Wyszukiwanie

komitety

Liczba znalezionych aktów: 438.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 607 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2024 poz. 605 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2024 poz. 603 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2024 poz. 590 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2024 poz. 562 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich
Dz.U. 2024 poz. 489 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych
Dz.U. 2023 poz. 2065 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
Dz.U. 2023 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2023 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2023 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2023 poz. 131 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2021 poz. 2299 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2021 poz. 2298 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2021 poz. 2297 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2021 poz. 2296 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2021 poz. 1566 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
Dz.U. 2021 poz. 1106 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych
Dz.U. 2021 poz. 660 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych
Dz.U. 2020 poz. 2084 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich
Dz.U. 2020 poz. 1471 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2020 poz. 1201 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
Dz.U. 2020 poz. 866 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 2030 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
Dz.U. 2019 poz. 1633 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
Dz.U. 2019 poz. 1566 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
Dz.U. 2019 poz. 1491 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości
Dz.U. 2019 poz. 881 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 632 obowiązujący Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji
Dz.U. 2018 poz. 2120 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
Dz.U. 2018 poz. 1343 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
Dz.U. 2018 poz. 1342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
Dz.U. 2018 poz. 1321 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 1282 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 1238 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 1225 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2018 poz. 878 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w domach maklerskich
Dz.U. 2018 poz. 749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
Dz.U. 2017 poz. 2050 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
Dz.U. 2017 poz. 1934 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
Dz.U. 2017 poz. 1772 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów
Dz.U. 2017 poz. 1415 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
Dz.U. 2017 poz. 919 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2017 poz. 738 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2016 poz. 2049 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie komitetu audytu
Dz.U. 2016 poz. 1109 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
Dz.U. 2016 poz. 782 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komitetu audytu
Dz.U. 2015 poz. 1513 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
Dz.U. 2015 poz. 1128 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Dz.U. 2015 poz. 770 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów
Dz.U. 2014 poz. 1946 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Dz.U. 2014 poz. 1429 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich
Dz.U. 2014 poz. 289 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania
Dz.U. 2014 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
Dz.U. 2014 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Dz.U. 2013 poz. 932 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
Dz.U. 2013 poz. 927 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Dz.U. 2012 poz. 1214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Dz.U. 2012 poz. 861 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz współpracy w zakresie obiektów energetyki jądrowej
Dz.U. 2012 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Dz.U. 2011 nr 214 poz. 1268 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
Dz.U. 2011 nr 198 poz. 1173 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
Dz.U. 2011 nr 193 poz. 1144 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze
Dz.U. 2011 nr 154 poz. 917 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1198 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 430 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 429 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1277 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1317 uchylony Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1218 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2008 r. w sprawie podwyższania kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1074 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania
Dz.U. 2008 nr 136 poz. 856 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1107 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1561 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatków na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1560 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1559 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych
Dz.U. 2006 nr 211 poz. 1556 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1127 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1074 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1862 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1446 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1346 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 759 obowiązujący Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2390 uchylony Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2348 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2031 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1917 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1915 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1847 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetów sterujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 177 poz. 1829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności
Dz.U. 2004 nr 110 poz. 1171 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1066 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 528 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 331 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
Dz.U. 2004 nr 25 poz. 219 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1778 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 października 2003 r. w sprawie regulaminu wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1330 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 443 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1128 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych.
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1089 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 173 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1580 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1385 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1112 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 881 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1190 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1008 uchylony Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 793 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 158 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych, zasad udziału w jego posiedzeniach oraz zakresu czynności sekretarza Komitetu.
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 865 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 953 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 118 uchylony Ustawa z dnia 24 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1997 nr 13 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.
Dz.U. 1997 nr 12 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie sposobu finansowania i obsługi organów pomocniczych, opiniodawczo-doradczych wspólnych tworzonych lub powoływanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 116 poz. 555 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1996 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 494 uchylony Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 416 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 85 poz. 388 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i organizacji działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz szczegółowego zakresu spraw wymagających uchwał Komitetu.
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 224 uchylony Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 650 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych i innych jednostek Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości, których pracownicy stają się pracownikami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Głównego Urzędu Miar, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub ich jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 633 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości.
Dz.U. 1993 nr 119 poz. 531 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie wydatków przeznaczonych na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 251 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 247 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar.
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 240 uchylony Ustawa z dnia 12 maja 1993 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491 uchylony Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 76 poz. 334 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę.
