Wyszukiwanie

kodeks postępowania cywilnego

Liczba znalezionych aktów: 393.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 863 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2024 poz. 858 obowiązujący Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic"
Dz.U. 2024 poz. 695 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2024 poz. 368 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2024 poz. 357 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie rodzajów urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych w budynku sądu do przeprowadzenia dowodu w ramach posiedzenia zdalnego w postępowaniu cywilnym, sposobu korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia
Dz.U. 2024 poz. 177 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dz.U. 2023 poz. 2116 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2023 r. sygn. akt SK 14/19
Dz.U. 2023 poz. 1860 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1667 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1550 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2023 poz. 1429 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym
Dz.U. 2023 poz. 1338 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2023 poz. 1236 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych
Dz.U. 2023 poz. 852 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 803 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych
Dz.U. 2023 poz. 739 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2023 r. sygn. akt P 5/19
Dz.U. 2023 poz. 614 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 556 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 535 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 452 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych
Dz.U. 2023 poz. 403 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 326 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej
Dz.U. 2023 poz. 309 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2023 poz. 289 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 285 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2023 poz. 152 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym
Dz.U. 2022 poz. 2600 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2436 obowiązujący Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Kodeks spółek handlowych
Dz.U. 2022 poz. 2350 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2022 poz. 2339 obowiązujący Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie
Dz.U. 2022 poz. 2180 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2140 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2127 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
Dz.U. 2022 poz. 1967 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Dz.U. 2022 poz. 1692 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
Dz.U. 2022 poz. 1532 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2022 r. sygn. akt SK 13/20
Dz.U. 2022 poz. 1371 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2022 r. sygn. akt SK 3/20
Dz.U. 2022 poz. 1301 obowiązujący Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
Dz.U. 2022 poz. 1168 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych
Dz.U. 2022 poz. 1098 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2022 poz. 974 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Dz.U. 2022 poz. 830 obowiązujący Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 807 obowiązujący Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 569 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2022 poz. 480 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2022 r. sygn. akt P 10/19
Dz.U. 2022 poz. 366 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2022 poz. 1 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
Dz.U. 2021 poz. 2459 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 2328 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 2324 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
Dz.U. 2021 poz. 2289 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2021 poz. 1805 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2021 poz. 1655 obowiązujący Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1177 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2021 poz. 1176 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych
Dz.U. 2021 poz. 1090 obowiązujący Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 734 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. sygn. akt SK 97/19
Dz.U. 2021 poz. 187 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 154 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2021 poz. 11 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
Dz.U. 2020 poz. 2320 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2020 poz. 2106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
Dz.U. 2020 poz. 1789 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
Dz.U. 2020 poz. 1578 obowiązujący Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 1575 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2020 poz. 1017 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2020 r. sygn. akt P 13/19
Dz.U. 2020 poz. 956 obowiązujący Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 875 obowiązujący Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2020 poz. 819 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2020 poz. 288 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 2406 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2019 r. sygn. akt SK 16/19
Dz.U. 2019 poz. 2217 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 2128 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2019 poz. 2070 obowiązujący Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1818 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
Dz.U. 2019 poz. 1802 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1798 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1769 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Straż Marszałkowską przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1655 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1649 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
Dz.U. 2019 poz. 1495 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1469 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1460 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2019 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 1146 obowiązujący Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2019 poz. 825 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2019 poz. 551 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2019 poz. 538 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2019 poz. 517 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
Dz.U. 2019 poz. 388 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2019 poz. 60 obowiązujący Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2385 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2018 poz. 2367 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 25/16
Dz.U. 2018 poz. 2296 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika
Dz.U. 2018 poz. 2232 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
Dz.U. 2018 poz. 1693 obowiązujący Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1637 obowiązujący Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1629 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U. 2018 poz. 1499 obowiązujący Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1467 obowiązujący Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1363 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2018 r. sygn. akt SK 3/17
Dz.U. 2018 poz. 1360 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2018 poz. 1104 obowiązujący Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1084 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2018 r. sygn. akt SK 15/15
Dz.U. 2018 poz. 1009 obowiązujący Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2018 poz. 1000 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U. 2018 poz. 898 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2018 poz. 771 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Dz.U. 2018 poz. 756 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 730 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2018 poz. 708 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
Dz.U. 2018 poz. 533 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe
Dz.U. 2018 poz. 416 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych
Dz.U. 2018 poz. 398 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 300 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2018 poz. 155 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2018 poz. 5 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2017 poz. 2491 obowiązujący Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
Dz.U. 2017 poz. 2245 obowiązujący Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Dz.U. 2017 poz. 2180 obowiązujący Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1883 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2017 r. sygn. akt SK 31/15
Dz.U. 2017 poz. 1872 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2017 poz. 1727 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2017 r. sygn. akt K 10/17
Dz.U. 2017 poz. 1699 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe
Dz.U. 2017 poz. 1596 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2017 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2017 poz. 1475 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1452 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1385 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji
Dz.U. 2017 poz. 1136 obowiązujący Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2017 poz. 1133 obowiązujący Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Dz.U. 2017 poz. 1086 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury
Dz.U. 2017 poz. 697 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dz.U. 2017 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe
Dz.U. 2017 poz. 187 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2017 poz. 112 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika
Dz.U. 2017 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 67 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
Dz.U. 2016 poz. 2261 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 2201 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2016 r. sygn. akt P 126/15
Dz.U. 2016 poz. 2199 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2016 r. sygn. akt SK 71/13
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1930 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2016 poz. 1874 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 1823 obowiązujący Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Dz.U. 2016 poz. 1822 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2016 poz. 1739 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2016 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi
