Wyszukiwanie

księgi wieczyste i hipoteka

Liczba znalezionych aktów: 496.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 695 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2024 poz. 478 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dz.U. 2024 poz. 102 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe
Dz.U. 2023 poz. 2426 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2023 poz. 2047 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach
Dz.U. 2023 poz. 1984 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2023 poz. 1751 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach
Dz.U. 2023 poz. 1552 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2023 poz. 634 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych
Dz.U. 2023 poz. 614 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 527 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dz.U. 2023 poz. 152 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym
Dz.U. 2023 poz. 146 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2023 poz. 110 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Dz.U. 2022 poz. 2743 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe
Dz.U. 2022 poz. 2185 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2022 poz. 1846 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
Dz.U. 2022 poz. 1826 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Dz.U. 2022 poz. 1728 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2022 poz. 1412 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności
Dz.U. 2022 poz. 1374 obowiązujący Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych
Dz.U. 2022 poz. 872 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 687 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach
Dz.U. 2022 poz. 592 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe
Dz.U. 2022 poz. 158 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym
Dz.U. 2022 poz. 32 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych
Dz.U. 2021 poz. 2204 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe
Dz.U. 2021 poz. 1978 obowiązujący Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1741 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach
Dz.U. 2021 poz. 1553 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dz.U. 2021 poz. 1550 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2021 poz. 1375 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2021 poz. 1177 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2021 poz. 1138 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego
Dz.U. 2021 poz. 570 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dz.U. 2021 poz. 533 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2020 poz. 2249 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dz.U. 2020 poz. 2216 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
Dz.U. 2020 poz. 1910 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2020 poz. 1814 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach
Dz.U. 2020 poz. 1529 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dz.U. 2020 poz. 1136 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego
Dz.U. 2020 poz. 1040 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dz.U. 2020 poz. 532 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2019 poz. 2558 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2019 poz. 2514 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego
Dz.U. 2019 poz. 2222 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dz.U. 2019 poz. 2220 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2019 poz. 2204 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2019 poz. 1928 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2019 poz. 1772 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2019 poz. 1614 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego
Dz.U. 2019 poz. 1309 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 980 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2019 r. sygn. akt SK 31/17
Dz.U. 2019 poz. 737 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2018 poz. 2319 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
Dz.U. 2018 poz. 1916 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2018 poz. 1009 obowiązujący Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2018 poz. 908 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2018 poz. 106 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1914 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego
Dz.U. 2017 poz. 1715 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym
Dz.U. 2017 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2017 poz. 1504 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dz.U. 2017 poz. 1500 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2017 poz. 1116 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Dz.U. 2017 poz. 1068 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach
Dz.U. 2017 poz. 1007 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2017 poz. 624 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2017 poz. 354 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
Dz.U. 2016 poz. 2261 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 1159 obowiązujący Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2016 poz. 790 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2016 poz. 786 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym
Dz.U. 2016 poz. 746 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2016 poz. 463 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2016 poz. 418 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2016 poz. 417 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
Dz.U. 2016 poz. 415 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
Dz.U. 2016 poz. 410 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dz.U. 2016 poz. 350 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2016 poz. 312 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dz.U. 2016 poz. 292 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Dz.U. 2015 poz. 2316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2015 poz. 2163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
Dz.U. 2015 poz. 2128 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2015 poz. 2127 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2015 poz. 2097 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2015 poz. 1646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
Dz.U. 2015 poz. 1645 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
Dz.U. 2015 poz. 1614 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2015 poz. 1613 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2015 poz. 1596 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2015 poz. 1040 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Dz.U. 2015 poz. 978 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2015 poz. 238 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
Dz.U. 2015 poz. 218 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 43 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2014 poz. 1698 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2014 poz. 1696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2014 poz. 1684 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2014 poz. 1585 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym
Dz.U. 2014 poz. 1400 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2014 poz. 1399 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2014 poz. 1398 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2014 poz. 791 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Dz.U. 2014 poz. 700 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2013 poz. 1641 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2013 poz. 1474 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Dz.U. 2013 poz. 1412 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych
Dz.U. 2013 poz. 1411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2013 poz. 1407 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Dz.U. 2013 poz. 1397 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawach
Dz.U. 2013 poz. 1396 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi
Dz.U. 2013 poz. 1395 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta
Dz.U. 2013 poz. 1394 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2013 poz. 1222 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2013 poz. 941 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2013 poz. 830 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2013 poz. 758 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2013 poz. 707 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2013 poz. 695 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2013 poz. 224 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2012 poz. 1460 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2012 poz. 1347 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2012 poz. 1345 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2012 poz. 1344 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2012 poz. 1341 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2012 poz. 1056 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 września 2012 r. w sprawie uzupełnienia i uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego dla obszaru całego kraju
Dz.U. 2012 poz. 840 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2012 poz. 827 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. sygn. akt P 15/12
Dz.U. 2012 poz. 83 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Dz.U. 2012 poz. 61 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2012 poz. 55 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1695 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1624 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1618 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 462 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 338 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1716 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1715 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1695 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1642 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 779 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1075 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 854 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 851 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 850 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 849 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 552 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2009 r. sygn. akt SK 55/08