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 179 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 55 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 8 poz. 28 uchylony Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych
Dz.U. 1989 nr 25 poz. 135 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 1988 r. w sprawie form współdziałania rodziców i opiekunów ze szkołami i organami nadzorującymi szkoły.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 207 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 191 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1987 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 180 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 179 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 127 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 94 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1984 nr 55 poz. 280 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 181 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1984 nr 7 poz. 31 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przed powodzią.
Dz.U. 1979 nr 2 poz. 7 uchylony Ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
Dz.U. 1978 nr 20 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1978 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Turystyki.
Dz.U. 1978 nr 14 poz. 61 uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1978 r. o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1978 nr 14 poz. 60 uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1978 r. o utworzeniu Głównego Komitetu Turystyki.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 35 uchylony Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna, sporządzona w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. w sprawie ochrony przed powodzią.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach.
Dz.U. 1972 nr 29 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar oraz zasad tworzenia i szczegółowego zakresu działania terenowych urzędów miar.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 82 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 kwietnia 1969 r. w sprawie zakresu działania i organizacji wojewódzkich komitetów ochrony przyrody.
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 310 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie uznania "Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1967 nr 23 poz. 108 uchylony Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 307 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie uznania "Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 40 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o zmianie ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych.
Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16 uchylony Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.
Dz.U. 1952 nr 45 poz. 306 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie uznania za obowiązującą zmiany do polskiej normy ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych.
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 września 1938 r. o Polskim Komitecie Żywnościowym.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 195 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 lutego 1937 r. o Komitetach Ochrony Przyrody.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. o powierzeniu Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwa sądowego interesów masy likwidacyjnej b. Komitetu Floty Narodowej.
Dz.U. 1928 nr 95 poz. 839 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o regulaminie dla Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 636 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych i innych decyzyj, oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych.
Dz.U. 1927 nr 27 poz. 206 uchylony Ustawa z dnia 16 lutego 1927 r. o Komitecie Floty Narodowej.
Dz.U. 1926 nr 108 poz. 633 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 października 1926 r. o utworzeniu Komitetu Obrony Państwa.
Dz.U. 1920 nr 107 poz. 704 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego w przedmiocie regulaminu Komitetów Likwidacyjnych.
Dz.U. 1920 nr 32 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie trybu udzielania pożyczek na pomoc rolną w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1920 nr 32 poz. 187 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1920 r. o "Komitecie Floty Narodowej".
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie utworzenia na obszarze b. zaboru austrjackiego Komitetów Pomocy Rolnej.
Dz.U. 1920 nr 29 poz. 174 uchylony Rozporządzenie wykonawcze Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych do Ustawy z dnia 18 marca 1920 r. w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych na terenie b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 28 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie trybu udzielania pożyczek na pomoc rolną w Województwach: Warszawskiem, Łódzkiem, Kieleckiem, Lubelskiem i Białostockiem.
Dz.U. 1920 nr 27 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie utworzenia na obszarze województwa Warszawskiego, Łódzkiego, Kieleckiego, Lubelskiego i Białostockiego Komitetów Pomocy Rolnej.
Dz.U. 1920 nr 10 poz. 59 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie sprostowania błędów w rozporządzeniu o likwidacji Komitetów niesienia pomocy dla bezrobotnych i powołania do życia powiatowych komisji pomocy dla bezrobotnych.
Dz.U. 1920 nr 4 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie likwidacji Komitetów niesienia pomocy dla bezrobotnych i powołania do życia Powiatowych Komisji pomocy dla bezrobotnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 286 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w przedmiocie regulaminu Komitetu drogowego przy Ministerstwie Robót Publicznych.
M.P. 2024 poz. 372 obowiązujący Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego
M.P. 2024 poz. 348 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.
M.P. 2024 poz. 342 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 kwietnia 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
M.P. 2024 poz. 246 akt jednorazowy Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
M.P. 2024 poz. 211 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju
M.P. 2024 poz. 163 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.