Dz.U. 2016 poz. 1574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 1431 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
Dz.U. 2016 poz. 1415 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie
Dz.U. 2016 poz. 1358 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1326 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie oddawania zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom
Dz.U. 2016 poz. 1263 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości
Dz.U. 2016 poz. 1246 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 24/15
Dz.U. 2016 poz. 1238 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2016 r. sygn. akt SK 37/14
Dz.U. 2016 poz. 1234 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt SK 67/13
Dz.U. 2016 poz. 1177 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 921 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2016 poz. 786 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym
Dz.U. 2016 poz. 637 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe
Dz.U. 2016 poz. 623 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2016 poz. 437 obowiązujący Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 436 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe
Dz.U. 2016 poz. 435 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych
Dz.U. 2016 poz. 416 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2016 poz. 394 obowiązujący Ustawa z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 269 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2015 poz. 1791 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt SK 9/13
Dz.U. 2015 poz. 1783 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe
Dz.U. 2015 poz. 1776 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych
Dz.U. 2015 poz. 1673 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt SK 63/12
Dz.U. 2015 poz. 1643 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku
Dz.U. 2015 poz. 1635 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1634 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1595 obowiązujący Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
Dz.U. 2015 poz. 1587 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2015 poz. 1567 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1527 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt SK 21/14
Dz.U. 2015 poz. 1505 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
Dz.U. 2015 poz. 1419 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1418 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
Dz.U. 2015 poz. 1311 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1240 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
Dz.U. 2015 poz. 1222 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2015 poz. 1199 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dz.U. 2015 poz. 1137 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1062 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2015 poz. 978 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2015 poz. 723 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2015 poz. 539 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 389 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 359 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2015 poz. 218 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 4 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2014 poz. 1924 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1741 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Dz.U. 2014 poz. 1626 obowiązujący Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1603 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2014 poz. 1585 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym
Dz.U. 2014 poz. 1296 obowiązujący Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2014 poz. 1161 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1092 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
Dz.U. 2014 poz. 1091 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2014 poz. 945 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2014 poz. 894 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2014 poz. 435 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2014 poz. 379 obowiązujący Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 293 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2014 poz. 246 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2014 poz. 217 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2014 poz. 101 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2013 poz. 1513 uchylony Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2013 poz. 1428 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2013 r. sygn. akt SK 14/13
Dz.U. 2013 poz. 1427 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2013 r. sygn. akt SK 14/11
Dz.U. 2013 poz. 1350 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2013 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2013 poz. 880 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2013 poz. 859 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
Dz.U. 2013 poz. 654 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2013 poz. 218 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2013 poz. 142 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 stycznia 2013 r. sygn. akt SK 18/11
Dz.U. 2013 poz. 135 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dz.U. 2012 poz. 1445 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1254 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt SK 20/11
Dz.U. 2012 poz. 1225 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Dz.U. 2012 poz. 1148 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2012 poz. 1104 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 2012 r. sygn. akt SK 4/11
Dz.U. 2012 poz. 942 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych
Dz.U. 2012 poz. 758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2012 poz. 450 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2012 poz. 443 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
Dz.U. 2012 poz. 292 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2012 r. sygn. akt P 39/10
Dz.U. 2012 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2012 poz. 11 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1391 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1381 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1342 obowiązujący Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1046 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 912 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt SK 49/08
Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 854 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2011 nr 138 poz. 807 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2011 nr 138 poz. 806 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 735 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 640 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt P 38/08
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 621 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2011 r. sygn. akt SK 11/09
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 577 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 531 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 482 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 458 obowiązujący Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1435 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt K 13/07
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1418 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt K 19/06
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1307 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1037 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 724 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 38/09
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 684 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 229 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 34 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2010 nr 24 poz. 125 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt SK 10/09
Dz.U. 2010 nr 15 poz. 82 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2010 r. sygn. akt SK 2/09
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 45 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 13 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1833 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1832 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1831 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1830 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1676 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1395 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2009 r. sygn. akt SK 6/09
Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1239 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2009 r. sygn. akt SK 47/07
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1075 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 593 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 592 obowiązujący Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2009 nr 67 poz. 571 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt. SK 28/08
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 486 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt SK 19/08
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 156 obowiązujący Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1571 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1431 obowiązujący Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1400 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2008 r. sygn. akt P 54/07
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1307 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 33/07
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 796 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 20/07
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 793 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2008 nr 120 poz. 779 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. sygn. akt SK 40/07
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 772 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt P 8/07
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 731 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 622 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2008 r. sygn. P 59/07
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 619 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2008 r. sygn. akt P 18/07
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 609 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 367 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 77/06
