Wyszukiwanie

kodeks karny

Liczba znalezionych aktów: 188.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 92 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2024 poz. 17 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2023 poz. 1834 obowiązujący Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1304 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
Dz.U. 2023 poz. 1234 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
Dz.U. 2023 poz. 852 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 818 obowiązujący Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 289 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 158 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2023 poz. 31 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
Dz.U. 2022 poz. 2632 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2022 poz. 2600 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2339 obowiązujący Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie
Dz.U. 2022 poz. 2190 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego
Dz.U. 2022 poz. 1855 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1265 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1138 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2021 poz. 2447 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Dz.U. 2021 poz. 2345 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2021 poz. 2234 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2021 poz. 2054 obowiązujący Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1997 obowiązujący Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1249 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Dz.U. 2021 poz. 1023 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 936 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2021 poz. 22 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2020 r. sygn. akt SK 46/19
Dz.U. 2021 poz. 20 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2020 r. sygn. akt SK 26/16
Dz.U. 2020 poz. 1458 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. sygn. akt K 46/15
Dz.U. 2020 poz. 1444 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2020 poz. 1349 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego
Dz.U. 2020 poz. 875 obowiązujący Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2020 poz. 568 obowiązujący Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 218 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Dz.U. 2020 poz. 152 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
Dz.U. 2019 poz. 2128 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2019 poz. 1950 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2019 poz. 1135 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. sygn. akt P 20/17
Dz.U. 2019 poz. 870 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2019 poz. 858 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. sygn. akt K 14/17
Dz.U. 2018 poz. 2077 obowiązujący Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1600 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2018 poz. 1315 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. sygn. akt K 16/16
Dz.U. 2018 poz. 1130 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego
Dz.U. 2018 poz. 1010 obowiązujący Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej
Dz.U. 2018 poz. 957 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 663 obowiązujący Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2018 poz. 452 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2018 poz. 405 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
Dz.U. 2018 poz. 398 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 305 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2018 poz. 20 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2017 poz. 2204 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2017 poz. 1993 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U. 2017 poz. 1817 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym
Dz.U. 2017 poz. 1214 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt P 124/15
Dz.U. 2017 poz. 966 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 952 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Dz.U. 2017 poz. 851 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt SK 3/16
Dz.U. 2017 poz. 773 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2017 poz. 768 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 244 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 2001 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1654 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Dz.U. 2016 poz. 1541 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Dz.U. 2016 poz. 1137 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2016 poz. 904 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U. 2016 poz. 862 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
Dz.U. 2016 poz. 428 obowiązujący Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Dz.U. 2016 poz. 189 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2015 poz. 2183 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1855 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1549 obowiązujący Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Dz.U. 2015 poz. 1528 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt P 37/14
Dz.U. 2015 poz. 1390 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Dz.U. 2015 poz. 1212 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Dz.U. 2015 poz. 845 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 47/13
Dz.U. 2015 poz. 541 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 396 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 234 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2015 r. sygn. akt SK 70/13
Dz.U. 2014 poz. 1785 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt P 29/13
Dz.U. 2014 poz. 1459 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt P 50/13
Dz.U. 2014 poz. 1417 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Dz.U. 2014 poz. 992 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt SK 35/12
Dz.U. 2014 poz. 538 obowiązujący Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 513 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi
Dz.U. 2014 poz. 268 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 65/12
Dz.U. 2013 poz. 1247 obowiązujący Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1165 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1036 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 905 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. sygn. akt SK 9/10
Dz.U. 2013 poz. 849 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2012 poz. 768 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Dz.U. 2012 poz. 611 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1431 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1280 obowiązujący Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1135 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 964 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 879 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2011 r. sygn. akt P 12/09
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 767 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 734 obowiązujący Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 678 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 549 obowiązujący Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 450 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 6/10
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 381 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 245 obowiązujący Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
Dz.U. 2011 nr 24 poz. 130 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2011 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 78 obowiązujący Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1602 obowiązujący Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1474 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1021 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 852 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 25/08
Dz.U. 2010 nr 117 poz. 790 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 52/08
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 626 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 625 obowiązujący Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 229 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 227 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 46 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1589 obowiązujący Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1381 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2009 r. sygn. akt P 4/08
Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1149 obowiązujący Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 665 obowiązujący Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 533 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 11/08
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 531 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt P/08
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1344 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1172 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2008 r. sygn. akt P 32/06
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1080 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2008 r. sygn. akt K 5/07
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 782 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2008 nr 113 poz. 719 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 560 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r. sygn. akt SK 43/05
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1648 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1492 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 10/06
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1409 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r. sygn. akt P 3/06
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U. 2006 nr 96 poz. 667 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1537 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1479 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1363 obowiązujący Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1109 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1047 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1046 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1045 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1044 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 821 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2005 r. sygn. akt SK 44/04
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 757 obowiązujący Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2531 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2426 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1399 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 889 obowiązujący Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 626 obowiązujący Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń
Dz.U. 2004 nr 36 poz. 330 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Brukseli dnia 13 listopada 2000 r.
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1935 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1142 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2003 r. sygn. akt SK 38/01
Dz.U. 2003 nr 111 poz. 1061 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1457 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2002 r. sygn. akt K. 36/00.
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 542 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1272 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2001 r. sygn. akt SK. 8/2000.
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1027 obowiązujący Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 729 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza.
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 680 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. sygn. akt P. 2/99.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom.
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 715 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniająca ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 699 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 554 obowiązujący Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Dz.U. 1939 nr 16 poz. 94 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o zmianie kodeksu karnego wojskowego.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie przystąpienia Węgier do konwencji dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 782 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o amnestji z powodu wprowadzenia z dniem 1 września 1932 r. jednolitego polskiego kodeksu karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 724 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. o sprostowaniu błędów w tekście rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. zawierającego "Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach".
Dz.U. 1932 nr 60 poz. 573 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach.
Dz.U. 1932 nr 60 poz. 571 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny.
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 120 uchylony Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w kodeksie karnym wojskowym.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 662 uchylony Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 lipca 1928 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o kodeksie karnym wojskowym.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie kodeksu karnego wojskowego.
M.P. 2023 poz. 515 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
M.P. 2020 poz. 794 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
M.P. 2020 poz. 647 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. sygn. akt Kp 1/19
M.P. 2018 poz. 342 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
M.P. 2017 poz. 1185 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
M.P. 2014 poz. 182 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Zbrzyznego