Wyszukiwanie

kąpieliska

Liczba znalezionych aktów: 21.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 2499 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku
Dz.U. 2022 poz. 855 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2021 poz. 1751 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku
Dz.U. 2020 poz. 310 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 2206 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku
Dz.U. 2019 poz. 255 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
Dz.U. 2018 poz. 2476 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
Dz.U. 2018 poz. 2268 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2017 poz. 1566 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2016 poz. 2082 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
Dz.U. 2016 poz. 1602 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
Dz.U. 2015 poz. 1672 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
Dz.U. 2015 poz. 1510 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
Dz.U. 2011 nr 91 poz. 527 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1530 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 937 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 1959 nr 55 poz. 326 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie utworzenia funduszu rozwoju kąpieliska morskiego Sopot.
M.P. 1956 nr 37 poz. 439 uchylony wykazem Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 1956 r. w sprawie wprowadzenia koniecznych urządzeń w kąpieliskach zorganizowanych i zapewnienia w nich bezpieczeństwa.
M.P. 1930 nr 157 poz. 240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi od stacji kolejowej w Jastarni do portu w gm. Bór oraz drogi od stacji kolejowej Kolibki - Orłowo do kąpieliska Orłowo w powiecie morskim, w województwie pomorskim