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 234 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2008 r. sygn. akt SK 89/06
Dz.U. 2008 nr 38 poz. 223 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2008 r. sygn. akt P 49/06
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1845 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt P 39/06
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1703 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2007 r. sygn. akt K 26/05
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 872 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2007 r. sygn. akt SK 1/06
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 858 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2007 r. sygn. SK 29/05
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 831 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 769 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 766 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 731 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 maja 2007 r. sygn. akt SK 68/06
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 662 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 418 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r. sygn. akt SK 3/05
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 58 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2007 r. sygn. akt P 5/05
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1699 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1656 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. sygn. akt SK 19/05
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1463 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2006 r. sygn. akt SK 42/04
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1379 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2006 r. sygn. akt SK 34/06
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1179 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1013 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2006 r. sygn. akt SK 21/04
Dz.U. 2006 nr 119 poz. 819 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2006 r. sygn. akt SK 55/05
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 812 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2006 r. sygn. akt K 53/05
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 586 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2006 r. sygn. akt SK 32/05
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 466 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2006 nr 61 poz. 437 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2006 r. sygn. akt K 11/04
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 288 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych
Dz.U. 2006 nr 6 poz. 42 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 55/04
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1478 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1438 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1239 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1199 obowiązujący Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1024 obowiązujący Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 796 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2005 r. sygn. akt P 6/04
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 215 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lutego 2005 r. sygn. akt SK 62/03
Dz.U. 2005 nr 22 poz. 185 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2005 r. sygn. akt SK 27/03
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 154 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 98 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2504 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2004 r. sygn. akt P 19/03
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2384 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2004 r. sygn. akt SK 1/04
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2356 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2296 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2004 r. sygn. akt SK 23/02
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2091 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2004 r. sygn. akt P 4/04
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1825 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2004 r. sygn. akt P 2/04
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1804 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1783 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 19/02
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1691 obowiązujący Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1264 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 891 obowiązujący Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 871 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 469 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 410 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 marca 2004 r. sygn. akt SK 53/03
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 101 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 26/03
Dz.U. 2004 nr 9 poz. 75 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 10/03
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1121 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2003 r. sygn. akt K 25/01
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1036 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 12/03
Dz.U. 2003 nr 109 poz. 1035 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 5/03
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 943 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2003 r. sygn. akt SK 10/02
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 489 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 468 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2003 r. sygn. akt SK 8/02
Dz.U. 2003 nr 42 poz. 363 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2003 nr 24 poz. 201 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2003 r. sygn. akt SK. 37/01
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1849 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 27/01.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1823 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1102 obowiązujący Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 764 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r. sygn. akt P. 13/01.
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 265 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2002 r. sygn. akt P. 9/01.
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy i asystowania komornikowi przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1069 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1322 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1314 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1193 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1191 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1080 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 uchylony Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 269 obowiązujący Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 532 obowiązujący Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1998 nr 117 poz. 757 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 117 poz. 752 obowiązujący Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze.
Dz.U. 1997 nr 43 poz. 270 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 53 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo lokalowe.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 92 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych.
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464 uchylony Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 318 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 306 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 86 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 82 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 113 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1965 r. o sprostowaniu błędów w ustawie Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 297 obowiązujący Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 489 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1950 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych, 2) w ustawie z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955, 3) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego, 4) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych, 5) w kodeksie postępowania cywilnego (tekst jednolity), 6) w prawie o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity), 7) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. o zmianie prawa o stowarzyszeniach, 8) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów, dotyczących stosunku służbowego i uposażenia etatowych docentów państwowych szkół akademickich, 9) w ustawie z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza, 10) w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1949 r. w sprawie dodatku za wysługę lat, 11) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności, 12) w rozporządzeniu Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 394 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania cywilnego.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 9 marca 1950 r. w sprawie zmiany wysokości niektórych sum pieniężnych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 240 uznany za uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego oraz przepisów wprowadzających prawo małżeńskie majątkowe.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 970 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o wprowadzeniu w życie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczem na obszarze Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz sądów okręgowych w Kielcach, Lublinie, Radomiu i Zamościu.
Dz.U. 1934 nr 2 poz. 5 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1934 r. o wprowadzeniu w życie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczem na obszarze Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz Sądów Grodzkich w Aleksandrowie, Brześciu Kujawskim, Chodczu, Lipnie, Radziejowie i Włocławku.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 461 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1932 nr 93 poz. 802 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. zmieniające niektóre przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego i Przepisów wprowadzających Kodeks Postępowania Cywilnego.
Dz.U. 1930 nr 83 poz. 652 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Postępowania Cywilnego.
Dz.U. 1930 nr 83 poz. 651 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Kodeks Postępowania Cywilnego.