Wyszukiwanie

kosmonautyka

Liczba znalezionych aktów: 27.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 1957 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej
Dz.U. 2014 poz. 1533 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej
Dz.U. 2012 poz. 1245 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1443 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", przyjęty podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1442 obowiązujący Protokół o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", przyjęty podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzonej w Moskwie dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 27 obowiązujący Konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzona w Moskwie dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 23 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, otwartej do podpisania w Nowym Jorku dnia 14 stycznia 1975 r.
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 22 obowiązujący Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, otwarta do podpisania w Nowym Jorku dnia 14 stycznia 1975 r.
Dz.U. 1978 nr 18 poz. 80 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1978 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Dz.U. 1978 nr 1 poz. 3 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru i Belgii oraz potwierdzenia przez Wspólnotę Bahamów uczestnictwa w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzonego w Moskwie dnia 13 lipca 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 135 obowiązujący Porozumienie o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzone w Moskwie dnia 13 lipca 1976 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1973 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 154 obowiązujący Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 110 obowiązujący Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 82 obowiązujący Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzony w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1963 nr 52 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1963 nr 52 poz. 288 obowiązujący Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą sporządzony w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
M.P. 2018 poz. 1020 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, podpisanym we Frascati dnia 12 marca 2018 r. oraz w Warszawie dnia 29 marca 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1019 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, podpisane we Frascati dnia 12 marca 2018 r. oraz w Warszawie dnia 29 marca 2018 r.
M.P. 2017 poz. 203 obowiązujący Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej
M.P. 1978 nr 25 poz. 88 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1978 r. w sprawie tytułu honorowego "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".