M.P. 2024 poz. 122 obowiązujący Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu
M.P. 2024 poz. 92 obowiązujący Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2024 poz. 80 obowiązujący Uchwała nr 1/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2023 poz. 1067 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmienionych wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027
M.P. 2023 poz. 1025 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2023 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 849 akt jednorazowy Zarządzenie nr 313 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
M.P. 2023 poz. 638 uchylony Zarządzenie nr 251 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych
M.P. 2023 poz. 632 uchylony Zarządzenie nr 244 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 532 uchylony Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 460 uchylony Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 415 obowiązujący Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie Komitetu sterującego programu wieloletniego "Narodowa Rezerwa Amunicyjna"
M.P. 2023 poz. 244 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu
M.P. 2023 poz. 219 Uchwała nr 1/2023 Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 107 obowiązujący Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2023 poz. 2 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 1216 akt jednorazowy Zarządzenie nr 408 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód
M.P. 2022 poz. 944 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027
M.P. 2022 poz. 836 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 266 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju
M.P. 2022 poz. 786 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
M.P. 2022 poz. 583 uchylony Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
M.P. 2022 poz. 272 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu
M.P. 2022 poz. 191 uchylony Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 1203 uchylony Zarządzenie nr 357 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 838 obowiązujący Zarządzenie nr 167 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 824 uchylony Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
M.P. 2021 poz. 767 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu
M.P. 2021 poz. 589 uchylony Zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
M.P. 2021 poz. 327 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 231 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
M.P. 2021 poz. 128 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 117 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 68 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2020 r.
M.P. 2020 poz. 918 uchylony Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych
M.P. 2020 poz. 546 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych i uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 516 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju
M.P. 2020 poz. 401 obowiązujący Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2020 poz. 347 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 265 uchylony Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód
M.P. 2020 poz. 235 uchylony Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
M.P. 2020 poz. 226 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
M.P. 2020 poz. 101 uchylony Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1071 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1058 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2019 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.
M.P. 2019 poz. 853 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 400 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
M.P. 2019 poz. 349 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 262 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 8 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2018-2023
M.P. 2018 poz. 916 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2018 r. zmieniający komunikat o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 882 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2018 poz. 868 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 722 uchylony Zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
M.P. 2018 poz. 709 obowiązujący Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022
M.P. 2018 poz. 705 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
M.P. 2018 poz. 513 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 294 obowiązujący Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2018 poz. 253 uchylony Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód
M.P. 2018 poz. 247 Uchwała nr 1/2017 Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 20 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 1011 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
M.P. 2017 poz. 756 obowiązujący Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2016 poz. 994 obowiązujący Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2016 poz. 892 uchylony Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rozwoju
M.P. 2016 poz. 646 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 379 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
M.P. 2016 poz. 316 uchylony Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel"
M.P. 2016 poz. 258 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
M.P. 2016 poz. 250 uchylony Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rozwoju
M.P. 2016 poz. 220 uchylony Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Komitetu Rozwoju
M.P. 2016 poz. 93 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 stycznia 2016 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59, zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r.
M.P. 2015 poz. 974 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 maja 2015 r. i 24 maja 2015 r.
M.P. 2015 poz. 909 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2015 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 657 uchylony Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel"
M.P. 2015 poz. 293 obowiązujący Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2015 r. o utworzonych komitetach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
M.P. 2015 poz. 38 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonymi na dzień 8 lutego 2015 r.
M.P. 2014 poz. 1133 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych nr 3 Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących komitetów monitorujących
M.P. 2014 poz. 810 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
M.P. 2014 poz. 807 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych w sprawie sposobu zapisu nazwisk i imion kandydatów oraz skrótów nazw komitetów wyborczych na obwieszczeniach i kartach do głosowania
M.P. 2014 poz. 678 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2014 poz. 395 uchylony Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
M.P. 2014 poz. 16 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.
M.P. 2013 poz. 986 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 753 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
M.P. 2013 poz. 357 uchylony Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 150 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2013 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 21 kwietnia 2013 r.
M.P. 2012 poz. 126 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
M.P. 2012 poz. 1 uchylony Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
M.P. 2011 nr 114 poz. 1153 uchylony Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 78 poz. 786 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 57 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 66 poz. 655 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37
M.P. 2011 nr 61 poz. 588 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2011 r. o przyjętych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37
M.P. 2011 nr 53 poz. 564 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie Komitetu Wspomagającego do spraw Prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej
M.P. 2011 nr 50 poz. 554 obowiązujący Uchwała Rady Ministrów nr 97 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
M.P. 2011 nr 50 poz. 553 uchylony Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 99 poz. 1171 uchylony Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 98 poz. 1155 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 2010 r. o przyjętych sprawo-zdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30
M.P. 2010 nr 89 poz. 1032 obowiązujący Uchwała Nr 183 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji nr 2 Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2010 nr 85 poz. 998 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r.