Dz.U. 2009 nr 29 poz. 189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2009 nr 29 poz. 188 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1660 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1609 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1607 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1580 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1525 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 68/07
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1520 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2008 nr 133 poz. 847 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 733 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 731 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 143 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1881 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1880 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1879 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1790 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1770 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1365 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1279 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2007 r. sygn. akt SK 4/06
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 872 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2007 r. sygn. akt SK 1/06
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 377 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 375 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 336 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1751 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 599 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania w sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 355 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 354 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 353 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2022 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1459 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1372 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej
Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1011 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 946 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 558 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 501 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2005 r. sygn. akt SK 24/04
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2182 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2181 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1804 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1785 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt SK 57/03
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1560 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1485 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1329 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 372 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2168 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2025 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1721 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1575 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1574 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1573 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1572 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1571 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1570 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1528 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1527 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1350 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1116 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1050 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie utrwalania treści wpisów w księgach wieczystych
Dz.U. 2003 nr 42 poz. 363 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2064 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1637 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1448 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002 nr 95 poz. 843 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 415 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1368 obowiązujący Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1361 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1196 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1189 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1123 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1122 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1011 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 985 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 674 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 635 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 603 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 2001 nr 39 poz. 459 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1263 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 910 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 855 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 616 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 629 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1258 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 428 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 813 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1997 nr 117 poz. 752 obowiązujący Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze.
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 753 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 707 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 499 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 39 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 486 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 479 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 93 poz. 464 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 426 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 57 poz. 299 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 37 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1995 nr 31 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu przejściowego wykupienia w 1995 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu.
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia notariusza oraz wysokości wpisów sądowych za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 711 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 709 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 567 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 499 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 r. w sprawie trybu przeliczeń na nową jednostkę pieniężną wartości pieniężnych ujętych w księgach wieczystych oraz w rejestrach prowadzonych przez sądy.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 324 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.
Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 440 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1992 nr 33 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnienia od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, gwarancji i poręczeń.
Dz.U. 1992 nr 29 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo lokalowe.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.
Dz.U. 1991 nr 53 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 147 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.
Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 92 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 537 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464 uchylony Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1989 nr 71 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 349 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 348 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 298 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 141 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg.
Dz.U. 1986 nr 22 poz. 112 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących usługi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 80 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1980 nr 2 poz. 4 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1978 r. w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustaleniu obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 31 uchylony Dekret z dnia 12 marca 1977 r. o zmianie ustawy Kodeks morski.
Dz.U. 1975 nr 19 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 245 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Pruszkowie prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Stalowej Woli i Tarnobrzegu prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Żarach prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 lutego 1974 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie praw rzeczowych ograniczonych i innych obciążeń nieruchomości włączonych do terenów budowlanych w miastach.
Dz.U. 1973 nr 48 poz. 282 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.
Dz.U. 1973 nr 46 poz. 273 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1973 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Gdańsku prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1973 nr 24 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1973 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 121 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r w sprawie zmiany rozporządzenia o postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 40 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1973 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Nidzicy prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1972 nr 35 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie trybu ustalania, rozgraniczania i podziału terenów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze miast i osiedli.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 192 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Dębnie i Gryficach prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Kraśniku prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 315 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Lublinie prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 250 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Świnoujściu prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Radziejowie Kujawskim prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 59 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Skarżysku-Kamiennej i w Staszowie prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1970 nr 7 poz. 57 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 33 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1970 r. w sprawie określenia miejscowości, na których obszarze księgi wieczyste utraciły moc prawną.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły moc prawną.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzorów odznak tych medali i sposobu ich noszenia.
