Wyszukiwanie

kasy zapomogowo-pożyczkowe

Liczba znalezionych aktów: 29.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1666 obowiązujący Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Dz.U. 2016 poz. 1910 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. 2012 poz. 1166 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. 2012 poz. 855 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o komunalnym funduszu pożyczkowo-zapomogowym.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 410 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o związkach komunalnych kas oszczędności.
Dz.U. 1935 nr 41 poz. 279 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o Komisji Likwidacyjnej mienia Kasy Oszczędnościowo-Zapomogowej pracowników Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej oraz o trybie przeprowadzenia likwidacji tej Kasy.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 146 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich kas emerytalnych i przezorności.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1069 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji i ustaleniu statutów gminnych kas wiejskich pożyczkowo-oszczędnościowych.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1001 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1924 r. o zwinięciu wspólnych kas sierocych.
Dz.U. 1921 nr 38 poz. 227 Ustawa z dnia 15 kwietnia 1921 r. o zmianie artykułów 10 i 12 ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 454 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 402 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o zmianie art. 5 punktu a ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 290 Rozporządzenie Rady Ministrów normujące użytkowanie funduszu osadniczego, przeznaczonego do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego na mocy uchwały Sejmowej z dnia 19 grudnia 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 217 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 184 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie tymczasowych zarządów Kas Chorych oraz kontroli szczegółowej nad gospodarką finansową Kas, które otrzymały zaliczki ze Skarbu Państwa na koszty ich organizacji.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 179 Ustawa z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 13 lutego 1920 r. dotyczącej dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
DZ.U. 1920 nr 26 poz. 157 Ustawa z dnia 12 marca 1920 r. w przedmiocie przyznania kredytu 10 miljonów marek na cele urządzenia Kas Chorych w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1920 nr 17 poz. 85 Ustawa z dnia 13 lutego 1920 r. w przedmiocie dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 17 poz. 84 Uchwała Sejmu z dnia 13 lutego 1920 r. uzupełniająca Uchwałę Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 210 uznany za uchylony Dekret o ustawie tymczasowej Kasy Przezorności Pracowników Kolei Państwowych Polskich w b. zaborze rosyjskim.
M.P. 1985 nr 19 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 1 lipca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w uspołecznionych zakładach pracy oraz obowiązków tych zakładów wobec pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
M.P. 1983 nr 19 poz. 110 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 maja 1983 r. w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w uspołecznionych zakładach pracy oraz obowiązków tych zakładów wobec pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
M.P. 1939 nr 78 poz. 176 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Górników w Sosnowcu w II kwartale 1939 r.
M.P. 1938 nr 298 poz. 694 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1938 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Górnikó w Sosnowcu w I kwartale 1939 r.
M.P. 1937 nr 124 poz. 193 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Komunalnych Kas Oszczędności w Poznaniu.
M.P. 1936 nr 145 poz. 257 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1936 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w III kwartale 1936 r.