Wyszukiwanie

konsularne prawo

Liczba znalezionych aktów: 245.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1329 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne
Dz.U. 2023 poz. 547 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 199 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne
Dz.U. 2022 poz. 2777 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych
Dz.U. 2022 poz. 1040 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2022 poz. 350 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2021 poz. 823 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne
Dz.U. 2020 poz. 2402 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych
Dz.U. 2020 poz. 703 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2020 poz. 328 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych
Dz.U. 2020 poz. 195 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne
Dz.U. 2020 poz. 33 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 2112 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 października 2019 r. w sprawie egzaminu konsularnego
Dz.U. 2019 poz. 2084 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2019 poz. 1909 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2019 poz. 1687 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo konsularne
Dz.U. 2019 poz. 60 obowiązujący Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2141 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne
Dz.U. 2018 poz. 1192 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2017 poz. 2361 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Dz.U. 2017 poz. 1545 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne
Dz.U. 2017 poz. 858 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 813 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo konsularne
Dz.U. 2017 poz. 132 obowiązujący Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 531 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
Dz.U. 2015 poz. 2291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu konsularnego
Dz.U. 2015 poz. 2238 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 2237 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2015 poz. 1274 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Dz.U. 2015 poz. 389 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2014 poz. 1657 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych
Dz.U. 2014 poz. 1521 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt K 8/14
Dz.U. 2013 poz. 117 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
Dz.U. 2012 poz. 161 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1599 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1367 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 155 poz. 967 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
Dz.U. 2008 nr 155 poz. 966 obowiązujący Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1287 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1735 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1043 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Dz.U. 2006 nr 63 poz. 444 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1823 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1542 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 995 uchylony Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 164 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1400 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach.
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1074 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 475 uchylony Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wydanie wizy repatriacyjnej, wzoru wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej oraz dokumentów wymaganych do jej wydania.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1153 obowiązujący Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kyrgyską, sporządzona w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 712 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 711 obowiązujący Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 532 obowiązujący Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 816 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 815 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzona w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 810 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 799 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 798 uchylony Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.
Dz.U. 1997 nr 114 poz. 739 uchylony Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1997 nr 33 poz. 197 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzona w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 252 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 39 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 688 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 687 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 600 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 510 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 463 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych, określenia rzeczy podlegających zastrzeżeniu nieodstępowania oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych krajowych i zagranicznych osób fizycznych.
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 382 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzonej w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 381 obowiązujący Europejska konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Laotańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, sporządzonej w Vientiane w dniu 23 listopada 1983 r.
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 240 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Laotańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, sporządzona w Vientiane w dniu 23 listopada 1983 r.
Dz.U. 1995 nr 31 poz. 158 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 120 uchylony Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach.
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 743 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie legitymacji wydawanych członkom misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych w Polsce oraz innym osobom z nimi zrównanym na podstawie ustaw, umów i powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzonej w Warszawie dnia 8 września 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 248 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzona w Warszawie dnia 8 września 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 50 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 4 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, sporządzonej w Warszawie dnia 2 marca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 50 poz. 197 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, sporządzona w Warszawie dnia 2 marca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 30 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Wilnie dnia 13 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 30 poz. 108 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Wilnie dnia 13 stycznia 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 29 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią, sporządzonej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 29 poz. 104 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią, sporządzona w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 64 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1993 nr 112 poz. 495 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisanej w Warszawie dnia 17 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 112 poz. 494 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisana w Warszawie dnia 17 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.
Dz.U. 1991 nr 29 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1991 r. w sprawie określania stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Kampuczy, podpisanej w Warszawie dnia 23 lipca 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 372 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Kampuczy podpisana w Warszawie dnia 23 lipca 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką, podpisanej w Ankarze dnia 5 czerwca 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 303 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką, podpisana w Ankarze dnia 5 czerwca 1987 r.
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską, podpisanej w Tunisie dnia 6 marca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 194 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską, podpisana w Tunisie dnia 6 marca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 37 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, podpisanej w Warszawie dnia 14 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 37 poz. 183 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, podpisana w Warszawie dnia 14 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia.
Dz.U. 1986 nr 14 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1981 r.
Dz.U. 1986 nr 14 poz. 82 obowiązujący Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisana w Warszawie dnia 10 kwietnia 1981 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijska Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną, podpisanej w Trypolisie dnia 16 czerwca 1982 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 307 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną podpisana w Trypolisie dnia 16 czerwca 1982 r.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 16 sierpnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1985 nr 41 poz. 199 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Demokratyczną Republiką Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 11 czerwca 1984 r.
