Wyszukiwanie

kasy rejestrujące

Liczba znalezionych aktów: 87.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2605 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2023 poz. 2268 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
Dz.U. 2023 poz. 1849 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
Dz.U. 2023 poz. 1698 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
Dz.U. 2023 poz. 1470 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2023 poz. 491 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących
Dz.U. 2023 poz. 490 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2022 poz. 2242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2022 poz. 2029 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2022 poz. 1368 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2022 poz. 1252 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
Dz.U. 2022 poz. 761 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
Dz.U. 2022 poz. 724 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2022 poz. 619 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
Dz.U. 2021 poz. 2442 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2021 poz. 1759 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących
Dz.U. 2021 poz. 1753 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii
Dz.U. 2021 poz. 1625 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2021 poz. 1256 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2021 poz. 649 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2020 poz. 2317 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2020 poz. 1059 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
Dz.U. 2020 poz. 965 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
Dz.U. 2020 poz. 957 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
Dz.U. 2020 poz. 732 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2019 poz. 820 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika
Dz.U. 2019 poz. 816 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2019 poz. 675 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2018 poz. 2519 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2018 poz. 1206 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
Dz.U. 2018 poz. 635 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2017 poz. 2454 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2016 poz. 2177 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2016 poz. 1215 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2015 poz. 1498 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2014 poz. 1544 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2013 poz. 1076 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
Dz.U. 2013 poz. 363 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2013 poz. 163 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Dz.U. 2012 poz. 1382 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2012 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 818 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1733 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1694 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 930 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1797 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1510 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1509 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1338 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
Dz.U. 2008 nr 113 poz. 720 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1807 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2007 nr 116 poz. 804 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2006 nr 60 poz. 431 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2006 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2006 nr 51 poz. 375 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2006 nr 28 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2043 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1172 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2005 r. sygn. akt P 11/03
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2706 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2151 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2004 r. sygn. akt K 34/03
Dz.U. 2004 nr 85 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1481 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1480 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 425 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie limitów odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas o zastosowaniu specjalnym
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1971 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 948 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1711 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 691 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1114 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1249 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 598 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 953 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 806 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 608 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 573 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 1993 nr 115 poz. 512 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Dz.U. 1993 nr 115 poz. 511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 427 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 422 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 178 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie zasad i warunków oraz trybu i sposobu odliczania od podatku od towarów i usług kwot wydatkowanych przez podatników przy nabyciu kas rejestrujących.