Dz.U. 1969 nr 8 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 249 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków.
Dz.U. 1968 nr 17 poz. 109 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1968 r. w sprawie trybu dokonywania w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych.
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 65 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych.
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 52 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 13 uchylony Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1965 nr 50 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1965 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 168 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 24 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły moc prawną.
Dz.U. 1962 nr 46 poz. 226 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów.
Dz.U. 1962 nr 44 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1962 r. w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone.
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 169 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. zmieniająca dekret o wymianie gruntów.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 252 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1961 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów oraz rejestrów handlowych i innych przez Sąd Powiatowy w Sokółce.
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1961 r. w sprawie zmiany przepisów o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 67 obowiązujący Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1959 nr 27 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków mieszkalnych.
Dz.U. 1959 nr 24 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1959 r. w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości na pokrycie niektórych zaległych zobowiązań wobec Państwa.
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 72 obowiązujący Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o umorzeniu niektórych długów i ciężarów.
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 71 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 32 uchylony Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków.
Dz.U. 1954 nr 26 poz. 105 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1954 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 156 obowiązujący Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych i właściwych rejestrach przejścia na własność Skarbu Państwa majątku zniesionych izb przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych przeliczenia wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1949 nr 48 poz. 367 uznany za uchylony Dekret z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 125 obowiązujący Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 410 obowiązujący Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1947 r. w sprawie czasowego zawieszenia niektórych przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r. i o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów.
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 kwietnia 1947 r. w sprawie przekazania starostom czynności, dotyczących wpisywania w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 192 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w przepisach ogólnych prawa cywilnego, 2) w dekrecie z dnia 23 stycznia 1947 r. o opłatach sądowych w sprawach karnych, 3) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych, 4) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej, 5) w dekrecie z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 6) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych, 7) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r., 8) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów, 9) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa art. 3, 15, 58 ust. 3, 59, 60 ust. 3, 117, 120, 148 ust. 1, 161 ust. 2 i 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 144 akt jednorazowy Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w czasie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 25 obowiązujący Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o wpisywaniu po dniu 31 grudnia 1946 r. w księgach hipotecznych (gruntowych, wieczystych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 19 obowiązujący Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o rejestracji i umarzaniu listów hipotecznych, listów długów gruntowych i rentowych, wydanych przed dniem 1 września 1939 r.
Dz.U. 1946 nr 66 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 39 poz. 235 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1946 r. o sposobie oznaczania w księdze hipotecznej (gruntowej) nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej i o sposobie składania i przechowywania w sądzie wniosków oraz dokumentów dotyczących takich nieruchomości.
Dz.U. 1946 nr 39 poz. 233 obowiązujący Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
Dz.U. 1946 nr 37 poz. 227 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o zwolnieniu od opłat sądowych i hipotecznych w związku z naprawą budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny.
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 123 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych na obszarze Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 116 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 151 akt jednorazowy Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wzorach wyciągów z akt stanu cywilnego przeznaczonych dla celów pierwiastkowej regulacji hipotecznej.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 303 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o ujawnianiu w księgach hipotecznych własności gruntów pounickich.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1938 r. w sprawie oznaczenia listów zastawnych i ich kursów przy spłacie niektórych wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 276 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o opłatach stemplowych i sądowych, związanych z przeniesieniem własności nieruchomości.
Dz.U. 1938 nr 31 poz. 274 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1938 r. o zmianie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 255 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1938 r. o postępowaniu uproszczonym przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku z przebudową ustroju rolnego lub spłatami rodzinnymi.
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 241 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach przy regulacji hipotecznej.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 223 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o mieniu byłych niemieckich osób prawnych prawa publicznego, których obszar działania został przecięty granicą państwową.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 90 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie ustalenia stosunku rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych do przepisów innych ustaw i rozporządzeń.
Dz.U. 1938 nr 9 poz. 54 Ustawa z dnia 5 lutego 1938 r. o spłacie niektórych wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1937 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego we Włodzimierzu.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o przenoszeniu książek hipotecznych.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1936 r. w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie do wydziału hipotecznego przy Sądzie Okręgowym w Płocku.
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 388 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie ustalenia stosunku rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych do przepisów innych ustaw i rozporządzeń.
