Wyszukiwanie

konsultacje społeczne

Liczba znalezionych aktów: 18.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 56 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1991 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 30 września 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 505 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 181 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania gospodarki narodowej.
Dz.U. 1987 nr 28 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania referendum.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych i referendum.
M.P. 2011 nr 59 poz. 579 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej
M.P. 2011 nr 58 poz. 578 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
M.P. 2011 nr 56 poz. 567 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker
M.P. 2011 nr 55 poz. 566 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
M.P. 2011 nr 52 poz. 561 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
M.P. 2011 nr 51 poz. 560 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
M.P. 2011 nr 49 poz. 549 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
M.P. 2011 nr 40 poz. 451 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
M.P. 2011 nr 38 poz. 425 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
M.P. 2011 nr 37 poz. 424 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft
M.P. 1991 nr 13 poz. 83 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie założeń polityki gospodarczo-społecznej na rok 1991.
M.P. 1991 nr 5 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowej konsultacji społecznej.
M.P. 1982 nr 23 poz. 198 uchylony Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej.