylony Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1978 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Instytutu Sadownictwa.
M.P. 1978 nr 27 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.
M.P. 1978 nr 21 poz. 71 uchylony Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie działalności doświadczalnej.
M.P. 1977 nr 28 poz. 138 uznany za uchylony Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Sportu.
M.P. 1977 nr 26 poz. 127 uznany za uchylony Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów.
M.P. 1977 nr 11 poz. 66 uznany za uchylony Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1977 nr 9 poz. 59 uznany za uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1977 r. w sprawie utworzenia Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych.
M.P. 1977 nr 4 poz. 29 uznany za uchylony Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Systemów Sterowania.
M.P. 1976 nr 42 poz. 202 uchylony Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1976 r. w sprawie zmiany zakresu działania i nazwy Instytutu Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej.
M.P. 1976 nr 41 poz. 180 uchylony Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1976 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb.
M.P. 1976 nr 28 poz. 125 uchylony wykazem Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kierowania za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.
M.P. 1976 nr 19 poz. 85 uznany za uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1976 r. w sprawie połączenia Instytutu Handlu Wewnętrznego i Instytutu Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości w Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług.
M.P. 1976 nr 13 poz. 64 uchylony wykazem Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie kierowania za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.
M.P. 1976 nr 1 poz. 2 akt jednorazowy Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Naftowego i Instytutu Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
M.P. 1975 nr 36 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 listopada 1975 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw uprawnionych do nabywania surowca tytoniowego oraz warunków uprawy tytoniu do celów naukowo-badawczych i szkoleniowych.
M.P. 1975 nr 27 poz. 168 uznany za uchylony Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Przemysłu Mięsnego i Instytutu Przemysłu Tłuszczowego w Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego.
M.P. 1975 nr 8 poz. 43 uchylony Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1975 r. w sprawie działalności doświadczalnej.
M.P. 1974 nr 26 poz. 155 uznany za uchylony Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1974 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.
M.P. 1974 nr 24 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Włókien Sztucznych i Syntetycznych.
M.P. 1974 nr 18 poz. 110 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 9 maja 1974 r. w sprawie zasad sporządzania kalkulacji kosztów prac badawczych, wysokości zysku przekazywanego na fundusz efektów wdrożeniowych oraz prac badawczych wykonywanych bez umów.
M.P. 1974 nr 18 poz. 109 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 9 maja 1974 r. w sprawie ogólnych warunków umów o prace badawcze i umów związanych z wdrażaniem wyników tych prac oraz zasad udzielania zleceń przez jednostki nadrzędne.
M.P. 1974 nr 9 poz. 68 uznany za uchylony Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Problematyki Przestępczości.
M.P. 1974 nr 9 poz. 67 uznany za uchylony Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kultury.
M.P. 1974 nr 8 poz. 58 uznany za uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1974 nr 8 poz. 57 uznany za uchylony Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1974 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby Instytutu Medycyny Morskiej.
M.P. 1974 nr 6 poz. 45 uznany za uchylony Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Maszyn Spożywczych.
M.P. 1974 nr 5 poz. 31 uchylony wykazem Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1974 r. w sprawie połączenia Instytutów: Ochrony Środowiska, Urbanistyki i Architektury, Gospodarki Mieszkaniowej oraz Gospodarki Komunalnej w Instytut Kształtowania Środowiska.
M.P. 1974 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
M.P. 1974 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.
M.P. 1974 nr 2 poz. 9 uchylony wykazem Uchwała nr 289 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarki finansowej jednostek badawczych i szkół wyższych.
M.P. 1973 nr 43 poz. 256 uznany za uchylony Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Badania Prawa Sądowego.
M.P. 1973 nr 32 poz. 196 uznany za uchylony Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1973 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1973 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Psychoneurologicznego.
M.P. 1973 nr 22 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 8 maja 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.
M.P. 1973 nr 2 poz. 7 uchylony Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej.
M.P. 1972 nr 41 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała nr 218 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.
M.P. 1972 nr 36 poz. 198 uznany za uchylony Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
M.P. 1972 nr 32 poz. 176 uznany za uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kształcenia Zawodowego.
M.P. 1972 nr 32 poz. 175 uznany za uchylony Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Programów Szkolnych.
M.P. 1972 nr 26 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1972 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Naukowego Kultury Fizycznej w Instytut Turystyki.
M.P. 1971 nr 54 poz. 351 uznany za uchylony Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie połączenia Instytutu Antybiotyków i Instytutu Farmaceutycznego w Instytut Przemysłu Farmaceutycznego.
M.P. 1971 nr 48 poz. 310 uznany za uchylony Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 11 września 1971 r. w sprawie utworzenia Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu.
M.P. 1971 nr 40 poz. 257 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lipca 1971 r. w sprawie określenia rodzajów prac podlegających zaliczeniu do stażu pracy wymaganego do zajmowania stanowisk bibliotekarzy dyplomowanych.
M.P. 1971 nr 14 poz. 105 uznany za uchylony Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie zmiany zakresu działania i nazwy oraz podziału Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej.
M.P. 1971 nr 14 poz. 104 uchylony wykazem Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.
M.P. 1971 nr 13 poz. 96 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1971 r. w sprawie utworzenia instytutu naukowo-badawczego pod nazwą Śląski Instytut Naukowy.
M.P. 1971 nr 11 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.
M.P. 1971 nr 8 poz. 51 uznany za uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1971 r. w sprawie połączenia Instytutu Chemii Ogólnej i Instytutu Tworzyw Sztucznych w Instytut Chemii Przemysłowej.
M.P. 1971 nr 4 poz. 27 uznany za uchylony Zarządzenie Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 stycznia 1971 r. w sprawie określenia rodzajów prac podlegających zaliczeniu jako równorzędne z pracami w służbie informacji naukowej, technicznej lub ekonomicznej albo w służbie bibliotecznej.
M.P. 1971 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Zarządzenie Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 stycznia 1971 r. w sprawie trybu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji Naukowej, zakresu wymagań egzaminacyjnych oraz trybu składania egzaminów.
M.P. 1970 nr 43 poz. 340 uchylony wykazem Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie tworzenia i zasad działania ośrodków badawczo-rozwojowych.
M.P. 1970 nr 25 poz. 213 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad organizacji specjalistycznych laboratoriów środowiskowych.
M.P. 1970 nr 25 poz. 201 uchylony wykazem Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1970 r. w sprawie tworzenia i organizacji specjalistycznych laboratoriów środowiskowych.
M.P. 1969 nr 19 poz. 156 uchylony wykazem Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie usprawnienia pracy resortów przy wykonywaniu niektórych uchwał i innych aktów.
M.P. 1969 nr 10 poz. 94 uchylony wykazem Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.
M.P. 1968 nr 55 poz. 397 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie wyposażenia laboratoriów pomiarowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1968 nr 36 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 269 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.
M.P. 1968 nr 27 poz. 181 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 czerwca 1968 r. w sprawie trybu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych oraz składania egzaminu bibliotekarskiego.
M.P. 1968 nr 24 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie obowiązku zatwierdzania typu niektórych geodezyjnych narzędzi pomiarowych oraz upoważnienia Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie do zatwierdzania typu tych narzędzi.
M.P. 1968 nr 7 poz. 38 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 3 lutego 1968 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej pracy w charakterze konsultanta lub kierownika tematu badawczego przez samodzielnych pracowników naukowo-badawczych.
M.P. 1967 nr 47 poz. 236 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 7 sierpnia 1967 r. w sprawie upoważnienia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, do zatwierdzania typu niektórych narzędzi pomiarowych elektronicznych.
M.P. 1967 nr 44 poz. 212 obowiązujący Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 20 lipca 1967 r. w sprawie jednostek wiodących w zakresie prac naukowo-badawczych.
M.P. 1967 nr 34 poz. 158 uchylony wykazem Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie krajowych staży naukowych i zawodowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz innych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gospodarki narodowej.
M.P. 1967 nr 9 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie obowiązków jednostek gospodarki uspołecznionej w zakresie okresowego sprawdzania oraz właściwego stosowania i wykorzystywania narzędzi pomiarowych.
M.P. 1964 nr 88 poz. 417 uchylony wykazem Uchwała nr 364 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie określenia kryteriów lokalizacji instytutów naukowych, naukowo-badawczych i centralnych laboratoriów.
M.P. 1964 nr 44 poz. 211 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 25 czerwca 1964 r. w sprawie jednostek wiodących w planowaniu i realizacji prac naukowo-badawczych.
M.P. 1964 nr 34 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 24 kwietnia 1964 r. w sprawie współpracy organów i jednostek organizacyjnych resortów zdrowia i opieki społecznej oraz rolnictwa w zakresie zwalczania niektórych chorób zakaźnych.
M.P. 1963 nr 86 poz. 416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 30 października 1963 r. w sprawie ramowych wytycznych dotyczących warunków tworzenia instytutów naukowo-badawczych, zakresu działania ich organów, struktury organizacyjnej i organizacji pracy.