Wyszukiwanie

księgi handlowe i podatkowe

Liczba znalezionych aktów: 25.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1133 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane
Dz.U. 2023 poz. 231 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane
Dz.U. 2018 poz. 768 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane
Dz.U. 2015 poz. 1649 obowiązujący Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych i ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 81 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 414 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1951 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 618 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o bilansowaniu w złotych na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 337 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 20 kwietnia 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 412 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie prowadzenia, badania i oceny ksiąg handlowych dla celów państwowego podatku przemysłowego.
Dz.U. 1927 nr 103 poz. 897 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1924 r. o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
M.P. 1988 nr 36 poz. 339 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1988 r. w sprawie określenia wysokości obrotu, norm niektórych wynagrodzeń uznawanych za koszty uzyskania przychodów oraz kwot obrotów, których przekroczenie powoduje obowiązek zaprowadzenia ksiąg handlowych.
M.P. 1987 nr 38 poz. 346 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1987 r. w sprawie określenia kwot obrotów, których przekroczenie powoduje obowiązek zaprowadzenia ksiąg handlowych lub kontroli ilościowej przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1524 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1951 r. w sprawie ustalenia wzoru księgi podatkowej nr 12 dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki.