Wyszukiwanie

karty wędkarskie

Liczba znalezionych aktów: 12.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1373 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych
Dz.U. 2018 poz. 1476 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym
Dz.U. 2015 poz. 652 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1322 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 750 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym.
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 372 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 602 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 września 1996 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 91 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
M.P. 1968 nr 21 poz. 136 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 maja 1968 r. w sprawie wydawania kart wędkarskich i pozwoleń na sportowy połów ryb wędką.
M.P. 1967 nr 28 poz. 130 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 kwietnia 1967 r. w sprawie wydawania kart wędkarskich i pozwoleń na sportowy połów ryb na wędkę osobom przebywającym na wczasach na terenie niektórych powiatów w województwie olsztyńskim.
M.P. 1966 nr 6 poz. 52 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 lutego 1966 r. w sprawie wydawania pozwoleń na sportowy połów ryb na wędkę i kart wędkarskich osobom przebywającym na wczasach na terenie niektórych powiatów w województwie olsztyńskim.