Wyszukiwanie

kamienie szlachetne i ozdobne

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 361 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 359 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1562 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1561 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 126 poz. 1172 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 126 poz. 1171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi oraz przetwórstwa i obrotu metalami nieżelaznymi.
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 8 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu.
Dz.U. 1977 nr 35 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 16 listopada 1977 r. w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu.
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1977 r. w sprawie gospodarowania kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi.
Dz.U. 1975 nr 37 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1975 r. w sprawie gospodarowania kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi.
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 23 stycznia 1971 r. w sprawie zmiany stawek w taryfie celnej przywozowej na metale szlachetne i wyroby z nich, kamienie szlachetne i półszlachetne oraz perły prawdziwe.