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 333 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1936 r. o zmianie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 91 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1936 r. w sprawie wnoszenia do ksiąg hipotecznych wpisów w walutach zagranicznych.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 543 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. w sprawie wierzytelności hipotecznych i listów zastawnych towarzystw kredytowych miejskich.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 542 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o zmianie ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 października 1935 r. o kosztach, związanych z uregulowaniem stanu hipotecznego lub prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców.
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 448 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 197 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o ustaleniu listy związków rewizyjnych, zrzeszających spółdzielnie kredytowe, których wierzytelności nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych oraz przepisom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 853 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1934 r. o sposobie ujawniania w księgach hipotecznych prawa odrębnej własności lokali i innych praw rzeczowych na tych lokalach.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 845 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 584 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. w sprawie ksiąg pisarzy hipotecznych, urzędujących na obszarach, gdzie obowiązują przepisy hipoteczne z roku 1818 i 1825.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1934 r. o powierzeniu powiatowemu wydziałowi hipotecznemu przy Sądzie Grodzkim w Słonimie prowadzenia ksiąg hipotecznych dla okręgu Sądu Grodzkiego w Dereczynie.
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1934 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Słoninie.
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1934 r. o zawieszeniu mocy obowiązującej niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie statystyki zmian własności i obciążeń hipotecznych.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 729 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1933 r. o zmianie w zakresie spraw hipotecznych granic okręgów sądów grodzkich w Międzyrzecu, Białej Podlaskiej i Siedlcach w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie zmiany taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 420 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1933 r. w sprawie zmiany instrukcji dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich.
Dz.U. 1933 nr 42 poz. 332 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1933 r. o ustaleniu list związków rewizyjnych, zrzeszających spółdzielnie kredytowe, których wierzytelności nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych oraz nie mogą być przedmiotem postępowania przed urzędami rozjemczemi, przewidzianemi ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 314 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1933 r. w sprawie wykonania konwersji wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje, oraz konwersji tych listów zastawnych i obligacyj.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 252 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o uregulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, oddanych w toku parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 213 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 166 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. o uproszczeniach, stosowanych przy regulacji hipotek parcelowanych gruntów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 17 poz. 111 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości państwowych, będących w zarządzie państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1933 nr 11 poz. 76 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1933 r. o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie grodzkim w Bielsku Podlaskim w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 857 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1932 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Baranowiczach.
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 714 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości państwowych, będących w zarządzie przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 619 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1932 r. - Instrukcja dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich.
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 618 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o hipotekach powiatowych w województwach wschodnich.
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1932 r. o uproszczonem załatwianiu podań hipotecznych i wniosków o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu wezwawczem na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 304 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o zezwoleniu na obciążenie hipoteczne nieruchomości fundacji "Zakłady Kórnickie".
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 95 Ustawa z dnia 13 lutego 1932 r. o ujawnianiu hipotecznem zezwoleń na parcelację gruntów.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 273 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczonych.
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu w sprawie uregulowania stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisanego wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 110 wygaśnięcie aktu Układ polsko-niemiecki w sprawie uregulowania stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisany w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 659 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. o zezwoleniu na zabezpieczenie na hipotece Ordynacji Zamoyskiej wpisu kaucyjnego.
Dz.U. 1929 nr 67 poz. 516 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o uregulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, oddanych w toku parcelacji w posiadanie nabywców, na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1929 nr 28 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1929 r. o przeniesieniu siedziby wydziału hipotecznego przy sądzie grodzkim w Aleksandrowie Kujawskim z Nieszawy do Aleksandrowa Kujawskiego.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 901 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1928 r. o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Białej Podlaskiej.
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 512 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1928 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniach Prezydenta Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów hipotecznych obowiązujących na obszarach, na których obowiązuje rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 31 sierpnia 1919 r. dotyczące wprowadzenia ustroju hipotecznego.
Dz.U. 1928 nr 25 poz. 222 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1928 r. o zezwoleniu na zabezpieczenie na hipotece Ordynacji Zamojskiej zobowiązania Ordynata do wypłacania zasiłków emerytalnych na rzecz uczestników Kasy Przezorności i Pomocy Urzędników Ordynacji Zamojskiej.
Dz.U. 1928 nr 16 poz. 120 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o wpisaniu do ksiąg hipotecznych praw własności polskich osób prawnych kościelnych i zakonnych.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 998 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. o przedłużeniu prawa zwłoki, przewidzianego w § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1927 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 956 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie statystyki zmian własności i obciążeń hipotecznych.