M.P. 2010 nr 72 poz. 921 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 68 poz. 853 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 62 poz. 818 uchylony Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności
M.P. 2010 nr 44 poz. 625 obowiązujący Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zniesienia Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 38 poz. 536 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na senatorów oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
M.P. 2010 nr 37 poz. 519 obowiązujący Uchwała Rady Ministrów nr 63 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2010 nr 35 poz. 500 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 33 poz. 483 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2010 r. o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 9 poz. 80 obowiązujący Uchwała Nr 20 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2010 nr 6 poz. 53 obowiązujący Uchwała Nr 15 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
M.P. 2010 nr 5 poz. 49 uchylony Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 70 poz. 900 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2009 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
M.P. 2009 nr 34 poz. 505 uchylony Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 24 poz. 320 uchylony Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności
M.P. 2009 nr 9 poz. 99 uchylony Zarządzenie Nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2008 nr 86 poz. 759 uchylony Zarządzenie Nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu
M.P. 2008 nr 78 poz. 693 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2008 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r.
M.P. 2008 nr 40 poz. 359 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2008 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
M.P. 2008 nr 38 poz. 338 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2008 nr 26 poz. 258 uchylony Zarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności
M.P. 2008 nr 12 poz. 123 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
M.P. 2007 nr 67 poz. 745 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2007 nr 64 poz. 728 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie komitetów monitorujących
M.P. 2007 nr 57 poz. 646 uchylony Zarządzenie Nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 52 poz. 604 uchylony Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności
M.P. 2007 nr 33 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2006 nr 63 poz. 656 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 63 poz. 655 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2006 nr 33 poz. 359 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w ponowionych czynnościach wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27 w województwie śląskim, przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r.
M.P. 2006 nr 8 poz. 110 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 5 poz. 80 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 70 poz. 968 uchylony Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 51 poz. 709 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2005 nr 48 poz. 664 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Tejkowskiego
M.P. 2005 nr 48 poz. 663 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Leppera
M.P. 2005 nr 46 poz. 640 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Janowskiego
M.P. 2005 nr 46 poz. 639 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Daniela Tomasza Podrzyckiego
M.P. 2005 nr 45 poz. 620 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lipca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
M.P. 2005 nr 45 poz. 619 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Słomki
M.P. 2005 nr 44 poz. 609 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Romualda Rembelskiego
M.P. 2005 nr 43 poz. 602 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 lipca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Henryki Teodory Bochniarz
M.P. 2005 nr 42 poz. 564 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lipca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marii Szyszkowskiej
M.P. 2005 nr 40 poz. 548 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lipca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza
M.P. 2005 nr 40 poz. 547 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lipca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego
M.P. 2005 nr 40 poz. 546 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lipca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Liwiusza IIasza
M.P. 2005 nr 39 poz. 536 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Pyszki
M.P. 2005 nr 38 poz. 519 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego
M.P. 2005 nr 38 poz. 518 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska
M.P. 2005 nr 35 poz. 485 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha
M.P. 2005 nr 31 poz. 454 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 maja 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Religi
M.P. 2005 nr 7 poz. 97 uchylony Zarządzenie Nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 52 poz. 893 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborów
M.P. 2004 nr 45 poz. 785 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 760 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 42 poz. 714 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie powstania pomnika "Macierz-Polonii"
M.P. 2004 nr 34 poz. 603 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 26 poz. 451 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 20 poz. 365 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 14 poz. 223 uchylony Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 10 poz. 158 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2003 nr 42 poz. 635 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2003 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2003 nr 13 poz. 198 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego wyborców
M.P. 2002 nr 41 poz. 641 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wzoru potwierdzenia zgłoszenia i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz zaświadczenia dla męża zaufania i dla zastępcy pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego.
M.P. 2002 nr 33 poz. 518 uchylony Zarządzenie Nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 29 poz. 464 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2002 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu.
M.P. 2002 nr 27 poz. 447 uchylony Zarządzenie Nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 4 poz. 77 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu.
M.P. 2001 nr 29 poz. 497 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców.
M.P. 2001 nr 24 poz. 420 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców.
M.P. 2001 nr 23 poz. 412 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców.
M.P. 2000 nr 25 poz. 530 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2000 r. o zmianie siedziby Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Pawłowskiego.
M.P. 2000 nr 20 poz. 427 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy.
M.P. 2000 nr 20 poz. 426 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
M.P. 2000 nr 20 poz. 425 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Krzaklewskiego.
M.P. 2000 nr 20 poz. 424 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej Andrzeja Leppera.
M.P. 2000 nr 20 poz. 423 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Marka Ciesielczyka.
M.P. 2000 nr 18 poz. 400 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 czerwca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Adama Wileckiego
M.P. 2000 nr 18 poz. 399 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 czerwca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Ikonowicza.
M.P. 2000 nr 18 poz. 398 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego.