Dz.U. 1985 nr 41 poz. 198 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Demokratyczną Republiką Afganistanu, podpisana w Kabulu dnia 11 czerwca 1984 r.
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie trybu, zasad i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania za granicą w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania za granicą.
Dz.U. 1985 nr 16 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisanej w Algierze dnia 4 grudnia 1983 r.
Dz.U. 1985 nr 16 poz. 67 obowiązujący Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisana w Algierze dnia 4 grudnia 1983 r.
Dz.U. 1985 nr 8 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, podpisanej w Pekinie dnia 14 lipca 1984 r.
Dz.U. 1985 nr 8 poz. 24 obowiązujący Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej podpisana w Pekinie dnia 14 lipca 1984 r.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1984 nr 48 poz. 250 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypryjskiej, podpisanej w Nikozji dnia 3 lipca 1980 r.
Dz.U. 1984 nr 48 poz. 249 obowiązujący Konwencja Konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypryjskiej, podpisana w Nikozji dnia 3 lipca 1980 r.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 172 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1984 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Związkową Radą Wykonawczą Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 48 obowiązujący Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Związkową Radą Wykonawczą Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 2 grudnia 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 34 uchylony Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 grudnia 1983 r. w sprawie opłat konsularnych.
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1983 nr 54 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisanej w Warszawie dnia 3 sierpnia 1982 r.
Dz.U. 1983 nr 54 poz. 239 obowiązujący Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisana w Warszawie dnia 3 sierpnia 1983 r.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 90 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisanej w Bagdadzie dnia 16 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 194 obowiązujący Konwencja Konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisana w Bagdadzie dnia 16 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1982 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1982 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 98 obowiązujący Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisanej w Hanoi dnia 27 września 1979 r.
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 76 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisana w Hanoi dnia 27 września 1979 r.
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 17 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1979 nr 12 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką, podpisanej w Warszawie dnia 30 sierpnia 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 12 poz. 82 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką, podpisana w Warszawie dnia 30 sierpnia 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r., zmieniającego Konwencję konsularną między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzoną w Londynie dnia 23 lutego 1967 r.
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 91 obowiązujący Protokół zmieniający Konwencję konsularną między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzoną w Londynie dnia 23 lutego 1967 r., sporządzony w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r.
Dz.U. 1978 nr 6 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lutego 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1977 nr 19 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską, podpisanej w Paryżu dnia 20 lutego 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 19 poz. 76 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską, podpisana w Paryżu dnia 20 lutego 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską, podpisanej w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 35 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską podpisana w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1976 nr 20 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 1976 r. w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 234 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U. 1975 nr 24 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii, podpisanej w Wiedniu dnia 2 października 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 24 poz. 131 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii, podpisana w Wiedniu dnia 2 października 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby, podpisanej w Hawanie dnia 12 maja 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 111 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby, podpisana w Hawanie dnia 12 maja 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1974 nr 15 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii, podpisanej w Bukareszcie dnia 24 marca 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 15 poz. 87 uchylony Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii, podpisana w Bukareszcie dnia 24 marca 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 28 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 5 czerwca 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 23 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanej w Ułan Bator dnia 31 maja 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 22 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisana w Ułan Bator dnia 31 maja 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii, podpisanej w Warszawie dnia 11 lutego 1972 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 18 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii, podpisana w Warszawie dnia 11 lutego 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 31 maja 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 173 obowiązujący Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 31 maja 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 24 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 10 listopada 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 24 poz. 138 uchylony Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 10 listopada 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, podpisanej w Warszawie dnia 9 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 108 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, podpisana w Warszawie dnia 9 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii, podpisanej w Helsinkach dnia 2 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 11 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii, podpisana w Helsinkach dnia 2 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 361 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisanej w Berlinie dnia 25 lutego 1972 r.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 360 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisana w Berlinie w dniu 25 lutego 1972 r.
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, sporządzonej w Warszawie dnia 27 maja 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 106 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, sporządzona w Warszawie dnia 27 maja 1971 r.
Dz.U. 1971 nr 28 poz. 261 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę o paszportach.
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 193 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzonej w Londynie dnia 23 lutego 1967 r.
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 192 obowiązujący Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzona w Londynie dnia 23 lutego 1967 r.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1967 nr 17 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 240 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu zwracania się przez sądy i państwowe biura notarialne o udzielenie pomocy prawnej w międzynarodowym postępowaniu cywilnym.
Dz.U. 1965 nr 29 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 28 października 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 29 poz. 195 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republikę Ludową podpisana w Warszawie dnia 28 października 1964 r.
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 297 obowiązujący Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1964 r. w sprawie legitymacji wydawanych szefom i pracownikom przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innym osobom z nimi zrównanym.
Dz.U. 1964 nr 9 poz. 60 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U. 1963 nr 37 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńska Republiką Ludową, podpisanej w Bukareszcie dnia 5 października 1962 r.
Dz.U. 1963 nr 37 poz. 212 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową, podpisana w Bukareszcie dnia 5 października 1962 r.
Dz.U. 1963 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 19 września 1961 r.
Dz.U. 1963 nr 2 poz. 11 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 19 września 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 49 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 46 uznany za uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1961 nr 15 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 17 maja 1960 r.
Dz.U. 1961 nr 15 poz. 82 uchylony Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką, podpisana w Pradze dnia 17 maja 1960 r.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 419 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 20 maja 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 418 uchylony Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 20 maja 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 51 poz. 312 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisanej w Belgradzie dnia 17 listopada 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 51 poz. 311 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 17 listopada 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.
Dz.U. 1959 nr 7 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1957 r.
Dz.U. 1959 nr 7 poz. 38 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 358 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o zmianie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 145 uchylony Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 189 uchylony Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1955 nr 25 poz. 151 uchylony Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 310 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 marca 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 15 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 101 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier z dnia 24 kwietnia 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 100 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisana w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 318 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisanej w Rzymie dnia 10 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 317 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisana w Rzymie dnia 10 lipca 1935 r.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 364 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 845 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisana w Belgradzie dnia 6 marca 1927 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 544 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 lipca 1931 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 482 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Polską a Rumunją, podpisana w Bukareszcie, dnia 17 grudnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 269 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanej w Białogrodzie dnia 6 marca 1927 r.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 268 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej pomiędzy Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Bukareszcie dnia 17 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 267 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej pomiędzy Polską a Belgją, podpisanej w Brukseli dnia 12 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1926 nr 35 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanej w Moskwie dnia 18 lipca 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 35 poz. 210 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisana w Moskwie dnia 18 lipca 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 26 poz. 156 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1926 r. w sprawie ratyfikacji dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, podpisanej w Tallinie dnia 11 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 26 poz. 155 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską a Estonją podpisana w Tallinie dnia 11 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 5 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 2 stycznia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisanej w Rydze dnia 3 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 5 poz. 26 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna pomiędzy Polską a Łotwą, podpisana w Rydze dnia 3 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 434 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, podpisanej w Tallinie (Rewlu) dnia 11 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 993 Ustawa z dnia 3 grudnia 1924 r. o zwolnieniu od podatków i opłat publicznych, państwowych i samorządowych osób, korzystających z prawa eksterytorjalności, oraz szefów zawodowych przedstawicielstw konsularnych państw obcych w Polsce.
Dz.U. 1924 nr 103 poz. 944 uchylony Ustawa z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach konsulów.
M.P. 2019 poz. 18 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r.
M.P. 1997 nr 52 poz. 491 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 46 poz. 453 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 29 poz. 274 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie obwodu głosowania za granicą utworzonego dodatkowo dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 273 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 272 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie obwodu głosowania za granicą utworzonego dodatkowo dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 28 poz. 264 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 27 poz. 257 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.
M.P. 1997 nr 27 poz. 254 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie obwodów głosowania za granicą utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 6 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1993 nr 44 poz. 438 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 19 września 1993 r.
M.P. 1993 nr 40 poz. 408 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 40 poz. 407 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 19 września 1993 r.
M.P. 1993 nr 39 poz. 404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 1993 r. w sprawie określenia rodzaju dokumentów, na których podstawie dopuszcza się udział w głosowaniu za granicą obywateli polskich stale tam zamieszkujących, i sposobu weryfikacji tych dokumentów przez konsula.
M.P. 1993 nr 38 poz. 394 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 24 poz. 242 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym i członkom ich personelu oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.
M.P. 1993 nr 21 poz. 229 obowiązujący Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1989 nr 6 poz. 64 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 10 lutego 1989 r. w sprawie korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne.
M.P. 1986 nr 13 poz. 93 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 kwietnia 1986 r. w sprawie konsulów honorowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 35 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed konsulem.
M.P. 1985 nr 23 poz. 177 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie funkcji konsulów w zakresie rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a państwem przyjmującym.