Dz.U. 1927 nr 110 poz. 935 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Równem.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 923 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o sposobie zastąpienia wpisów do ksiąg wieczystych, które pozostały w posiadaniu władz niemieckich w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1927 nr 96 poz. 852 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1927 r. o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Sosnowcu.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1927 r. w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Łomży do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Warszawie.
Dz.U. 1927 nr 66 poz. 587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Nowogródku do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Wilnie.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 408 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmianach w przepisach hipotecznych, obowiązujących na obszarach, na których obowiązuje rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 31 sierpnia 1919 r., dotyczące wprowadzenia ustroju hipotecznego.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1927 r. w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Grodnie do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Pińsku.
Dz.U. 1927 nr 34 poz. 301 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1927 r. o zezwoleniu na zabezpieczenie na hipotece Ordynacji Zamoyskiej pożyczki amortyzacyjnej Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 806 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1924 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 690 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1925 r. w sprawie przeniesienia ksiąg hipotecznych gminy Dobromierz w powiecie włoszczowskim z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Radomiu do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Kielcach.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 651 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 1925 r. o zniesieniu wydziału hipotecznego przy sądzie pokoju w Sejnach w okręgu sądu okręgowego w Suwałkach.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 572 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1924 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1925 nr 76 poz. 534 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. w przedmiocie zmiany części drugiej § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.
Dz.U. 1925 nr 43 poz. 299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1925 r. o sposobie zastąpienia wpisów do ksiąg wieczystych, które pozostały w posiadaniu niemieckich władz.
Dz.U. 1925 nr 41 poz. 285 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1925 r. o przeniesieniu części ksiąg hipotecznych z Białej do Włodawy.
Dz.U. 1925 nr 38 poz. 254 uchylony Ustawa z dnia 19 marca 1925 r. o ponownem zakładaniu zaginionych, zniszczonych lub wywiezionych z granic Państwa ksiąg lub akt hipotecznych.
Dz.U. 1925 nr 33 poz. 232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1925 r. w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Piotrkowie do wydziału hipotecznego przy sądzie pokoju w Sosnowcu.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 814 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1924 r. o przeniesieniu części ksiąg hipotecznych z Będzina do Sosnowca.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie zamiany gruntów fortecznych na komunalne w m. Poznaniu.
Dz.U. 1924 nr 36 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.
Dz.U. 1924 nr 26 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1924 r. o taksie dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1923 nr 133 poz. 1101 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 897 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1923 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 691 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1922 nr 41 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1922 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zmiany taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 628 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu zawierające przepisy wykonawcze dla b. dzielnicy austrjackiej w przedmiocie należytości od przeniesień majątku pod tytułem darmym.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 451 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 400 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o przelaniu praw skarbowych państw niemieckich oraz praw członków niemieckich domów panujących na Skarb Państwa Polskiego.
M.P. 1994 nr 64 poz. 574 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1994 nr 41 poz. 345 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1992 nr 28 poz. 199 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zniesionych państwowych biur notarialnych.
M.P. 1991 nr 19 poz. 136 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1989 nr 37 poz. 294 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1983 nr 43 poz. 255 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dotacji budżetowej na budowę domów jednorodzinnych, lokali w małych domach mieszkalnych lub w domach wielomieszkaniowych oraz jej hipotecznego zabezpieczenia.
M.P. 1983 nr 13 poz. 79 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1945 nr 28 poz. 76 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. w sprawie wykonania art. 14 dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1939 nr 40 poz. 64 Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1939 r. o wyznaczeniu delegata Rządu na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 7 lutego 1928 r. (Dz.U.R.P. Nr 16 poz. 120) o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych praw własności polskich osób prawnych, kościelnych i zakonnych - dla Arcybiskupstwa Wileńskiego i Diecezji Pińskiej.
M.P. 1936 nr 229 poz. 401 Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 1936 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. ( Dz. U. R.P. Nr 16 poz. 120) dla arcybiskupstwa warszawskiego oraz diecezji: płockiej, podlaskiej i łomżyńskiej.
M.P. 1930 nr 211 poz. 293 Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz.U.R.P. Nr 16 poz. 120) dla diecezyj: łuckiej i lubelskiej
M.P. 1930 nr 103 poz. 150 Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1930 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu - na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz.U. R.P. Nr 16 , poz. 120) - dla Arcybiskupstwa Wileńskiego i Diecezji Pińskiej