Wyszukiwanie

kuratorzy

Liczba znalezionych aktów: 108.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 334 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 1095 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych
Dz.U. 2023 poz. 896 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego
Dz.U. 2023 poz. 562 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Dz.U. 2023 poz. 546 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej
Dz.U. 2023 poz. 514 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską
Dz.U. 2023 poz. 421 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością kuratorów sądowych
Dz.U. 2023 poz. 217 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 27 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych
Dz.U. 2023 poz. 14 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich
Dz.U. 2022 poz. 2544 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad nieletnimi przez kuratorów sądowych, organizacje społeczne, pracodawców oraz osoby godne zaufania
Dz.U. 2022 poz. 2449 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków kuratorskich
Dz.U. 2022 poz. 2171 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
Dz.U. 2022 poz. 1153 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Dz.U. 2020 poz. 2072 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 1968 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Dz.U. 2020 poz. 365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 167 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych
Dz.U. 2020 poz. 145 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Dz.U. 2019 poz. 1807 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Dz.U. 2018 poz. 2344 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Dz.U. 2018 poz. 1014 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych
Dz.U. 2018 poz. 536 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej
Dz.U. 2017 poz. 1784 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Dz.U. 2016 poz. 1547 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Dz.U. 2016 poz. 969 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
Dz.U. 2015 poz. 2301 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Dz.U. 2015 poz. 1162 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Dz.U. 2015 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2014 poz. 1875 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. sygn. akt U 2/14
Dz.U. 2014 poz. 1689 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych
Dz.U. 2014 poz. 989 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych
Dz.U. 2014 poz. 855 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim
Dz.U. 2014 poz. 795 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych
Dz.U. 2014 poz. 336 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów
Dz.U. 2013 poz. 1476 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej
Dz.U. 2013 poz. 1317 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2013 poz. 427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
Dz.U. 2013 poz. 325 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych
Dz.U. 2013 poz. 205 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów
Dz.U. 2012 poz. 1544 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
Dz.U. 2012 poz. 788 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Dz.U. 2012 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposobu kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1134 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Dz.U. 2011 nr 142 poz. 828 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1326 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 894 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1833 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 870 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 26 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2256 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1260 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów społecznych
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego
Dz.U. 2003 nr 112 poz. 1064 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1018 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2037 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1802 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 877 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 812 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1787 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1786 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich.
Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1194 obowiązujący Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 930 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 567 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów i referendarzy sądowych.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1322 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia dolnej i górnej granicy wynagrodzeń za działalność kuratorów.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1241 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów.
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 586 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 769 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu powoływania i zakresu działalności wojskowych kuratorów społecznych.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 691 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 695 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych.
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie organizacji kuratorium oświaty.
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 538 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1995 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 460 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo.
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 417 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 7 poz. 25 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych.
Dz.U. 1990 nr 23 poz. 138 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 360 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie kuratorów sądowych.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1984 r. w sprawie należności przysługujących społecznym kuratorom rodzinnym i społecznym kuratorom dla osób dorosłych.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów nieletnich.
Dz.U. 1976 nr 38 poz. 224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1976 r. w sprawie szczególnego trybu wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 234 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ujednolicenia terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę.
Dz.U. 1973 nr 26 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników sądów powszechnych, sądów ubezpieczeń społecznych i państwowych biur notarialnych.
Dz.U. 1973 nr 18 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów nieletnich.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego.
Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1935 r. o kuratorach nieletnich.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 387 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 321 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 1929 r. o wynagrodzeniu opiekunów sądowych.
M.P. 2017 poz. 938 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2017 r. sygn. akt Kp 4/15
M.P. 1997 nr 28 poz. 259 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy komisji konkursowej.