M.P. 2000 nr 18 poz. 397 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dariusza Macieja Grabowskiego.
M.P. 1997 nr 50 poz. 482 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 50 poz. 470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komitetu Kinematografii z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania upoważnień do produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów.
M.P. 1996 nr 18 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 18 poz. 222 uznany za uchylony Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 29 poz. 343 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie opłat za udzielanie upoważnień do produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów.
M.P. 1995 nr 18 poz. 222 uznany za uchylony Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 18 poz. 221 uznany za uchylony Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 18 poz. 220 uznany za uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów.
M.P. 1994 nr 35 poz. 297 uchylony Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1994 nr 30 poz. 249 uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1994 nr 23 poz. 192 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do publicznego radia i telewizji publicznej w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 19 czerwca 1994 r.
M.P. 1993 nr 63 poz. 565 uchylony Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1993 nr 60 poz. 549 uchylony Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1993 nr 38 poz. 395 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 35 poz. 250 uchylony Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru.
M.P. 1992 nr 31 poz. 218 uchylony Uchwała Komitetu Kinematografii z dnia 4 września 1992 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania upoważnień do produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów.
M.P. 1992 nr 25 poz. 180 uznany za uchylony Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 25 poz. 179 uchylony Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 25 poz. 178 uchylony Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 9 poz. 62 uchylony Uchwała Nr 21 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zniesienia Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1992 nr 7 poz. 47 uchylony Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1991 nr 13 poz. 87 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.
M.P. 1991 nr 8 poz. 55 uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1991 nr 7 poz. 46 uznany za uchylony Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjnego Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa.
M.P. 1990 nr 40 poz. 315 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1990 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 154 Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1990 nr 35 poz. 283 uchylony Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1990 nr 31 poz. 246 uchylony Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjnego Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa.
M.P. 1989 nr 35 poz. 270 uchylony Uchwała nr 139 Rady Ministrów z dnia 25 września 1989 r. w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjnego Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa.
M.P. 1988 nr 31 poz. 279 uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 17 października 1988 r. w sprawie powołania Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1988 nr 31 poz. 278 uchylony Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 17 października 1988 r. w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1986 nr 7 poz. 49 uchylony wykazem Uchwała nr 26 Rady Ministrów z dnia 8 marca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Młodzieży.
M.P. 1985 nr 43 poz. 282 uchylony Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1983 nr 42 poz. 238 uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1983 nr 39 poz. 227 uchylony Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Dyscypliny Społecznej.
M.P. 1983 nr 31 poz. 166 uznany za uchylony Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1983 r. w sprawie zniesienia Komitetu Gospodarczego Rady Ministrów.
M.P. 1982 nr 26 poz. 237 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1982 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych.
M.P. 1982 nr 23 poz. 194 uchylony wykazem Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Młodzieży.
M.P. 1982 nr 17 poz. 141 uchylony Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1981 nr 26 poz. 226 uchylony wykazem Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 23 września 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie działalności Operacyjnego Sztabu Antykryzysowego.
M.P. 1981 nr 20 poz. 189 uchylony wykazem Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie działalności Operacyjnego Sztabu Antykryzysowego.
M.P. 1981 nr 6 poz. 51 uchylony wykazem Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Związków Zawodowych.
M.P. 1981 nr 6 poz. 49 uchylony Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie powołania Komitetu Gospodarczego Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 28 poz. 158 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1980 nr 5 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
M.P. 1979 nr 17 poz. 103 uchylony Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1979 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1975 nr 38 poz. 224 uchylony Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1542 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie składu osobowego i regulaminu czynności Komitetu do Spraw Wyścigów Konnych.
M.P. 1936 nr 276 poz. 493 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1936 nr 276 poz. 492 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. Domu Handlowego "Friedrich Bayer i S-ka w Moskwie, Fabryka farb" (Spółka Akcyjna "Friedrich Bayer i S-ka w Moskwie"), o podziale sum osiągniętych z likwidacji i o wezwaniu akcjonariuszów do odbioru przypadających im należności
M.P. 1936 nr 276 poz. 491 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. "Żytomierskiego Tow. Wzajemnego Kredytu", o podziale sum osiągniętych z likwidacji i o wezwaniu wierzycieli do odbioru przypadających na ich rzecz należności
M.P. 1931 nr 184 poz. 267 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 184 poz. 266 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 184 poz. 265 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 62 poz. 99 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 20 lutego 1931 r.
M.P. 1930 nr 141 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych
M.P. 1930 nr 29 poz. 49 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Likwidacyjnego do spraw b.rosyjskich osób prawnych